Organisatie'deskundigen'

Denken wij als adviseurs soms dat de ROA onze beroepsgroep is, maar nu blijkt dat (ook) te staan voor Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt; dit is een onderzoeksinstituut van de Universiteit Maastricht. Zij brachten vandaag een onderzoek naar buiten over management (en adviseurs) in Nederland. Wat blijkt?

Het aantal leidinggevende functies in Nederland is de afgelopen jaren flink gekrompen. Het aantal managers nam tussen 2000 en 2005 af met 26.500, een daling van bijna 25 procent. Ook de beroepsgroepen leidinggevenden en bedrijfshoofden kenden een flinke werkgelegenheidskrimp van bijna 100.000 arbeidsplaatsen. Dat komt door het platter maken van de organisaties, waarbij managementlagen zijn geschrapt. Daardoor steeg het aantal organisatiedeskundigen overigens in vijf jaar tijd met 27.500 tot 89.000.

Let u even op bij het woordje 'daardoor' aan het begin van de laatste zin. Er verdwenen net zoveel managers als dat er organisatiedeskundigen bijkwamen. Anders gezegd: het lijkt erop dat alle managers deskundige adviseurs werden.

Er zijn twee mogelijk conclusies:
- alle overbodige managers zijn deskundig adviseur geworden, of ...
- om organisaties platter te maken hebben we steeds meer adviseurs nodig?

Beiden is zorgwekkend; is adviseur het vak waarin iedereen eindigt die niks anders meer kan? Ik dacht dat dit gold voor verzekeren? Wenn nichts ist gelungen, geht mann in Versicherungen!AddThis Feed Button