Geert, de Grote Gedoger

Vrij naar Freek de Jonge: het motto van de nieuwe regering is: vrijheid en verantwoordelijkheid.

Inderdaad, de gedoger krijgt meer vrijheid en neemt minder verantwoordelijkheid.
AddThis Feed Button