Tijd voor een nieuwe Verlichting

Nu we de wereld met z’n allen langzaam naar de afgrond duwen is het tijd voor een nieuwe Verlichting; wellicht helpen deze inzichten:

AddThis Feed Button