Moslim- en Jodenhaat is een Europees probleem!

Kom net terug van een reis naar Berlijn en Auschwitz (Polen), en dan valt je oog op een onderzoek van de Universiteit van Bielefeld naar vreemdelingenhaat. Want wat denkt de gemiddelde Europese burger écht over immigranten, moslims, joden, homo's en lesbiennes?

Om dat te weten te komen deed de Universiteit van Bielefeld een Europese steekproef onder duizenden bewoners van het 'oude' Europa (Uk en Nederland) en 'nieuwe' Europa (onder andere Polen en Hongarije).

De uitkomsten stemden de onderzoekers uit Bielefeld niet optimistisch. Van Oost naar West gaat er een golf van moslimhaat door Europa. Ongeveer de helft van de respondenten vond dat er te veel immigranten waren. Met name in Polen en Hongarije bestonden (weer / nog steeds?) veel vooroordelen tegen joden ('Proberen munt te slaan uit wat hun in de Tweede Wereldoorlog is overkomen') en homo's.

Niet alleen probleemgroepen als lagergeschoolden en eenzame mannen laten zich denigrerend uit over minderheden, rapporteren de onderzoekers bezorgd; ook de welvarende middengroepen doen dat. Discriminatie komt tegenwoordig uit het hart van de samenleving en is breed vertegenwoordigd.

We hebben niks geleerd! Ik zou zeggen verplicht een reisje Auschwitz invoeren als onderdeel van het curriculum op de middelbare school. Om te beginnen nu eerst deze docu kijken.


AddThis Feed Button