Op hol geslagen

Waarom slaan er alleen in de USA Prius-sen van Toyota op hol? Ik hoor er althans vanuit andere delen van de wereld niks over.

Is dat (meerdere antwoorden mogelijk):
a. omdat Amerikanen gewoon niet goed auto kunnen rijden?
b. omdat Toyota een geheim plan heeft om alsnog WOII te winnen door de Amerikanen één voor één uit te schakelen?
c. omdat de USA het niet kan verkroppen dat Detroit alleen maar derde-rangs auto’s maakt en zo probeert Toyota kapot te maken (door verhalen op te blazen, uit te spinnen en uit te melken)?

Ik denk een combinatie van (a) en (c). Als ik dit lees en vermoed dat het alleen zal gelden voor hybride auto’s, klinkt (c) best aannemelijk. Kop op Toyota!


AddThis Feed Button