Bijna jaareinde: humor

Humor zoals alleen de engelsen dat kunnen over Blackberry’s, Apples en XBoxes:Ook deze mag niet ontbreken om het jaar glimlachend uit te gaan:AddThis Feed Button