Techniek maakt gelukkig(er)

Eindelijk is het bewezen; techniek (en kennis) maakt gelukkig(er). Uit het onderzoek van Professor Ruut Veenhoven blijkt dat mensen gelukkiger zijn (en blijven) naarmate ze meer toegang hebben tot kennis en techniek. Uit een vergelijkend onderzoek (zie hier) blijkt dat in landen waar er veel kennis en techniek is, mensen langer leven en gelukkiger zijn. Geluk is dan gedefinieerd als 'subjectieve levensvoldoening'; dus gewoon gezegd het antwoord op de vraag of u zich gelukkig/prettig etc. voelt. Door dit langjarig en in verschillende landen (2e en 3e Wereld) te meten, komt Veenhoven tot deze conclusie; ook in ontwikkelingslanden stijgt het geluksgevoel naarmate er meer techniek voorhanden is. Eindelijk een rationale voor onze gadget-verslaving!