Raar woord: kettingrukker

Hoor net op Radio 1 dat de politie in Den Haag een speciaal team inzet om ‘kettingrukkers’ aan te pakken, wat een trend in onze hoofdstad lijkt te zijn en die de stad ‘teisteren’.

Nu associeer ik kettingrukkers met kettingrokers en dat zijn mensen die veel roken, dus zijn kettingrukkers mensen die veel ‘rukken’. Ze teisteren de stad, dus je kunt er bijna niet omheen. Waar is dat dan denk ik nog?

Ik zie nooit in het openbaar kettingrukkers; naar de Jellinek ermee en van die rukverslaving afkomen. Misschien heb ik het verkeerd begrepen?

Mijn Oma zei altijd: ‘A dirty mind is joy forever!


AddThis Feed Button