Een nieuwe paspoort-affaire?

Donderdag jl. zat ik in Nieuwspoort bij mijn 'favoriete' minister, Maria van der Hoeven. De aanleiding was het uitreiken van het ROA-paspoort (Raad van Organisatie-Adviesbureaus); het paspoort is bedoeld als een soort kwaliteits-keurmerk voor de leden van de ROA, waarmee ze zich zouden kunnen onderscheiden van de overige bureaus en als symbool voor de professionals van de aangesloten bureau's. Want wat weten zij eigenlijk van de ROA? In het paspoort staat de gedragscode en nog wat tips en trics ivm het ROA-tuchtrecht; als ik naar de jaarlijkse ROA Ernst Heijmans-lezing ga kom ik toch vooral bureau-leiding en 'ouwe hap' tegen. Dus een symbool is een goed idee!

Wat mij door het hoofd spookte is of dit tot een paspoort-affaire kan leiden? Want hoe weet je zeker dat iemand zijn eigen paspoort bij zich heeft? Kan iemand zijn paspoort houden als hij uit dienst gaat bij een ROA-bureau? En ga zo maar door. Ooit sneuvelde de staatssecretaris op minder!

Twee dingen vielen op:
  1. Maria van der Hoeven reikte het eerst paspoort uit aan Theo Camps (voorzitter Berenschot en ROA) en is daarmee medeplichtig aan de affaire die mogelijk kan onstaan en dat is goed nieuws, want mijn beeld van deze minister (zie hier en hier) werd geheel bevestigd; vriendelijk lachende, nietszeggende moeder uit Limburg. ROA-affaire en aftreden!
  2. Het tweede dat opviel was dat Theo Camps aandrong op een wettelijk erkenning van de management consultant, net als advocaten en accountants. Ik krijg daar een wat ongemakkelijk gevoel bij; enerzijds is het een zwaktebod (kwaliteit komt altijd boven drijven; heb je geen wettelijke erkenning nodig) en ten tweede vergeet Camps dat advocaten, accountants etc. ook een in de wet geregelde taak/functie hebben. Wij als adviseurs van diverse soort en kwaliteit niet! Dus een wettelijk beschermde titel is onzin en geeft geen blijk van goede juridische doorgronding van de achterliggende redenen.

AddThis Feed Button