Defined Ambition 2.0

In PBM van Maart verschijnt een bijzonder artikel over uw en mijn toekomst: uw pensioen.

Wat is een realistische verwachting over uw pensioen nu we ouder worden, de zorg duurder wordt en de wispelturigheid van het rendement op beleggingen groter lijkt dan ooit? Nu steeds meer pensioenen zijn gebaseerd op een ‘beschikbare premie’ regeling (DC – Defined Contribution) ligt het risico over wat uw pensioen zal zijn, bijna geheel bij u, de pensioengerechtigde.

En is dat nou wel het meest eerlijke systeem? Een systeem waarbij alle risico’s bij de zwaksten liggen? Of is er een nieuw denkraam nodig? Is er een derde weg in pensioenen, tussen DC en DB (Defined Benefit – middenloon- of eindloon- regeling)? Ja en die heet : Defined Ambition! Lees verder .....
AddThis Feed Button