De Wereld in Mens-gewicht

“Out of every 100 persons added to the population in the coming decade,
97 will live in developing countries.”
Hania Zlotnik


Zo zou de wereld eruit zien als je de bevolking zou laten meewegen in de omvang van het land:


AddThis Feed Button