Prezi-entatie

Zoals reeds eerder hier geblogd, ben ik een groot voorstander van ’storytelling’ in plaats van powerpointen. Nu is er een prachtige online tool die dat mogelijk maakt: prezi.com. Te downloaden voor je desktop of iPad en het resultaat is verbluffend.

Hier een mooi voorbeeldje:Nooit meer powerpointen!


AddThis Feed Button