Did you know 2010 ...

De Economist en XPlane hebben weer een video-boodschap in elkaar gezet over onze wereld op weg naar 2010:
AddThis Feed Button