Greed still good?

Een dezer dagen gaat de nieuwe film van Oliver Stone ‘Wall Street: money never sleeps’ in premiere, het vervolg op de film uit de jaren 80 over Wall Street met Michael Douglas in de hoofdrol.

Wat toch wel opvallend is te noemen zijn de parallellen uit de film over ‘Greed (is Good)’ uit de jaren 80 en dat wat ons recent is overkomen met de Huizen-/Banken-/Monetaire-/Budgettaire crisis in de wereld. Zou Oliver Stone ons ook deze keer weer de weg wijzen? Kijk hier naar een interview met hem van CNN:
AddThis Feed Button