Opperbretel Kelder spreekt

In een verder bol van rechts-populistisch gebrabbel staand artikel (zie hier) concludeert opperbretel Jort Kelder uiteindelijk het volgende:

De politiek heeft zich voorgenomen volgend jaar 222 miljard uit te gaan geven. Dat geld is er niet, zeker niet na de kapitaalinjecties voor de krijtstreeppakken. Linksom of rechtsom, Bos moet óf de belastingen verder verhogen – wat af te raden valt, de besteedbare inkomens moeten juist omhoog – óf bezuinigen. Zelfs een socialistische goedheiligman kan de sigaren uit eigen doos maar een keer uitdelen. Zoals de hoogleraar economie Arjo Klamer terecht constateert: „De kredietcrisis is niet alleen een crisis, maar biedt ook een kans.” Precies: om de bureaucratie eindelijk eens op dieet te zetten.

Nu was het woord ’crisis’ in het Grieks gewoon ’kans’, dus dat is niet nieuw, maar een Bos die moet gaan ingrijpen in de Rijksuitgaven wordt een spannend jaar! Dat een kritische noot over de collectieve sector (bijna 50% van het BNP) nodig is, ben ik het met onze Opperbretel wel eens.

AddThis Feed Button