Rijnlands wordt een trend!

Vandaag viel de mailing van Speakers Academy op de mat; is verstuurd naar 20.000 mensen. Mooi dat ons Rijnlandse verhaal zo prominent erop staat:AddThis Feed Button