Excellence 'always'

Het woord ’Excellence’ werd lang gelden door TomPeters op de kaart gezet en los van de wat opdringerige stijl van Tom Peters zelf, blijven een aantal quotes van hem hangen: ’Fail fast, Learn Fast’, is één van mijn favorieten. Weinig mensen, bedrijven kijken zo tegen ’mislukken’ aan. Recent was hij in de buurt en nu staan zijn sheets online; ze zijn in dezelfde schreeuwerige stijl, maar ook hier zitten prachtige tussen. Wat zou het zijn om hem op ons volgende netwerk-event te hebben!
AddThis Feed Button