Mag het een beetje minder zijn?

Minder is het tegengestelde van meer; het tegengestelde van consu-meren zou dan dus consu-minderen moeten zijn.

De recente berichten over recessie, stagflatie zijn een eerste aanzet van iets dat waarschijnlijk een permanent karakter gaat krijgen. Een langdurige afname van de welvaart in Nederland! In een uiterst lezenswaardig, maar tegelijkertijd schokkend boek geven Willem Middelkoop (van RTL-Z) en Rembrandt Koppelaar (stichting Peak Oil) een beeld van de 'Permanente Oliecrisis'; Nederland moet ernstig rekening houden met een langdurige (tientallen jaren) afname van de welvaart. Dus niet elk jaar een inflatiecorrectie of loonstijging van 3%, maar een jaarlijkse daling van 3%. En niet even twee jaar omdat het kabinet de BTW-verhoging schrapt, maar gewoon tien jaar achter elkaar.

In Engeland (zouden ze daar een Brown-norm hebben?) bemoeit de premier er zich mee in een brief in de The Guardian. Heeft u onze premier al gehoord?

AddThis Feed Button