Nederlandse bedrijven te weinig vernieuwend ....

... is de conclusie van het CBS, in een rapport dat vandaag werd gepresenteerd aan Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken). Nederland scoort vooral goed in de randvoorwaarden voor economische groei; er is sprake van een stabiel economisch klimaat, de inflatie en de langetermijnrente zijn laag, net als het overheidstekort en de staatsschuld. Maar als het gaat om innovatie doet Nederland het minder goed dan de meeste andere landen. Kansen die markten en nieuw ontwikkelde kennis bieden, worden onvoldoende benut; Nederlandse ondernemers geven relatief weinig uit aan onderzoek en ontwikkeling.

De minister vind dit alles '
zorgelijk', zo liet zij ons weten. Ja maar luister eens even, hoor ik u denken; hoe kun je dit nu zorgelijk vinden als je tegelijkertijd 200.000 langdurig werklozen met subsidie aan een (Melkert-revisited)-baan gaat helpen? U weet toch ook Minister, zeker als je eerst Onderwijs hebt gedaan, dat economische groei (en winstgroei van een bedrijf) een resultaat is van Arbeidsparticipatie * Arbeidsproductiviteit? Als u dan arbeid goedkoop maakt, is toch elke prikkel om te innoveren verdwenen? Waarom zou ik als ondernemer investeren in innovatie als mijn groei eenvoudig te realiseren is met goedkope arbeid. Wanneer leren we in Nederland nu eens dat dit een heilloze weg is; alsof we de concurrentie met India en China op deze manier volhouden? Maar ja dat zal onze Maria op de Mulo en Kweekschool wel niet meegekregen hebben.