Formule voor Schuld(gevoel)

Er is een groot verschil tussen je schuldig voelen (je hebt een externe regel overtreden) en je schamen (je hebt een eigen, interne, norm overtreden). De formule voor schuldgevoel is:Remorse laat zich vertalen door 'berouw'; dus de mate waarin je je schuldig 'toont' is de mate waarin je berouw beleidt (met de mond), gedeeld door je feitelijke gedrag.


AddThis Feed Button