De carrière-ankers van Schein

De meeste mensen volgen een opleiding, vinden een baan, doen allerlei cursussen en veranderen van baan zonder dat ze systematisch kijken naar hun drijfveren. Hierdoor komt het regelmatig voor dat mensen, ondanks hun opleiding en ervaring, toch niet gelukkig zijn in hun werk. Schein noemt deze drijfveren carrière-ankers. Carrière-ankers zeggen iets over je motivatie, houding, voorkeur en waarden. Ben je bijvoorbeeld meer geïnteresseerd in individuele vrijheid of ga je meer voor macht en status? Schein onderscheidt negen carrière-ankers; rijkdom, normen en waarden, creativiteit, onafhankelijkheid, zekerheid, macht, ergens goed in zijn, sociale contacten en status.

Via deze test, die is gebaseerd op de theorie van carrière-ankers volgens Schein kun je bepalen wat je drijfveren zijn. Ik heb hem maar eens gedaan; de meeste punten gaf ik aan de rol: creativiteit (21 punten). Voor iemand die creativiteit als carrièreanker heeft, is produceren van nieuwe ideeën of producten het voornaamste doel. De drijfveer is vernieuwend bezig zijn. Een werkomgeving die procedureel is en weinig ruimte laat voor eigen initiatief kan als zeer beperkend ervaren worden. Vaak werken creatieve mensen het liefst zelfstandig of in kleine teams.

Daarna gaf ik de meeste punten aan: onafhankelijkheid (20 punten). Autonomie is een belangrijke drijfveer. Het gaat mensen met dit carrièreanker om onafhankelijkheid en zelf beslissingen kunnen nemen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze mensen vaak eigen baas zijn of dat graag willen worden. In hun loopbaankeuze laten zij zich dan ook leiden door de vraag in welke mate zij hun eigen gang kunnen gaan of zelfstandig kunnen werken.

Als je het mij vraagt klopt deze test goed met (mijn) realiteit! Doe ‘m even!


AddThis Feed Button