Waarom we gelukkig zijn?

Mihaly Csikszentmihalyi is een naam die je niet zo even uitspreekt, maar is een groots pionier op het gebied van flow, de geestestoestand wanneer alles vanzelf lijkt te gaan. Deze film is het waard uit te kijken:AddThis Feed Button