Ave Maria

Het is een publiek geheim (zie hier) dat ik een Mulo-opgeleide onderwijzeres geen goed idee vind als minister van EZ; vandaag bijval op de blog van Grimbert Rost van Tonningen met een scherpe column Ave Maria!

Dit zingen we dan aan het einde van haar termijn (even door de 1e paar minuten geklets heen en dan zingt Bobby McFerrin en de zaal het mooiste Ave Maria ooit):


AddThis Feed Button