Bankenende-norm?

Nu Fortis NL volledig in handen is van de Nederlandse staat is (en dus de medewerkers ambtenaren zijn!), rijst bij mij de vraag of we vanaf maandag de Balkenende-norm ook mogen lezen als Bankenende-norm?
AddThis Feed Button