"Maar je kan persoon A en persoon B toch niet met elkaar vergelijken?"

Nu schijn je bij sommige partijen niks te hoeven kunnen en/of weten om Tweede Kamerlid te worden, nou ja brievenbus-plassen en pornosites beheren schijnt een aanbeveling te zijn, maar dat het zo weinig was dat je hoefde te snappen:Ik stel voor dat we dit keihard aanpakken en dat we recidivisten, domme Kamerleden die herkiesbaar zijn, direct de NL-nationaliteit ontnemen.

Een wat serieuzere maatregel zou zijn om verplichte IQ-tests voor sommige beroepen in te voeren en iedereen onder de 130 (in analogie van de max.snelheid) nooit meer wat laten doen wat ze qua intellect niet kunnen bolwerken.


AddThis Feed Button