Mierenneukers en Homofoben

Mijn eigen partij riep mij vandaag op te marcheren naar het Binnenhof om mee te protesteren voor het recht van homo’s om als docent actief te zijn op een Christelijke school. Het kabinet stelt (nog steeds Anno 2010!) dat scholen homoleraren en -leerlingen in bepaalde gevallen mogen blijven weigeren. Het wetsartikel dat scholen op religieuze grondslag het recht geeft om openlijk homoseksuele leerlingen en docenten weg te sturen, staat al enige tijd ter discussie, maar deze regering van conservatieve Christelijken wil tot achter de voor- en schooldeur blijven controleren en sturen.

Zo ook met betrekking tot het mierenneuken; zoals in veel media breed is uitgemeten is sex met dieren strafbaar gesteld en terecht (al kun je je afvragen of de koe, als zij zou mogen kiezen, liever geslacht of genomen wordt, maar ik dwaal af).

Wat niet in de media verschijnt is dat ‘schijnbare dierenseks’ ook strafbaar is gesteld. Dus als je handig met Photoshop bent en je maakt een meesterwerk (in de kunstzinnige zin) dan ben je even strafbaar als in het echt; dus doen en doen alsof is even strafbaar. Oftewel de gevisualiseerde gedachte is strafbaar. We waren ooit het baken in de wereld van vrijzinnigheid, maar glijden af naar een christelijke politiestaat en dus zien we dit nooit meer op het Lange Voorhout!


(Leda en de Zwaan)


AddThis Feed Button