Het is de schuld van Prozac


Prozac is een van ’s werelds meest voorgeschreven anti-depressiva; het wordt wereldwijd aan meer dan 54 miljoen mensen voorgeschreven! Op de vraag aan Dr. Helen Fisher of er een verband kan bestaan tussen Prozac en de Kredietcrisis antwoord zij:

"I wouldn't at all be surprised if people taking drugs that elevate their levels of serotonin—which blunt the emotions—make some dumb financial decisions. Our emotions evolved, at least in part, to help us monitor our actions. And serotonin is a neurotransmitter associated with behaviors that might contribute to the temptation of borrowing $501,000 on a $500,000 house.”


Dus voortaan staat op de verpakking van Prozac: Kan uw rijgedrag beïnvloeden. Koop geen huis als u dit medicijn gebruikt.

AddThis Feed Button