We staan 47e!

En dat is slecht nieuws!

Eens in de twee jaar publiceert Yale haar Environmental Performance Index (EPI), waarmee 163 landen op 25 indicatoren worden gerangschikt die te maken hebben met een Duurzame Economie/Samenleving/Energie. Anders gezegd: woon je je land uit of ben je een goed rentmeester?

Volgens Yale dat eerste want we scoren slecht op vervuiling (van lucht en water), we scoren slecht op uitnutten van natuurlijke bronnen en doen weinig/niets aan duurzame energie. We doen het zo slecht dat we zelfs achter een land als Roemenie staan:
En ga nou niet zeggen dat het komt omdat de Index niet eerlijk is, of geen rekening houdt met de dichtbevolktheid van ons landje, want dat is niet zo:Hopenlijk helpt het initiatief van (oa GroenLinks en D66) voor nederlandkrijgtnieuweenergie.nl. Wel goed stemmen 9 juni aanstaande!


AddThis Feed Button