Meester blijf bij je leest ...

In een eerdere blog stuitte ik al eens op Maria van der Hoeven (onze MULO-gediplomeerde onderwijzeres, die nu Minister speelt), die op het Ministerie van EZ de hoedster en aanjaagster van onze Welvaart voor de komende 50 jaar zou moeten zijn. Een belangrijke taak van haar en haar Ministerie (verder bevolkt door een junior econoom als staatssecretaris en een politicoloog als SG) is het verder ontwikkelen van Nederland als Kennis- en Innovatieland. Een van de 10 speerpunten van Balkenende IV is te zorgen dat Nederland aan het einde van B-IV op de 5e plaats staat op de Innovation Scoreboard. Dat is nog een lange weg:

'the Netherlands’ overall innovation performance ranks it among the group of “innovation followers” with a performance that is above EU average but behind the group of “innovation leaders”. Other EU countries in this grouping with a similar level of performance are Luxembourg, Ireland, Austria, France and Belgium. The trend in the Netherlands’ innovation performance has been about the same as the EU average over the last five years. Among the five dimensions of innovation performance, the Netherlands performs relatively strongly on Intellectual property where it is well above the EU average on the indicator of Triad patents. It performs relatively poorly on the dimensions of Innovation & entrepreneurship and Applications. The analysis indicates that the Netherlands is above average in its efficiency of transforming innovation inputs into outputs.


Maar overall: we zijn nu 11e van Europa en met USA en Japan erbij zelfs pas 13e:In een 16 pagina's tellend document (de helft overigens plaatjes en nog een kwart over wie is wie en wie doet wat) gaan we er echt werk van maken; verder dan wat vage plannen is het nog niet gekomen. En dat terwijl de wereld om ons heen in moordend tempo verandert, versnelt en verschuift (naar het Oosten).

Wordt het niet eens tijd dat echte visionaire leiders (dus die tegen populistische stromen in durven gaan!) en vakmensen het weer eens voor het zeggen krijgen? Waarom op ons belangrijkste beleidsministerie een onderwijzeres, een junior econoom en een politicoloog? Was Kwaliteit niet Enthousiasme * Vakmanschap? En dan niet als politicus/politicoloog, maar als econoom?

AddThis Feed Button