Zo kan het ook - The Sequel

In een een blog van een paar dagen geleden, haalde ik aan hoe Yahoo haar mensen ontslaat. Uit een aantal reacties is mij gebleken dat het kennelijk niet duidelijk was dat dit een verkapte cynische aanklacht is aan de AngelSaksen van deze wereld, die kennelijk menen op deze manier afscheid te kunnen nemen van hun ‘kapitaal’. Voor alle duidelijkheid: dit is geen verkapte poging/aanmoediging om op een enigszins vergelijkbare wijze in Nederland te werk te gaan. Dat er de komende maanden in Nederland veel staat te gebeuren (U leest toch ook het FD?) staat buiten kijf!


AddThis Feed Button