Geluk is een 'ballonnetje'

Sinds 1972 meten ze in Bhutan hun welvaart niet door uit te rekenen wat hun Bruto Nationaal Product is, maar door hun Bruto Nationaal Geluk uit te rekenen. Om daar meer aandacht voor te vragen trok Jonathan Harris naar Bhutan en vroeg daar 117 mensen naar hun ‘geluksgevoel’ op een schaal van 1 tot 10.

Hij gaf ze evenveel ballonnen als hun score en vroeg ze daarna een wens te schrijven op een ballon. Met al die ballonnen trok hij naar de heilige berg Duchala en maakte ze daar, als een moderne variant op de ‘gebedsvlaggen’, vast.

Dit alles legde hij vast in vele prachtige fotos’ en op een geweldige site:

balloonsforbhutan8Projectmanagment-methoden: de 5 Wetten over Idioten

stupid01
In de gedachtelijn van Murphy’s Law, zijn er ook de 5 wetten van Stupidity:

 1. Always and inevitably everyone underestimates the number of stupid individuals in circulation;
 2. The probability that a certain person be stupid is independent of any other characteristic of that person;
 3. A stupid person is a person who causes losses to another person or to a group of persons while himself deriving no gain and even possibly incurring losses;
 4. Non-stupid people always underestimate the damaging power of stupid individuals;
 5. A stupid person is the most dangerous type of person.

Als we deze 5 wetten uitgangspunt maken van de standaard methodes voor projectmanagement, zullen er veel meer projecten of niet opstarten of beter risicomanagement hebben. Bij nader inzien lijkt het ook in de hedendaagse politiek te gelden.

Wie is hier nu eigenlijk de baas?

blogEntryTopper
Door een uitgbreide analyse van de bezittingen en eigendomsverhoudingen van 37 miljoen bedrijven en investeeerders over de hele wereld, kwamen drie Zwitserse wetenschappers tot de conclusie dat 40% van al het (corporate) bezit in de wereld bij 147 bedrijven zit. En ja Goldman Sachs (door Michael Moore ooit ‘the force of evil’ genoemd) zit in de Top 20.

Conclusie: de Banken en Verzekeraars zijn aan de macht!

Schermafbeelding 2011-10-24 om 18.57.13

Meer te kiezen is meer ellende!

Keuzevrijheid klinkt mooi, maar maakt ons zelden gelukkiger. In deze animatie van RSA legt Professor Renata Salecl uit dat onvrede en angsten voortkomen uit ‘onbeperkte keuzevrijheid’:


Your time is limited!

Mijn allereerste stuk hier, ging over de speech van Jobs op Stanford (in 2005).

Hier de passage die mij aan het denken zette en onder andere leidde tot InspiratieBlog en het zijn van ‘Bevliegeraar’:


j21_00000001

Een muis brult

blogEntryTopper
Voor mij was het stripboek van Art Spiegelman over de Holocaust een belangrijk boek, waarmee hij ook nog eens de Pullitzer prijs won. Binnenkort verschijnt er van zijn hand een boek over het maken van het Maus.

Dit boek heet MetaMaus. Ik zou zeggen kopen en lezen:

Passie, angst en liefde

Geert Wilders ‘eat your heart out’:

De Fortune 500 van de afgelopen 55 jaar

blogEntryTopper
We leven in een wereld waar er zo veel informatie is (zoals we dat in IBM ‘Big Data’ noemen), dat degene die dat op een slimme manier weet te presenteren een voorsprong heeft. Deze manier van presenteren spreekt mij erg aan, de Fortune500 met 500 Bedrijven en 55 jaar bedrijfsresultaten (klik grafiek voor toegang tot tool):

Schermafbeelding 2011-09-29 om 13.15.18

O.T. 16

Zie hier voor weer wat Off-Topic vermaak.

Even een momentje voor jezelf

blogEntryTopper
Kijk even deze video voor een momentje rust:

Harder werken en vooral dommer

blogEntryTopper
Nu het onzekere tijden blijven, is de vraag interessant of we harder of slimmer gaan werken als we weten dat onze baan op de tocht staat. En wat blijkt, we gaan harder werken (ziet er kennelijk beter uit) en minder creatief worden (wordt kennelijk als misbaar ervaren).

Dat zegt iets over hoe we geconditioneerd zijn door ‘management’. We hebben dus liever domme, harde werkers, dan types die zo nu en dan een vraag stellen of bedenken hoe het beter kan. Jammer.

Taken together, these studies suggest that job insecurity may have adverse effects on creativity, yet moderately beneficial effects on productivity. Results are interpreted in light of the increasing prevalence of job insecurity and organizational downsizing in today's workplace.

Source: "Productivity, counterproductivity and creativity: The ups and downs of job insecurity" from Journal of Occupational and Organizational Psychology, Volume 80, Issue 3, pages 479–497, September 2007

Der große Kladderadatsch

blogEntryTopper

Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch!


Zoals Marx al zei, er komt een grote Kladderadatsch! Dat blijft toch een mooi woord. Na het kijken van de VPRO docu (zie vorige post), denk je soms dat Marx nog gelijk gaat krijgen, maar dan gericht tegen Banken. Zoals hij in zijn theorie beschreef, zal de uitbuiting van de arbeiders leiden tot steeds grotere armoede (Verelendung) en bij de kapitalisten tot een steeds grotere opeenhoping (Akkumulation). Op een zeker moment zal het kapitalistisch systeem door een crisis ineenstorten (der große Kladderadatsch) en dan zal de arbeidersklasse in opstand komen en zich de productiemiddelen toe-eigenen.

Je ziet het om je heen gebeuren.

Troonrede? Daar word je niet vrolijk van!

blogEntryTopper
Vrolijk lachen en zwaaien naar de Koningin doen we nog, maar na het kijken van deze Tegenlicht documentaire realiseer je je dat het voorlopig niet veel lachen zal worden en misschien wel zelfs nooit meer hier in het Westen.

Maar ach, het zal wel doemdenken van linkse Marxisten zijn, toch?

Get Adobe Flash Player
Als het niet mogelijk is Flash te installeren kunt u de video bekijken via deze link.

Zelfoverschatting werkt!

blogEntryTopper
Je leest het overal en ook in mijn colleges druk ik de studenten op het hart dat ‘zelfoverschatting’ niet goed is en leidt tot overmoedige beslissingen met rampzalige gevolgen.

08bucks-napkin-ready-blogSpan


Maar wat blijkt? Het tegengestelde is waar.

Zelfoverschatting (met mate) is goed en leidt vaak tot betere resultaten! Evolutionair biologen onderzochten met behulp van een computermodel van de spel-theorie, hoe (in evolutionare zin) ‘zelfoverschatting’ ons van pas komt.

In het model zijn er twee denkbeeldige individuen, X en Y, die beiden 1 schaarse resource nodig hebben. Als beiden de resource claimen moet er voor ‘gevochten’ worden, en wint de sterkste, maar beiden hebben schade door te vechten. Als slechts een individu de resource claimt, krijgt hij hem voor niks. Als geen van beiden de resource claimt, krijgt niemand iets. In het model kunnen de virtuele tegenstanders hun eigen kracht overschatten of onderschatten en ze moeten omgaan met de onzekerhed van de kracht van de tegenstander. Gebaseerd op deze factoren moeten X en Y besluiten de resource te claimen (met het risico om te vechten als de ander dat ook doet) of te vluchten (de resource niet claimen). Ze kunne hun beslissing alleen baseren op hun inschatting van hun eigen kracht in vergelijking met die van de tegenstander.

En wat blijkt: degene die stelselmatig zichzelf overschat, wint het vaakst!

Zoals ze zelf uitleggen:

So let's say you and I are fighting over some resource. As long as there is some uncertainty about the outcome and the resource is valuable compared with the costs incurred in fighting for it, then overconfidence is the best strategy.For instance, if people are fighting over an island with oil reserves, the benefit of accessing the oil might be a hundred billion dollars, while the costs of the war might be ten billion. But if "if the cost of conflict or competition is high, and all for a fairly worthless prize—you're much better off being cautious.


De zwakken leiden de sterken

blogEntryTopper
Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat zwakken de sterkeren kunnen leiden; althans bij vogels, insecten en vissen! Een nieuw computermodel suggereert dat je niet de snelste of sterkste hoeft te zijn om de groep (‘swarm’) te leiden, maar degene moet zijn die bereid of ‘wanhopig genoeg’ is om wat aan de status quo te doen.

Dit blijkt uit onderzoek van Prof. Conradt van de Universitiet van Sussex; een paar hongerigen kunnen de hele groep van duizenden van richting doen veranderen om op zoek te gaan naar voedsel. Omdat het belang van bij elkaar blijven groter is (als bescherming tegen roofdieren), ontstaat dit patroon van zwakken die sterken leiden.

Het onderzoek bewijst dat

a small number of highly motivated leaders can manipulate the group dynamics significantly for their own purposes but without destroying the cohesive motion of the flock.

Ook bij mensen kan het zo zijn dat in tijden van wanhoop, het leiderschap niet per se van de sterksten hoef te komen.


De wereld van 7 Miljard

blogEntryTopper

National Geographic maakt toch weer wat moois gemaakt. Hoe zit onze wereld in elkaar qua bevolking, armoede en het aantal mobiletjes in elkaar?

Schermafbeelding 2011-09-16 om 14.37.30Schermafbeelding 2011-09-16 om 14.37.59

Trendrede 2012

Vergezeld van een prachtig document en een schitterende website, spraken een aantal trendwatchers (waaronder Blog-collega van het 1e uur Tony Bosma) de Trendrede 2012 uit.

De drie belangrijkste trends voor 2012 zijn, wat hun betreft:

De woedevulkaan versus de zwijgende vernieuwing
De burger van stavast en zijn innerlijke kompas
De cirkels van vertrouwen en Nederland als levend laboratorium

Is het je niet helemaal duidelijk, dan helemaal lezen dus.

Happy Workers

blogEntryTopper
Wij wisten het al veel langer en schreven er hier al vaker over, maar gelukkige medewerkers leveren het bedrijf duurzaam meer resultaat op. Als je van 1984 tot en met 2009 kijkt naar de Fortune 100 ‘Best Companies to Work for in America’ en je vergelijkt de ontwikkeling van hun aandeelhouderswaarde met die van andere bedrijven (niet in diezelfde Top 100), dan scoren deze ’best places to work’ 3,5% beter per jaar op aandeelhouderswaarde-groei (gemiddeld gedurende 25 jaar op rij!). Dat onderzocht Alex Edmans van Pennsylvania Universiteit (zie hier).

Dus zelfs aandeelhouders zouden moeten schreeuwen tegen CEO’s ‘employees first’, dan klanten en dan pas wij, de aandeelhouders. Voor iedereeen de win-win; puur eigenbelang van aandeelhouders.

Helaas zijn aandeelhouders vaker speculanten dan wat anders, hebben ze een horizon van (at best) één kwartaal en het gaat het rapport over een periode van 25 jaar. Lastig!


In wat voor een wereld leven we?

blogEntryTopperDe grootste werkgevers in de wereld zijn het leger van de USA en China, op de voet gevolgd door Walmart en McDonalds. Alleen al in de twee legers werken 5,5 miljoen mensen!

Gelukkig staat er op de 7e plek een echt zinvolle organisatie, namelijk de NHS (de gezondsheidszorg van de UK). Dit zegt voor mij wel wat over de wereld waarin we leven: war, fastfood en shopping!


20110917_WOC674

Brandweerman of Piloot?

blogEntryTopper

Wou jij vroeger brandweerman of piloot worden? Of nog wat jonger misschien ‘brandweerauto’?

Uit deze statistiek blijkt dat je beter brandweerman had kunnen worden; veel minder geld, maar veel meer arbeidsvreugde. Boven de 75.000 dollar inkomen levert meer geld zowiezo niet meer geluk op, integendeel!

Met name piloten vallen op door veel te verdienen en weinig arbeidsvreugde te hebben; maar ja, buschauffeur in de lucht is misschien ook wel een erg saai vak.

Nabrander (over Ones en Twos)

Stond op het whiteboard bij een klant waar ik gisteren was:

In God we trust, all others bring Data!

Eurocrisis voor Dummies

JPMorgan presenteerde deze week dit rapport met daarin een Lego-plaatje; het plaatje laat de eurocrisis zien zoals een kind van 9 hem zou ervaren.

De poppetjes stellen de hoofdrolspelers voor en de rode pijltjes laten zien waar volgens wie het geld vandaan moet komen.

De stierenvechter en F1-coureur zijn Spanje, Italië en de overige Zuid-landen. De riddertjes stellen de rechtse Duitse regering voor. De matroos is Finland, de biologische boeren zijn de linkse Duitse partijen en Wotan is de Bundesbank. Het spaarvarkentje is natuurlijk het IMF, de grijze bankier de ECB en de crimineel stelt Polen (?) voor. De artiesten zijn Frankrijk, de arbeiders zijn alle belastingbetalers in de EU, de storm troopers uit Star Wars de Europese Commissie en alle ministers van Financiën. Tot slot de kwaadaardige kapitalisten, dat zijn de EU obligatie- en aandeelhouders.

Het is vrij simpel, u en ik in heel Europa zijn de pineut en bij JP Morgan zijn ze de weg kwijt!


blogEntryTopper

2 Seconden voorblijven


Wayne Gretzky zei ooit: “I skate to where the puck is going to be, not where it has been.” Sportcommentatoren die deze grootste ijshockeyer aller tijden bezig zagen, zeiden dan ook dat het leek alsof hij altijd iedereen twee seconden voor was.

In het boek
The Two-Second Advantage, schrijven de auteurs: “Like Gretzky on ice, the most successful people in various fields make continual, accurate predictions just a little ahead of and little better than everybody else.” Je hoeft geen tien jaar vooruit te kunnen kijken, een paar stappen meer dan de rest is voldoende!

In hun boek, praten ze dan ook over twee soorte leiders: Ones and Twos. Zij die twee seconden vooruit kunnen zien (Ones) en zij die dat niet kunnen (Twos).

“Ones are predictive. Twos have to rely on mountains of data to figure out what they think.” A one has a two-second advantage. ….. Ones tend to be founders. They are bullheaded and courageous. They tell people what to think, not what they think people want to hear. They see openings and get flashed of creativity—like Gretzky in a hockeygame. They can take in everything that is happening at a company and see it from a higher level, the details blurring into instinct.


Bill Gates en Steve Jobs zijn prototypes ‘Ones’.


blogEntryTopper

Als amateurs gaan beleggen

Ooit had Bart de Graaf marmotten die beter belegden dan Beursplein 5 mannen. Hoe zit dat met amateurs en beleggen?

Wat gebeurt er als je acht doodgewone mensen een miljoen dollar geeft, een korte maar intensieve training en twee maanden de tijd om hun eigen hedge fund(beleggingsfonds) te runnen. De Nederlander Lex van Dam stelde uit eigen zak een miljoen dollar beschikbaar voor het door hem bedachte televisieprogramma dat werd uitgezonden door de BBC. Niemand had echter de financiële crisis voorzien die er aan kwam toen de kanidaten werden geselecteerd in het voorjaar van 2008.


Nu te zien via YouTube en hier alvast deel 1:


Inktvlek

blogEntryTopper

Soms is de eenvoud verrassend inspirerend. Je gooit wat inkt op een vel, blaast de bubbel uit over het vel en begint vanuit daar een monstertje te tekenen. Stephan Bucher doet dat elke dag en zijn site staat boordevol grappige tekeningen. Nu ook als iPhone app om zelf even mee te doodelen:

Zie hier de monsterkoning aan het werk:
De wetten van Jobs!

Nu niemand meer twijfelt dat Apple een hitkanon is (20 mijoen iPads verkopen in 1 kwartaal?), ie het een aardig idee de leiderschaps-principes van Steve Jobs op een rijtje te zetten. Er vallen mij er twee op:

 1. gebruik belonen meer dan straffen
 2. nooit een groter team dan 100

Die laatste spreekt mij erg aan; ooit stond ik zelf als leider van een consultingonderdeel op de befaamde zeepkist en bekroop me het gevoel (we naderden de 100 m/v) dat ik de verbinding kwijt was geraakt. Dus groeien en splitsen (dank je Eckart Wintzen)!!


1314462831802-640x864

Kunnen we het ……?

Zet een megaafoon neer met een bordje ‘Zeg eens wat aardigs’ en wat doen we ?We kunnen het dus wel!

Over Smartphones en Tablets

Nu de wereld massaal overgaat op smartphones en tablets, was het tijd InspiratieBlog radicaal (klinkt goed en allitereert lekker met massaal) aan te passen. Alle poespas weg en zo gecodeerd dat de site op deze devices optimaal te lezen is; het gaat tenslotte om de inhoud, nietwaar?

Omdat dit ook de dagen zijn dat Steve Jobs een stapje terug doet bij Apple, is dit een mooie aanleiding een quote van hem nog eens in herinnering te halen:

“Innovation has nothing to do with how many R&D dollars you have. When Apple came up with the Mac, IBM was spending at least 100 times more on R&D. It’s not about money. It’s about the people you have, how you’re led, and how much you get it.”— Fortune, Nov. 9, 1998

Voor meer Jobsiaanse quotes kun je hier terecht.

De Wet van Behoud van Ellende

Toen ik deze reclame zag moest ik denken aan de ‘De Wet van Behoud van Ellende’:
Wat die wet is? ‘Mensen hebben liever de zekerheid van de ellende, dan de ellende van onzekerheid’.

Hoofletter E experiment

Schrijf op je voorhoofd een hoofdletter E (mag denkbeeldig met je wijsvinger, hoeft niet met een pen). Vraag aan een ander om voor je te staan als je dat doet. Als je klaar bent vraag je deze persoon of de letter E leesbaar was (voor hem / haar) of in spiegelbeeld. De uitkomst zegt iets over je persoonlijkheid!

Wat blijkt namelijk uit onderzoek van Adam Galinsky van Kellogg University: mensen die de E leesbaar voor de ander schrijven, zijn empatisch(er) en mensen met macht schrijven de E leesbaar ‘voor zichzelf’, of anders gezegd hebben een tekort aan empathie.

En laat empathie nu net iets zjn dat je niet zo maar kunt ‘inkopen’ en dat in veel gevallen de kwaliteit is die ervoor zorgt dat anderen je leiderschap accepteren.

En let op: mensen gaan weg bij een organisatie vanwege hun baas niet de organisatie zelf!

Handling Conflicts

Nu ze in Engeland elkaar de hersens inslaan, moeten ze snel even dit boekje van CISV lezen:

Zonderlinge Buitenbeentjes

Sommigen pleiten soms dat bedrijven zich vooral moeten laten leiden door ‘the wisdom of crowds’. Maar als je kijkt naar het succes van Apple dan lijkt het model met de creatieve eenling, in ieder geval ook te werken.

Wat mij betreft hier een pleidooi om niet het één of het ander te doen maar beiden. Geef ruimte aan ideeen van je klanten, maar vergeet vooral die zonderlinge buitenbeentjes (Outliers zou Malcom Gladwell ze noemen of Tom Peters zou ze ‘Rogue Employees’ noemen) in je eigen organisatie niet!


blogEntryTopper

En maar klagen ...

Hier hebben we het soms over het glazen plafond en andere onrechten die vrouwen in Nederland wordt aangedaan, maar als je deze beelden ziet, weet je dat onze problemen luxe-problemen zijn:

Why the Euro is failing

Helaas hebben ze wel gelijk. Met doormodderen wordt het nooit wat:Dank aan Andre voor tip!

Vooroordelen Wereldkaart

Met name het deel in de linkerbovenhoek van Europa is erg grappig:


Resultaat & Relaties

Wat maakt ons gelukkig op ons werk? Resultaten en Relaties. En misschien is dat niet alleen waar op het werk, maar ook prive?

Meer is niet altijd beter

Uit onderstaande data blijkt dat meer niet atijd beter is. In Finland geven ze per kind zo’n 30% minder uit aan onderwijs dan de USA en toch scoren ze het beste. Wat zou het geheim zijn van Finland? Misschien ligt het antwoord ergens hier verscholen nu in Amerika onderwijs zo duur is dat de studieschulden van studenten in de USA meer zijn dat de nationale creditcard-schuld in de USA!!

Een nieuwe kijk op organiserenBij ons thuis is het veel simpeler:

Bookmark and Share
Arbeidsvreugde

Zoals eerder hier geblogd, zijn ons inziens medewerkers en hun ‘arbeidsvreugde’ de sleutel naar duurzaam succes. Zelfs als je een saaie baan hebt, kun je nog steeds met plezier werken.

Kijk maar eens naar deze inpakker:
AddThis Feed Button

Wiskundige Ethiek
AddThis Feed Button

Je pensioen als gokspel

Terwijl in de media ministers en BoBo’s over elkaar heen buitelen, verscheen op de achtergrond een mooie analyse van het ‘Pensioenakkoord’ door prof. Theo Kocken. Zijn harde conclusie (in mijn woorden): je kunt beter met je geld naar het casino gaan dan blij zijn met dit pensioenakkoord!

Al eerder schreef ik over de oneerlijke verdeling van lasten naar de zwaksten (werknemers), maar nu ontstaat er ook nog eens een legale basis voor pensioenfondsen om te gaan gokken met uw en mijn centen!

Volgens het akkoord mogen pensioenfondsen straks namelijk in plaats van de rekenrente, het (hogere) beleggingsrendement gebruiken om toekomstige verplichtingen te verdisconteren.

Dat klinkt als oersaai, technisch gedoe, maar kan over twintig jaar het verschil uitmaken tussen wel of geen pensioen. Kocken heeft zitten rekenen en levert de harde cijfers dat er iets behoorlijk mis is met het pensioenakkoord. Er zitten twee grote nadelen aan de berekeningswijze van het pensioenakkoord:

1. Onderdekking of andere ongewenste slechte resultaten kunnen worden weggepoetst door de asset allocatie risicovoller te maken en daarmee het verwachte rendement in de disconteringsvoet te vergroten. Dit betekent per direct een hogere dekkingsgraad en, als de dekkingsgraad een maat is voor gezondheid, betekent meer risico nemen dus per direct een verbeterde gezondheid.
Het voorstel is zeer contrair aan de vigerende accountingprincipes in de wereld, waarbij asset mix veranderingen geen of zeer beperkte invloed hebben op vermogen.

2. Ditzelfde effect verschaft niet alleen de mogelijkheid slechte prestaties legaal weg te poetsen, maar geeft tevens een prikkel tot risicoverhoging. In ieder ander systeem leidt risicoverhoging tot hogere kapitaaleisen bij hetzelfde kapitaal. In dit systeem wordt op unieke wijze de mogelijkheid geboden meer solvabiliteit (kapitaal) te creëren (en dus hogere dekking) door risico’s te verhogen. Hiermee is het voorstel tevens contrair aan solvabiliteitsregels van Basel III en Solvency II.

Als de dekkingsgraad van een pensioenfonds daalt – zoals vorig jaar voor bijna alle fondsen het geval was – dan kan zo’n fonds dat met een simpele verandering van de beleggingen oplossen. Gewoon wat risicovoller beleggen, wat meer geld in aandelen, wat minder in obligaties. Wat offensieve derivaten kopen, de defensieve juist verkopen. Dan gaat direct het verwachte rendement omhoog, want meer risico is meer gemiddeld rendement. En omdat de toekomstige verplichtingen (dus de vraag of er genoeg in kas zit om de jongeren straks een pensioen te kunnen uitkeren) met dat hogere rendement wordt verdisconteerd, gaat direct de dekkingsgraad direct omhoog. Een pervers systeem, want nergens wordt rekening gehouden met het feit dat er nu ook grotere tegenvallers mogelijk zijn.

Ik denk dat mevr. Jongerius dit niet volgt (helaas), maar ook van onze Tweede-Kamerleden heb ik nog maar bar weinig commentaar gehoord. Wat vinden zij van deze idiote prikkel om nog meer risico te nemen? Wat is hun mening over de buitengewoon curieuze manier waarom de vakbonden het pensioen van jong, werkend Nederland te grabbel gooit?

Gelukkig is er één vakbond (AbvaKabo) die tegendraads is; misschien ga ik lid worden!


AddThis Feed Button

De waarde van transparantie

In de USA doen ze alles anders. Al in 2002 schreven we in IT zonder Hoofdpijn over het schokkende % van (IT-)projecten dat niets of weinig aan waarde creëert en gisteren was weer een mooi stuk in NRC te lezen over het drama rond de HSL.

In de USA doen ze dat anders. Daar hebben ze een publieke
website met alle IT-gegevens van de overheid en al haar ministeries; alle CIO’s van overheidsorganen staan publiekelijk te kijk. Een mooi voorbeeld voor overheidstransparantie en een geweldig IT-dashboard.

Het gevolg? Substantiële besparingen.
AddThis Feed Button

Wordt jij nog 100?

Wij bestaan 100 jaar! Wie zijn wij? Wij zijn IBM, dat ooit in 1911 begonnen is als de Computing Tabulating Recording Corporation.

Dat ging niet altijd vanzelf en soms ging IBM langs de rand van de afgrond (zie
Who says elephants can’t dance), maar ach ‘daar is het uitzicht het mooist’, zei een baas van mij wel eens.

Welke andere bedrijven gaan het 100 jaar volhouden? Google niet, Apple wel.

Althans dat denkt de
Economist, die op een rijtje zette welke tech-bedrijven het nog 100 jaar volhouden en welke niet. In de lijst staat Apple bovenaan; het succes van het bedrijf uit Cupertino komt volgens het het bald door de simpele succesformule: “Grijp de nieuwste technologie, verpak het in een simpele en elegante vorm en verkoop het met een premium-prijs.

Zo stapte Apple over van computers, naar mediaspelers, naar smartphones, naar tablets en nu de cloud – en dat geeft aan dat het bedrijf een uitstekende neus heeft voor het op tijd verleggen van haar focus. Google zou daarentegen te sterk afhankelijk zijn van zoeken op het web en gerelateerd adverteren. Ondanks de uitbreiding naar smartphones, tablets en een groot aantal succesvolle webapplicaties, durft het weekblad niet hardop uit te spreken dat het bedrijf achter de zoekmachine een blijvertje is.

Toch maar een
Apple-tje (koosnaam voor een aandeel) kopen? Hadden ze het in 1984 toch goed gezien:
AddThis Feed ButtonDa's pas Flow!

Je raakt in flow als je balanceert op de grens van wat ‘je kunt en wat je doet’. Dat grijze gebied waar alles lijkt te lukken dat je bijna voor onmogelijk hield. Flow is een concept dat vooral beschreven is door de Amerikaanse psycholoog Csikszentmihalyi.

Volgens Csiksentmihalyi kan het gevoel van flow gekenmerkt worden door tenminste een aantal van de volgende acht kenmerken:
 • Men heeft een duidelijk doel;
 • Concentratie en doelgerichtheid;
 • Verlies van zelfbewustzijn: men gaat volledig op in de activiteit en vergeet zichzelf;
 • Verlies van tijdsbesef: de tijd vliegt voorbij;
 • Directe feedback: succes en falen ten aanzien van de activiteit zijn onmiddellijk duidelijk, zodat men daarop het eigen handelen direct kan aanpassen;
 • Evenwicht tussen de eigen vaardigheid en de uit te voeren activiteit: de bezigheden zijn nét niet te moeilijk, maar wel heel uitdagend;
 • Een gevoel van persoonlijke controle over de situatie of activiteit;
 • De activiteit is intrinsiek belonend, bijvoorbeeld erg leuk.

Heel iets anders dan ‘go with the flow’, wat meer wil zeggen dat je als mak schaap in de kudde meeloopt!

Als er flow is dat zie je t ook:
AddThis Feed Button

Apple flikt 't opnieuw

Zoals de echte Apple-afficionados weten presenteerde Apple gisteren een preview van iOs5, OSX Lion en iCloud; op het toneel verscheen ook Steve Jobs weer, die er overigens erg slecht uitzag (naar mijn mening). In de herfst komt iOs5 het nieuwe besturingssysteem voor de iPhone en iPad.

Zoals Steve altijd zegt: ‘truely amazing’. Zie hier een preview:

AddThis Feed Button

Je deed het dus altijd verkeerd!

Maar nu niet meer:Soms hebben kleine dingen grote gevolgen. Ik ben sinds vandaag over op de sterke variant!


AddThis Feed Button

Internet-deodorant

Het is maar een dolletje, maar wel een leuke.

Soms staat de inhoud van een site je zo tegen dat je hem het liefst zou wegblazen. Dat kan nu met deze tool van Axe. Installeren en weg zijn die vieze luchtjes die omhoog komen uit de kelders van het Internet.

Dan Axe je zo even de PVV weg. Was het maar zo simpel:

AddThis Feed Button

Big Apple

Even een paar dagen weg voor de baas. Tot volgende week.
AddThis Feed Button

Een ezel stoot zich minstens twee keer

Al veel vaker berichtte ik hier over de onzin van bonussen als prestatieverhoger bij bedrijven en in het onderwijs, maar het lijkt maar niet door te komen.

Wat dan wel weer leuk is, is dat men op de werkvloer (bij banken) vindt dat bonussen niet prestatieverhogend werken. Dit bleek uit onderzoek van Rondom 10 voor hun uitzending over de vertrouwenskloof tussen Banken en Consumenten.
Toch een beetje m’n gelijk gekregen!


AddThis Feed Button

We zijn een best wel tevreden volkje

Al zou je het soms niet zeggen als je deze of gene op TV ziet, maar op grond van deze cijfers kun je niet anders concluderen dan dat we een rijk en tevreden volk zijn. Dus al die mensen die klagen zijn of randverschijnselen, achterhoede-vechters of hebben het gewoon nog niet door. De OESO maakte een mooie tool waarmee je zelf met de variabelen kunt spelen:

AddThis Feed Button

We moeten weer 'verenigen'

Ooit zei Job Cohen dat hij ’de boel bij elkaar wilde houden’ en volgens mij was dat de spijker op z’n kop. Deze video is gemaakt voor verenigingen door de KNVB, maar kan zo in elk bedrijf worden getoond. Vervang leden door werknemers en het klopt weer helemaal!Dank Pieter M voor de tip!


AddThis Feed Button

Apple is een religie

Apple fanboys staan bekend om hun fanatieke toewijding aan het merk. Niet alleen staan zij vooraan in de rij om hun portemonnee te trekken voor de laatste iPhone of iPad, ook zullen zij het merk indien nodig heftig verdedigen tegenover hun vrienden. De BBC-documentaire ‘Secrets of the Superbrands‘ gaf een aantal neurowetenschappers de opdracht met een MRI de hersenen van Apple devotees te onderzoeken en het lijkt erop dat Apple dezelfde delen van de hersenen activeert die gestimuleerd worden door religie.

De BBC-presentator (Riley) over de uitkomst van het onderzoek: ‘The Bishop of Buckingham -who reads his Bible on an iPad – explained to me the similarities between Apple and a religion. And when a team of neuroscientists with an MRI scanner took a look inside the brain of an Apple fanatic it seemed the bishop was on to something. The results suggested that Apple was actually stimulating the same parts of the brain as religious imagery does in people of faith.’

Hier Deel1 van de BBC docu:
AddThis Feed Button

G-Bank en iBank

Stel dat Google een bank begint: de G-Bank.

Of als Apple dat doet met iPhones, iTunes en iBank. Het zou de clash zijn tussen bankieren 1.0 en 3.0. De bankiers hebben het moeilijk de afgelopen jaren en zelf vinden ze dat maar raar. Bankieren zou gaan om vertrouwen en dat hebben de banken goed gedaan, toch .....

Maar vooralsnog is Apple 'most trusted brand' nr. 1 en Google nr. 2; en zij hebben samen meer eigen vermogen dan de meeste banken; hoezo vertrouwen?

Bij een BNR talkshow was het enerzijds schokkend, anderzijds lachwekkend, te horen hoe een topman van RBS in Nederland (Kremers) zo lakoniek over Google was dat het nog leuk kan worden de komende jaren (luister zelf hier en hier).

Banken zijn informatie-machines geworden en laat dat nou net het domein van Google zijn. En Google heeft al een bankvergunning voor betalingsverkeer en daar gaat het nu gebeuren. Wie de betaalrekening heeft, weet alles. Banken deden er niets mee, maar Google weet daar wel raad mee.

Voorbeeldje? U koopt babyvoeding, u krijgt twee minuten later een aanbieding Pampers; u betaalt hypotheekrente en Google biedt u een goedkoper alternatief aan. Uw iPhone wordt uw pinpas en u betaalt straks met Paypal of met Google- en Apple-geld. In ruil voor advertenties krijgt u mooie spaarvergoeding. Wat zei Larry Page van Google ook weer? ”Google is to understand what you need, give what you want".


AddThis Feed Button

Achter elke sterke man, staat een sterkere vrouw
AddThis Feed Button

Moslim- en Jodenhaat is een Europees probleem!

Kom net terug van een reis naar Berlijn en Auschwitz (Polen), en dan valt je oog op een onderzoek van de Universiteit van Bielefeld naar vreemdelingenhaat. Want wat denkt de gemiddelde Europese burger écht over immigranten, moslims, joden, homo's en lesbiennes?

Om dat te weten te komen deed de Universiteit van Bielefeld een Europese steekproef onder duizenden bewoners van het 'oude' Europa (Uk en Nederland) en 'nieuwe' Europa (onder andere Polen en Hongarije).

De uitkomsten stemden de onderzoekers uit Bielefeld niet optimistisch. Van Oost naar West gaat er een golf van moslimhaat door Europa. Ongeveer de helft van de respondenten vond dat er te veel immigranten waren. Met name in Polen en Hongarije bestonden (weer / nog steeds?) veel vooroordelen tegen joden ('Proberen munt te slaan uit wat hun in de Tweede Wereldoorlog is overkomen') en homo's.

Niet alleen probleemgroepen als lagergeschoolden en eenzame mannen laten zich denigrerend uit over minderheden, rapporteren de onderzoekers bezorgd; ook de welvarende middengroepen doen dat. Discriminatie komt tegenwoordig uit het hart van de samenleving en is breed vertegenwoordigd.

We hebben niks geleerd! Ik zou zeggen verplicht een reisje Auschwitz invoeren als onderdeel van het curriculum op de middelbare school. Om te beginnen nu eerst deze docu kijken.


AddThis Feed Button

Even stil

Het zal de komende week wat stil zijn vanaf deze plek; ga een weekje naar Berlijn en vanuit daar door naar Auschwitz. Vanaf 9 Mei zijn we er weer.
AddThis Feed Button

Wat tweet jij nou?

Veel getwitter komt niet verder dan de mededeling dat ‘iemand bij de kassa van AH staat’; gelukkig is er nu een tool (zie hier) waarmee je kunt analysren waarover iemand tweet. Hier volgt de mijne en dan lijkt het toch dat ik weinig zinnigs tweet:
AddThis Feed Button


Einde Verlichting

Reed dit weekeinde naar Maastricht en ergens voorbij Eindhoven staat er een verkeersbord langs de weg ‘Einde Verlichting’, vlak voordat je Limburg binnenrijdt.

Dat lijkt ook wel te kloppen als je je realiseert dat de PVV daar de grootste party is en de Verlichting de periode is in de 17e en 18e Eeuw waarin het zoeken naar nieuwe kennis (wetenschap) en nieuwe samenlevingsvormen met als idealen rechtvaardigheid, democratie en mensenrechten centraal staat.

Kennelijk nooit tot in Limburg gekomen. Goed dat Rijkswaterstaat daar nog even een bord voor heeft neergezet.


AddThis Feed Button

Are You Happy?
AddThis Feed Button


Gaming for Alphen

.... in analogie naar Bowling for Colombine, de magistrale film van Michael Moore, die hij nadien (in mijn ogen) nooit meer overtroffen heeft. Opvallendste scene: Micheal opent een bankrekening en als ‘weggevertje’ voor het worden van nieuwe klant krijgt hij een semi-automatisch wapen mee.

Nu we in Nederland ons eigen Alphen-drama hebben, rollen ze op TV over elkaar (Nieuwsuur, P&W) om het drama van Alphen te duiden en valt regelmatig de vraag ‘
kan het te maken hebben met gewelddadige computerspelletjes?’ En ja hoor, er is altijd wel een ‘expert’ te vinden die dat even komt bevestigen. Binnenkort komt de PVV waarschijnlijk met een ideetje, namelijk dat dit allemaal niet gebeurd zou zijn, als we allemaal met een ‘gun’ op zak lopen; kun je je tenminste verdedigen.

Wat in dit alles zo erg is, is dat er overtuigend bewijs is uit FBI-onderzoeken en door 2 Harvard onderzoekers in hun boek
Grand Theft Childhood, dat er GEEN enkele relatie is aan te tonen tussen gewelddadige spelletjes en echt geweld! Maar ja dat maakt natuurlijk geen mooie TV, zo’n genuanceerd beeld dat het waarschijnlijk in Alphen een combinatie is van een gestoord iemand in een bijzondere situatie met een vreemde context en vreselijke afloop.

Dat spreekt ook ons ‘control’ gevoel niet aan, want dan kunnen we het niemand verwijten (de politie?) en er niks aan doen (nieuwe wapenwet? alle ‘
Einzelgängers’ laten bewaken?).

Maar soms kun je er niks aan doen en valt er niemand iets te verwijten, behalve de dader.


AddThis Feed Button"Maar je kan persoon A en persoon B toch niet met elkaar vergelijken?"

Nu schijn je bij sommige partijen niks te hoeven kunnen en/of weten om Tweede Kamerlid te worden, nou ja brievenbus-plassen en pornosites beheren schijnt een aanbeveling te zijn, maar dat het zo weinig was dat je hoefde te snappen:Ik stel voor dat we dit keihard aanpakken en dat we recidivisten, domme Kamerleden die herkiesbaar zijn, direct de NL-nationaliteit ontnemen.

Een wat serieuzere maatregel zou zijn om verplichte IQ-tests voor sommige beroepen in te voeren en iedereen onder de 130 (in analogie van de max.snelheid) nooit meer wat laten doen wat ze qua intellect niet kunnen bolwerken.


AddThis Feed Button

Lokale wijsheid

Via Facebook van Merijn Heijnen kwam deze mooie wijsheid uit de Noord-Hollandse polder tot ons:Een waarheid als een koe, zeggen wij vanuit Den Haag.


AddThis Feed Button

Vrouwen en humor

Het begon allemaal met een iPhone...

In juni vierde mijn zoon zijn 11e verjaardag en hij kreeg van mij een iPhone! Hij vond hem fantastisch, tja.... wie niet eigenlijk!  

 

Ik vierde mijn verjaardag wat later in Juni, en ik kreeg van mijn vrouw een iPad waarmee ze me erg gelukkig maakte.


 

Mijn dochter was jarig en ze kreeg een iPod Touch ...


 
Toen mijn vrouw jarig was in Juli kreeg ze van mij een iRon.
Omstreeks die tijd bekoelde onze relatie behoorlijk...... Wat mijn vrouw niet inzag, is dat de iRon perfect in ons eigen netwerk integreerde met de iWash, iCook en iClean. Ze heeft geen gevoel voor humor.....


AddThis Feed Button

Zo leuk is biologie

De 1e minuut denk je, wat moet dit nu worden, daarna hoop je alleen nog maar dat het nog even langer duurt:
AddThis Feed Button

Nog een tsunami?

Er zijn veel misverstanden over de migratie uit niet-westerse moslim landen.

Volgens sommige bestaat die niet meer, volgens anderen is het een massa (weet u nog de ‘moslim tsunami’ van Gekke Geert?) en weer anderen denken dat de totale immigratie van ons land uit moslims bestaat met een enkele verdwaalde Pool daartussen.

En wat blijkt? Het ligt allemaal heel anders.

In de periode 2002-2009 gaan er bijna meer moslims weg uit Nederland (geef ze soms maar eens ongelijk) dan dat erbij komen en als er al meer mensen naar Nederland komen, zijn dat vooral kenniswerkers uit China en India (waarschijnljk van IBM, Infosys en Tata).

Hier een mooi artikel met de harde feiten, met oa deze data van het CBS:
AddThis Feed Button

Heel veel glas

Deze post past beter op Extend Limits, maar ach Inspiratie is een breed begrip. Deze film geeft een mooi beeld hoe (interactief) glas en infographics een rol gaan spelen in onze toekomst:

AddThis Feed Button

Defined Ambition 2.0

In PBM van Maart verschijnt een bijzonder artikel over uw en mijn toekomst: uw pensioen.

Wat is een realistische verwachting over uw pensioen nu we ouder worden, de zorg duurder wordt en de wispelturigheid van het rendement op beleggingen groter lijkt dan ooit? Nu steeds meer pensioenen zijn gebaseerd op een ‘beschikbare premie’ regeling (DC – Defined Contribution) ligt het risico over wat uw pensioen zal zijn, bijna geheel bij u, de pensioengerechtigde.

En is dat nou wel het meest eerlijke systeem? Een systeem waarbij alle risico’s bij de zwaksten liggen? Of is er een nieuw denkraam nodig? Is er een derde weg in pensioenen, tussen DC en DB (Defined Benefit – middenloon- of eindloon- regeling)? Ja en die heet : Defined Ambition! Lees verder .....
AddThis Feed Button

Harvard natuurlijk op 1

In een diepgaand onderzoek van The Times Higher Education staat Harvard onbetwist op nummer 1 van de wereld.
Amerika overheerst sowieso de Top 20. Zie hier een verklaring:
AddThis Feed Button


Leraar krijgt ook bonus?

Geheel in lijn met de Angelsaksische wind die er, onder Rutte/Wilders I, door ons landje waait, gaan we binnenkort leraren ‘bonussen’ geven als ze goede resultaten leveren (weinig uitval, veel doorstroom en goede cijfers). Niks mis mee.

Of toch ....

Wel als in dit blog reeds eerder aangetoond is dat bonussen in het algemeen averechts werken bij niet-standaard werkzaamheden, en helemaal als recent is aangetoond (in de USA) door Harvard-onderzoekers dat bonussen in het onderwijs OOK AVERECHTS werken: ‘I find no evidence that teacher incentives increase student performance, attendance, or graduation, nor do I find any evidence that the incentives change student or teacher behavior. If anything, teacher incentives may decrease student achievement, especially in larger schools.’

Helaas is wetenschap een linkse hobby en past zorgvuldig denken niet in deze tijdsgeest, maar het zou allemaal zoveel beter kunnen, dan dat lawaaitoeteren en na-papagaaien van nu.


AddThis Feed Button

New Business Generator

Soms zit je even verlegen voor een goed business-idee, maar gelukkig is er dan deze website (op de ‘K’ klikken voor een nieuw idee) waar je met één muisklik een nieuw high-profile, high social-media business-idee hebt: #winning!
AddThis Feed Button

Een beetje Tiger en Adonis

Na 20 jaar coke, ben je soms even de weg kwijt, maar niet Charlie Sheen (kijk even hier vanaf minuut 1:50). Met wat ‘tiger blood’ en ‘adonis dna’ kun je je hele leven coke blijven snuiven, aldus Charlie.

Anders weergegeven:
Zie ook hier.AddThis Feed Button


Empire at the End of Decadence

De New York Times heeft een mooi lijstje gemaakt en komt tot de conclusie dat USA een ‘Empire at the End of Decadence’ is. In datzelfde overzicht doen we het als Nederland nog niet zo gek, maar als het recente charmeoffensief van ene GW, de inleiding is voor zijn opmars tot premier, gaan wij toch maar emigreren naar ‘Down Under’:

AddThis Feed Button

Tijddilatatie

Einstein blijft lastig. Neem nu zijn theorie over tijddilatatie, ook wel de tweelingparadox genoemd. Je kunt het zo uitleggen:Of zo:

Science made simple.


AddThis Feed Button

Als het tegenvalt ..

Hoorde een dezer dagen ex-Collega Corne van Zeijl op BNR een verklaring geven voor de koersdaling van een fonds dat meer winst had behaald dan ooit tevoren:

‘het was conform verwachting, dus dat viel tegen’


Dat is de wereld van beleggen in 8 woorden. Ik ga wat anders met m’n centen doen.


AddThis Feed Button

We are at jeopardy!In de strijd tussen mens en machine was het gisternacht erop of eronder. IBM’s nieuwe supercomputer, Watson genaamd, nam het deze week op tegen twee mensen (de beste spelers van Jeopardy in de wereld) in de Amerikaanse quiz Jeopardy.

En Watson won!

En als je Jeopardy kunt winnen moet je er ook een beetje cool uitzien. Toch?Ik weet niet of het toeval is, maar de keuze om het bewijs te leveren dat computers slimmer zijn dan mensen in de quiz Jeopardy, lijkt onheilspellend. Jeopardy betekent ‘in gevaar brengen’. Is de mensheid in gevaar? Ik slaap hier niet beter van.


AddThis Feed Button

2010 in beeldenDe World Press Photo 2010 is al even bekend, maar hier staan alle groepswinnaars op een rijtje.


AddThis Feed ButtonDe Indische Monsoon

Ik schreef al eerder over mijn fascinatie voor India en hoe dit deel van de wereld de 21e Eeuw gaat beinvloeden. Nu schreef Robert Kaplan daar een boek over. Robert Kaplan is een van de meest uitdagende en invloedrijke Amerikaanse schrijvers over macht en de toekomst van de mensheid. Zijn boeken gaan over grote onderwerpen zoals de bedreigingen door overbevolking, milieuvervuiling en religieuze spanningen.

In zijn nieuwe boek, Monsoon, The Indian Ocean and the Future of Power, stelt hij dat de Indische Oceaan nu de rol heeft die de Middellandse Zee ooit had: het afbakenen van de centra van macht en chaos. Hier zijn verhaal:

AddThis Feed Button

Een beetje gekWaarom we ooit dachten dat dit handig was ontgaat me ten ene male, maar dit is de zogenaamde penny-farthing (vrij vertaald: de ‘centen-scheter’) fiets. Nu is er recent iemand op zo’n fiets de wereld rond gegaan en hier zie je hoe hij ermee met een noodvaartje downhill gaat (een beetje off-topic, maar wel bijzonder):
AddThis Feed Button

Zo groen zijn we nou ook niet

Laten we nog wat kerncentrales openen en vooral zonne- en wind-energie niet meer steunen! Linkse hobbies! In het kort het beleid van Rutte cs.

Via deze prachtige interactieve tool kun je zien hoe slecht we ’t milieutechnisch doen als rechts-liberaal landje:
AddThis Feed Button

Blank, 300 Empty PagesMalcolm Gladwell is één van mijn favoriete schrijvers; zijn boeken zijn spitsvondig en geven een verrassende blik op de wereld om ons heen. Zo wist Malcolm ons op TED ooit uit te leggen wat we kunnen leren van ‘spaghetti saus’.

De titels van zijn boeken zijn vaak even verrassend als de inhoud en dat inspireerde wat mensen om de Malcolm Gladwell boeken-generator te bouwen. Ik vond ‘Blank, 300 Empty Pages To Fill With Your Own Fucking Theories’ de leukste.


AddThis Feed Button


Wie is de burgemeester van je vriendin?

Nu gebruikte ikzelf ook een tijdje FourSquare maar zag het nut of de lol er niet zo van. Vervelend die mensen die tijdens het stappen, uit eten gaan of bij een bezoekje aan de bioscoop altijd eerst even moeten inchecken op Foursquare. Nog voordat ze je begroeten, grijpen ze naar hun mobieltje om te kijken of ze bij binnenkomst punten of een nieuwe medaille hebben verdiend. Of beter nog: of ze nu eindelijk deze ene iemand van de troon hebben gestoten als ‘burgemeester van XYZ’.

Wat nog vervelender moet zijn, dacht Collegehumor, is als je Foursquare kunt gebruiken om je seksuele uitspattingen vast te leggen en bijvoorbeeld kan strijden om het burgemeesterschap van de intieme delen van je bedpartner. Have Fun:
AddThis Feed Button


Waar zitten de beste leiders?

Hay Group onderzocht welke bedrijven de beste leiders hebben en hier zie je het resultaat:Volgens Hay zijn mn bedrijven die veel jong talent hebben klaarstaan, die multcultureel werven en die diversiteit nastreven de best geleide bedrijven.

Het lijkt erop dat ze niet hebben gekeken of medewerkers in deze bedrijven het gelukkigst zijn of wat de ‘value’ was die onder deze leiders gecreeerd werd. Gelukkig staat mijn lievelingsbedrijf op positie 10, dat structureel medewerkers bovenaan in de piramide plaatst (en dan klanten en dan pas aandeelhouders, ik bedoel speculanten).


AddThis Feed Button

De musea zijn altijd open

Een nieuw project van Google is het Art Project waaraan een tiental musea van over de hele wereld meedoen; een soort streetview maar dan binnen in het museum. Op elk kunstwerk kun je inzoomen tot op een niveau dat je met een loep naar een penseelstreek zit te kijken en nog is het scherp.

Een waanzinnige manier om het
Rijks, het MoMa of de Tate te bezoeken:
AddThis Feed Button

Je netwerk in kaart

Vanuit de Linkedin Labs is er een InMap die het mogelijk maakt je (zakelijke!) relatienetwerk grafisch in beeld te brengen. Dit komt er dan uit (klik op kaart voor link naar InLab):
AddThis Feed ButtonPas op wat er van boven komt!

Een heliumballon heeft op zo’n 36 km (de rand van het heelal) hoogte een lading papieren vliegtuigjes losgelaten. Hieronder de beelden vanuit de ballon. Let op de beelden van het terugvinden: op dat moment deed de camera het nog, zodat je de teamleden onder de boom ziet opduiken.Elk vliegtuigje heeft een geheugenkaart aan boord met een boodschap; meldingen van hun landing op aarde kun je vinden op Twitter.


AddThis Feed Button


Prezi-entatie

Zoals reeds eerder hier geblogd, ben ik een groot voorstander van ’storytelling’ in plaats van powerpointen. Nu is er een prachtige online tool die dat mogelijk maakt: prezi.com. Te downloaden voor je desktop of iPad en het resultaat is verbluffend.

Hier een mooi voorbeeldje:Nooit meer powerpointen!


AddThis Feed Button

Het meest bijzondere dier op aardeAlleen de BBC kan het zo mooi maken als dit; de trailer is op zich een kunstwerk. Voor hun nieuwe serie Human Planet trok de BBC er weer groots op uit. Het resulaat is ‘jawdropping’:
AddThis Feed Button

Singularity is near

Wij van IBM (wat klinkt dat leker zeg) hebben een supercomputer met kunstmatige intelligentie, Watson, gedemonstreerd aan de hand van een testspelletje Jeopardy tegen twee topspelers.

De computer, waaraan 25 IBM-onderzoekers 4 jaar hebben gewerkt, won de match. Het eerste bewijs dat computes ons binnenkort verslaan, oftewel ’singularity’:Tip: Eelco van Beek, CEO JITScale


AddThis Feed Button


Huilen van het lachen

Onze Belgische vrienden kunnen er ook wat van; een soort Keuringsdienst van Waarde, maar dan over Helpdesks:
AddThis Feed Button

Geld maakt niet gelukkig

Dat wisten we natuurlijk allemaal, maar Fedex heeft dat hier erg mooi in beeld gebracht; de site laat interactief zien hoe de wereldkaart eruit zou zien als je andere indelingen neemt dan vierkante km. Zo zou het eruit zien als je naar rijkdom indeelt:


En zo als je dat doet op basis van geluk:
Geen enkel verband toch?


AddThis Feed Button

The 5 Dumbest Management Concepts

BNET heeft een mooi lijstje samengesteld van de 5 slechtste management-concepten:

Downsizing
Leadership
Human Resources
Empowerment
Business Warfare

Met name het domme idee dat mensen ‘resources’ zijn spreekt mij zeer aan.


AddThis Feed Button


De carrière-ankers van Schein

De meeste mensen volgen een opleiding, vinden een baan, doen allerlei cursussen en veranderen van baan zonder dat ze systematisch kijken naar hun drijfveren. Hierdoor komt het regelmatig voor dat mensen, ondanks hun opleiding en ervaring, toch niet gelukkig zijn in hun werk. Schein noemt deze drijfveren carrière-ankers. Carrière-ankers zeggen iets over je motivatie, houding, voorkeur en waarden. Ben je bijvoorbeeld meer geïnteresseerd in individuele vrijheid of ga je meer voor macht en status? Schein onderscheidt negen carrière-ankers; rijkdom, normen en waarden, creativiteit, onafhankelijkheid, zekerheid, macht, ergens goed in zijn, sociale contacten en status.

Via deze test, die is gebaseerd op de theorie van carrière-ankers volgens Schein kun je bepalen wat je drijfveren zijn. Ik heb hem maar eens gedaan; de meeste punten gaf ik aan de rol: creativiteit (21 punten). Voor iemand die creativiteit als carrièreanker heeft, is produceren van nieuwe ideeën of producten het voornaamste doel. De drijfveer is vernieuwend bezig zijn. Een werkomgeving die procedureel is en weinig ruimte laat voor eigen initiatief kan als zeer beperkend ervaren worden. Vaak werken creatieve mensen het liefst zelfstandig of in kleine teams.

Daarna gaf ik de meeste punten aan: onafhankelijkheid (20 punten). Autonomie is een belangrijke drijfveer. Het gaat mensen met dit carrièreanker om onafhankelijkheid en zelf beslissingen kunnen nemen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze mensen vaak eigen baas zijn of dat graag willen worden. In hun loopbaankeuze laten zij zich dan ook leiden door de vraag in welke mate zij hun eigen gang kunnen gaan of zelfstandig kunnen werken.

Als je het mij vraagt klopt deze test goed met (mijn) realiteit! Doe ‘m even!


AddThis Feed Button

Met 7 Miljard mensen ..... vullen we Los Angeles als we schouder aan schouder staan. Dus ruimte is niet ons probleem, maar balans tussen onszelf en de natuur en haar bronnen. Mooi vormgegeven in foto en film door National Geographic:
AddThis Feed Button

Ik heb je gedumpt omdat ....

Hoe maak je het uit? Nou via Facebook! En dan is er weer een site die dat alles samenvat: Thatswhyidumpedyou.com. Een kleine bloemlezing van de wat nettere ‘dump-redenen’:

AddThis Feed Button

Met een lach 2011 in ..

Dragons Den is een bekende Engelse tv-show waarbij ondernemers hun idee mogen pitchen voor een kritische jury. De komische terugblikshow BBC 2010 Unwrapped heeft nu een sketch gemaakt, waarbij het lijkt alsof Steve Jobs het idee van de iPad pitcht voor de Dragons Den-jury:
AddThis Feed Button