Geen gebrek aan Leiderschap in USA?

In een indrukwekkende studie, publiceert IBM haar bevindingen over talent/leiderschap in de wereld; de belangrijkste drie thema's zijn:
  • hoe ontwikkel je een 'adaptable workforce'?;
  • hoe is het tekort aan leiders/leiderschap voor de toekomst op te lossen?;
  • hoe trek je talent aan (en behoudt je het) in een wereld waar een schreeuwend tekort aan talenten is?
Op grond van het onderzoek doet zich (aan de hand van de volgende grafiek) een aardige vraag voor:


Zijn Aziaten en Rijnlanders realistischer of kritischer bij hun self-assessment? Is er echt geen tekort aan Leiderschap in de USA? Is het een God-gegeven dat Amerikanen de enige echte leiders zijn? Of hebben wij (en dan reken ik Azië en Europa maar even bij elkaar) gewoon een ander beeld bij Leiderschap en verwarren Amerikanen leiderschap met management, waar ze inderdaad in de USA geen gebrek aan hebben. Zoals bij elk goed onderzoek, roept de uitkomst weer vragen op.

Gratis downladen en lezen dat rapport!