Management Development = Oxymoron

Op grond van recent onderzoek moeten we concluderen dat Management Development (hierna 'MD') een oxymoron is; een oxymoron is een stijlfiguur waarbij twee woorden die feitelijk elkaars tegengestelde zijn, toch worden gecombineerd tot een begrip (bijvoorbeeld: praktijktheorie - een theorie die ontleend is aan de praktijk). Waarom is MD dat dan? Bill George, een Harvard professor, interviewde 125 leiders uit diverse organisaties en schreef op basis daarvan het zeer aan te bevelen boek, Authentic Leadership: Rediscovering the Secrets to Creating Lasting Value. Hieruit blijkt dat echte leiders een vijftal eigenschappen in zich hebben, die ze door hun ervaringen in hun leven, hun opleiding, opvoeding en in hun jeugd (-trauma's) hebben opgedaan.

Deze vijf zijn:

1. ze gaan met passie hun doel achterna;
2. ze zijn zeer 'normatief';
3. ze leiden vanuit 'hun hart';
4. ze ontwikkelen echte relaties met hun omgeving;
5. ze hebben een ijzeren zelfdiscipline.


Al met al niet veel dat je '
even kunt leren' in een MD-programma; anders gezegd je bent een leider (geworden door wie je bent en wat je in je lange leven is overkomen), maar als je het niet bent kun je het ook niet even leren. Dus een oxymoron; management/leider ben je en is niet te ontwikkelen! Een ieder de je wat anders wil laten geloven zit alleen maar achter uw trainings-Euro's aan.