Da's pas Flow!

Je raakt in flow als je balanceert op de grens van wat ‘je kunt en wat je doet’. Dat grijze gebied waar alles lijkt te lukken dat je bijna voor onmogelijk hield. Flow is een concept dat vooral beschreven is door de Amerikaanse psycholoog Csikszentmihalyi.

Volgens Csiksentmihalyi kan het gevoel van flow gekenmerkt worden door tenminste een aantal van de volgende acht kenmerken:
  • Men heeft een duidelijk doel;
  • Concentratie en doelgerichtheid;
  • Verlies van zelfbewustzijn: men gaat volledig op in de activiteit en vergeet zichzelf;
  • Verlies van tijdsbesef: de tijd vliegt voorbij;
  • Directe feedback: succes en falen ten aanzien van de activiteit zijn onmiddellijk duidelijk, zodat men daarop het eigen handelen direct kan aanpassen;
  • Evenwicht tussen de eigen vaardigheid en de uit te voeren activiteit: de bezigheden zijn nét niet te moeilijk, maar wel heel uitdagend;
  • Een gevoel van persoonlijke controle over de situatie of activiteit;
  • De activiteit is intrinsiek belonend, bijvoorbeeld erg leuk.

Heel iets anders dan ‘go with the flow’, wat meer wil zeggen dat je als mak schaap in de kudde meeloopt!

Als er flow is dat zie je t ook:
AddThis Feed Button