De drie E's herbezien

Al eerder kwamen hier de drie E's van Bert Visscher voorbiij (zie hier); maar een meer serieuze betekenis is die van collega Rob van Kerpel en mijzelf, die wij introduceerden in ons Change in 1/2 Day seminar:
- Effectiviteit
- Efficiëntie
- Estheticiteit
als de drie maten voor de resultaten van een organisatie. Schoonheid (van proces en resultaat) als directe maat voor de output/resultaten van elke organisatie. Waar mogen we dat nu eens gaan meten?

AddThis Feed Button