Darius Weems

Darius Weems heeft DMD, populair bekend als Duchenne. Dat weerhoudt hem er niet van om met z’n vrienden door de US te trekken om geld bijeen te halen voor onderzoek naar deze slopende ziekte. De film over zijn tocht heeft al vele prijzen gewonnen; door de DVD te kopen sponsor jij zijn kruistocht! Doen dus!
AddThis Feed Button