Zakkenvullen! Wel geld, geen sorry.

inside-job-wallpaper


Mijn vaste lezers, weten dat ik het niet zo op bankiers heb, en al helemaal niet op zichzelf verrijkende, rommelende bankiers; types als Dick Fuld van Lehman, om maar eens een buitenlands voorbeeld te noemen.

Nu hangt één van deze banken (namelijk JP Morgan Chase) een
boete boven het hoofd van 6 miljard dollar omdat ze (willens en wetens) voor 33 miljard aan rommelhypotheken hebben verkocht aan Fannie Mae en Freddie Mac, die vervolgens voor 42 miljard moesten worden gered met belastinggeld!

Nu is 6 miljard best veel geld, maar ik blijf het zuur vinden dat geen 1 topman van deze banken persoonlijk is aangepakt of strafrechtelijk wordt vervolgd voor fraude!


Helemaal zuur is het als het dan ook nog duidelijk wordt dat andere graaitypes bij al dat geprocedeer welvaren; de grote 6 banken in de US hebben 100 miljard uitgegeven aan juridische gevechten (na de val van Lehmann), waarvan (LET OP) 56 miljard dollar, volgens Bloomberg, is besteed aan proceskosten en advocaten. Dat zijn waarschijnlijk weer diezelfde vrienden van de banken die meehielpen aan het liberaliseren van het bank-systeem.

Ik zou je aanraden toch eens (desnoods een tweede keer) de film
Inside Job te kijken!
IBM maximaliseert aandeelhouderswaarde! Vooruitgang?

In een recent artikel in de Washington Post maakt Jia Lynn Yang een aantal scherpe observaties hoe het ooit vanzelfsprekend was dat het belang van medewerkers en maatschappij boven het belang van aandeelhouders werd gesteld. Met name mijn huidige werkgever, IBM, komt in haar artikel prominent (en niet altijd even prettig) naar voren.


AP110228019987

Want ooit was het ook bij IBM zo dat ‘balancing profits between the well-being of employees and the nation’s interest is a necessary duty for companies. ….. We acknowledge our obligation as a business institution to help improve the quality of the society we are part of” .

De laatste jaren kan ik uit persoonlijke observatie melden dat dit (helaas) niet meer zo is. ‘Maximizing shareholder value’ is de enige drijfveer van Wall Street en bedrijven als IBM. Of zoals de huidige CEO het stelt in het 2012 jaarverslag: “IBM needs to deliver long-term value and performance for all key IBM stakeholders — investors, clients, employees and society.”

De meetlat? ‘Nearly doubling earnings per share, to $20.’

Wel duidelijk! Toch?

Ondertussen werken in Endicott (waar IBM ooit ontstond ruim 100 jaar terug) nog maar 700 mensen voor IBM, waar het er ooit meer dan 10.000 waren. Vooruitgang?

Dit was dit de koersontwikkeling van IBM, dus Wall Street kan tevreden zijn.

Screenshot 2013-08-28 22.55.22


Best places not to work ….

Het is natuurlijk al even bekend dat Foxconn (leverancier aan oa Apple, maar ook IBM, HP en vele anderen) er een wat dictatoriale managementstijl op nahoudt.

Ze kwamen in het nieuws omdat er complete veldslagen waren in de fabrieken en ook omdat het zelfmoord% wel erg snel opliep. Dat laatste probleem is nu opgelost!

Niet door de managementstijl te veranderen, maar door vangneten op te hangen voor de zelfmoord-lustigen:

FoxCon1


FoxCon2


Zo kan t natuurlijk ook en is waarschijnlijk sneller en effectiever dan de cultuur van een organisatie met 1,2 miljoen medewerkers te veranderen!

Banken? Splitsen!

wallstreet2_123978aOpsplitsen!

Dat is de belangrijkste aanbeveling in het
rapport van een groep experts onder leiding van Erkki Liikanen, dat gisteren in Brussel is gepresenteerd. Zijn team kreeg eind vorig jaar de opdracht van de EU om te onderzoeken of er naast de stroom nieuwe bankregels structurele hervormingen nodig zijn.

Ze concluderen dat het probleem in de bankensector weinig te maken heeft met de grootte van de bank of zelfs het soort bank, maar vooral met overdreven risicogedrag. Handelaren gebruiken steeds meer spaargeld van gewone burgers voor lucratieve zakenbankenactiviteiten. Bij tegenspoed worden reguliere klanten direct getroffen, wat overheden dwingt de bank met belastinggeld overeind te houden. Om dit te stoppen komt Liikanen met een variant op eerdere aanbevelingen (uit de US en UK): hij wil dat banken risicovolle effecten- en derivatenhandel in een aparte entiteit onderbrengen, als hiermee meer dan 100 miljard euro gemoeid is of ten minste 15-25 procent van de totale activa van de bank. De nieuwe entiteit moet eigen kapitaalbuffers aanleggen en aan alle bankregels voldoen.

Nu snel overgaan tot regelgeving!

Met je gun naar het stembureau!

In de USA gaan ze over een paar weken stemmen en in de Conservatieve staten van het Midden en Zuiden van de US, hebben ze recentelijk wetten aangenomen die het voor Obama moeilijker moeten maken daar te winnen. Je kunt daar niet meer stemmen met een studentenkaart, veteranenkaart (oid), maar wel met een wapenvergunning of een rijbewijs. Alles gedaan om het voor minderheden (zwarten/studenten/ouderen/veteranen) moeilijker te maken om te gaan stemmen.

Appartheid 2012!


Minder bankiers? Inside Job!

De jongens en meisjes van Roland Berger, Strategy Consultants, hebben becijferd dat er de komende jaren 75.000 bankiers hun baan verliezen. Of dat goed is nieuws is, weet ik niet, want waarschijnlijk zijn het niet de bankjers zelf die verdwijnen, maar de medewerkers in allerlei support rollen en service-centra. En dat is wel zuur, als je ziet wat één bankier, die met geleend geld speculeert (lees ‘gokt’), verdient en hoeveel mensen die echt wat doen, je daarvoor aan het werk kunt houden.

Om een beetje inzicht in dit wereldje te krijgen raad ik aan de columns van Joris Luyendijk te volgen (hier) en hier de (hele!) film Inside Job te bekijken:

Der große Kladderadatsch

blogEntryTopper

Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch!


Zoals Marx al zei, er komt een grote Kladderadatsch! Dat blijft toch een mooi woord. Na het kijken van de VPRO docu (zie vorige post), denk je soms dat Marx nog gelijk gaat krijgen, maar dan gericht tegen Banken. Zoals hij in zijn theorie beschreef, zal de uitbuiting van de arbeiders leiden tot steeds grotere armoede (Verelendung) en bij de kapitalisten tot een steeds grotere opeenhoping (Akkumulation). Op een zeker moment zal het kapitalistisch systeem door een crisis ineenstorten (der große Kladderadatsch) en dan zal de arbeidersklasse in opstand komen en zich de productiemiddelen toe-eigenen.

Je ziet het om je heen gebeuren.

Eurocrisis voor Dummies

JPMorgan presenteerde deze week dit rapport met daarin een Lego-plaatje; het plaatje laat de eurocrisis zien zoals een kind van 9 hem zou ervaren.

De poppetjes stellen de hoofdrolspelers voor en de rode pijltjes laten zien waar volgens wie het geld vandaan moet komen.

De stierenvechter en F1-coureur zijn Spanje, Italië en de overige Zuid-landen. De riddertjes stellen de rechtse Duitse regering voor. De matroos is Finland, de biologische boeren zijn de linkse Duitse partijen en Wotan is de Bundesbank. Het spaarvarkentje is natuurlijk het IMF, de grijze bankier de ECB en de crimineel stelt Polen (?) voor. De artiesten zijn Frankrijk, de arbeiders zijn alle belastingbetalers in de EU, de storm troopers uit Star Wars de Europese Commissie en alle ministers van Financiën. Tot slot de kwaadaardige kapitalisten, dat zijn de EU obligatie- en aandeelhouders.

Het is vrij simpel, u en ik in heel Europa zijn de pineut en bij JP Morgan zijn ze de weg kwijt!


blogEntryTopper

En maar klagen ...

Hier hebben we het soms over het glazen plafond en andere onrechten die vrouwen in Nederland wordt aangedaan, maar als je deze beelden ziet, weet je dat onze problemen luxe-problemen zijn:

Why the Euro is failing

Helaas hebben ze wel gelijk. Met doormodderen wordt het nooit wat:Dank aan Andre voor tip!

Je pensioen als gokspel

Terwijl in de media ministers en BoBo’s over elkaar heen buitelen, verscheen op de achtergrond een mooie analyse van het ‘Pensioenakkoord’ door prof. Theo Kocken. Zijn harde conclusie (in mijn woorden): je kunt beter met je geld naar het casino gaan dan blij zijn met dit pensioenakkoord!

Al eerder schreef ik over de oneerlijke verdeling van lasten naar de zwaksten (werknemers), maar nu ontstaat er ook nog eens een legale basis voor pensioenfondsen om te gaan gokken met uw en mijn centen!

Volgens het akkoord mogen pensioenfondsen straks namelijk in plaats van de rekenrente, het (hogere) beleggingsrendement gebruiken om toekomstige verplichtingen te verdisconteren.

Dat klinkt als oersaai, technisch gedoe, maar kan over twintig jaar het verschil uitmaken tussen wel of geen pensioen. Kocken heeft zitten rekenen en levert de harde cijfers dat er iets behoorlijk mis is met het pensioenakkoord. Er zitten twee grote nadelen aan de berekeningswijze van het pensioenakkoord:

1. Onderdekking of andere ongewenste slechte resultaten kunnen worden weggepoetst door de asset allocatie risicovoller te maken en daarmee het verwachte rendement in de disconteringsvoet te vergroten. Dit betekent per direct een hogere dekkingsgraad en, als de dekkingsgraad een maat is voor gezondheid, betekent meer risico nemen dus per direct een verbeterde gezondheid.
Het voorstel is zeer contrair aan de vigerende accountingprincipes in de wereld, waarbij asset mix veranderingen geen of zeer beperkte invloed hebben op vermogen.

2. Ditzelfde effect verschaft niet alleen de mogelijkheid slechte prestaties legaal weg te poetsen, maar geeft tevens een prikkel tot risicoverhoging. In ieder ander systeem leidt risicoverhoging tot hogere kapitaaleisen bij hetzelfde kapitaal. In dit systeem wordt op unieke wijze de mogelijkheid geboden meer solvabiliteit (kapitaal) te creëren (en dus hogere dekking) door risico’s te verhogen. Hiermee is het voorstel tevens contrair aan solvabiliteitsregels van Basel III en Solvency II.

Als de dekkingsgraad van een pensioenfonds daalt – zoals vorig jaar voor bijna alle fondsen het geval was – dan kan zo’n fonds dat met een simpele verandering van de beleggingen oplossen. Gewoon wat risicovoller beleggen, wat meer geld in aandelen, wat minder in obligaties. Wat offensieve derivaten kopen, de defensieve juist verkopen. Dan gaat direct het verwachte rendement omhoog, want meer risico is meer gemiddeld rendement. En omdat de toekomstige verplichtingen (dus de vraag of er genoeg in kas zit om de jongeren straks een pensioen te kunnen uitkeren) met dat hogere rendement wordt verdisconteerd, gaat direct de dekkingsgraad direct omhoog. Een pervers systeem, want nergens wordt rekening gehouden met het feit dat er nu ook grotere tegenvallers mogelijk zijn.

Ik denk dat mevr. Jongerius dit niet volgt (helaas), maar ook van onze Tweede-Kamerleden heb ik nog maar bar weinig commentaar gehoord. Wat vinden zij van deze idiote prikkel om nog meer risico te nemen? Wat is hun mening over de buitengewoon curieuze manier waarom de vakbonden het pensioen van jong, werkend Nederland te grabbel gooit?

Gelukkig is er één vakbond (AbvaKabo) die tegendraads is; misschien ga ik lid worden!


AddThis Feed Button

Een ezel stoot zich minstens twee keer

Al veel vaker berichtte ik hier over de onzin van bonussen als prestatieverhoger bij bedrijven en in het onderwijs, maar het lijkt maar niet door te komen.

Wat dan wel weer leuk is, is dat men op de werkvloer (bij banken) vindt dat bonussen niet prestatieverhogend werken. Dit bleek uit onderzoek van Rondom 10 voor hun uitzending over de vertrouwenskloof tussen Banken en Consumenten.
Toch een beetje m’n gelijk gekregen!


AddThis Feed Button

Gaming for Alphen

.... in analogie naar Bowling for Colombine, de magistrale film van Michael Moore, die hij nadien (in mijn ogen) nooit meer overtroffen heeft. Opvallendste scene: Micheal opent een bankrekening en als ‘weggevertje’ voor het worden van nieuwe klant krijgt hij een semi-automatisch wapen mee.

Nu we in Nederland ons eigen Alphen-drama hebben, rollen ze op TV over elkaar (Nieuwsuur, P&W) om het drama van Alphen te duiden en valt regelmatig de vraag ‘
kan het te maken hebben met gewelddadige computerspelletjes?’ En ja hoor, er is altijd wel een ‘expert’ te vinden die dat even komt bevestigen. Binnenkort komt de PVV waarschijnlijk met een ideetje, namelijk dat dit allemaal niet gebeurd zou zijn, als we allemaal met een ‘gun’ op zak lopen; kun je je tenminste verdedigen.

Wat in dit alles zo erg is, is dat er overtuigend bewijs is uit FBI-onderzoeken en door 2 Harvard onderzoekers in hun boek
Grand Theft Childhood, dat er GEEN enkele relatie is aan te tonen tussen gewelddadige spelletjes en echt geweld! Maar ja dat maakt natuurlijk geen mooie TV, zo’n genuanceerd beeld dat het waarschijnlijk in Alphen een combinatie is van een gestoord iemand in een bijzondere situatie met een vreemde context en vreselijke afloop.

Dat spreekt ook ons ‘control’ gevoel niet aan, want dan kunnen we het niemand verwijten (de politie?) en er niks aan doen (nieuwe wapenwet? alle ‘
Einzelgängers’ laten bewaken?).

Maar soms kun je er niks aan doen en valt er niemand iets te verwijten, behalve de dader.


AddThis Feed Button"Maar je kan persoon A en persoon B toch niet met elkaar vergelijken?"

Nu schijn je bij sommige partijen niks te hoeven kunnen en/of weten om Tweede Kamerlid te worden, nou ja brievenbus-plassen en pornosites beheren schijnt een aanbeveling te zijn, maar dat het zo weinig was dat je hoefde te snappen:Ik stel voor dat we dit keihard aanpakken en dat we recidivisten, domme Kamerleden die herkiesbaar zijn, direct de NL-nationaliteit ontnemen.

Een wat serieuzere maatregel zou zijn om verplichte IQ-tests voor sommige beroepen in te voeren en iedereen onder de 130 (in analogie van de max.snelheid) nooit meer wat laten doen wat ze qua intellect niet kunnen bolwerken.


AddThis Feed Button

Nog een tsunami?

Er zijn veel misverstanden over de migratie uit niet-westerse moslim landen.

Volgens sommige bestaat die niet meer, volgens anderen is het een massa (weet u nog de ‘moslim tsunami’ van Gekke Geert?) en weer anderen denken dat de totale immigratie van ons land uit moslims bestaat met een enkele verdwaalde Pool daartussen.

En wat blijkt? Het ligt allemaal heel anders.

In de periode 2002-2009 gaan er bijna meer moslims weg uit Nederland (geef ze soms maar eens ongelijk) dan dat erbij komen en als er al meer mensen naar Nederland komen, zijn dat vooral kenniswerkers uit China en India (waarschijnljk van IBM, Infosys en Tata).

Hier een mooi artikel met de harde feiten, met oa deze data van het CBS:
AddThis Feed Button

Leraar krijgt ook bonus?

Geheel in lijn met de Angelsaksische wind die er, onder Rutte/Wilders I, door ons landje waait, gaan we binnenkort leraren ‘bonussen’ geven als ze goede resultaten leveren (weinig uitval, veel doorstroom en goede cijfers). Niks mis mee.

Of toch ....

Wel als in dit blog reeds eerder aangetoond is dat bonussen in het algemeen averechts werken bij niet-standaard werkzaamheden, en helemaal als recent is aangetoond (in de USA) door Harvard-onderzoekers dat bonussen in het onderwijs OOK AVERECHTS werken: ‘I find no evidence that teacher incentives increase student performance, attendance, or graduation, nor do I find any evidence that the incentives change student or teacher behavior. If anything, teacher incentives may decrease student achievement, especially in larger schools.’

Helaas is wetenschap een linkse hobby en past zorgvuldig denken niet in deze tijdsgeest, maar het zou allemaal zoveel beter kunnen, dan dat lawaaitoeteren en na-papagaaien van nu.


AddThis Feed Button

Als het tegenvalt ..

Hoorde een dezer dagen ex-Collega Corne van Zeijl op BNR een verklaring geven voor de koersdaling van een fonds dat meer winst had behaald dan ooit tevoren:

‘het was conform verwachting, dus dat viel tegen’


Dat is de wereld van beleggen in 8 woorden. Ik ga wat anders met m’n centen doen.


AddThis Feed Button

Zo groen zijn we nou ook niet

Laten we nog wat kerncentrales openen en vooral zonne- en wind-energie niet meer steunen! Linkse hobbies! In het kort het beleid van Rutte cs.

Via deze prachtige interactieve tool kun je zien hoe slecht we ’t milieutechnisch doen als rechts-liberaal landje:
AddThis Feed Button

Huilen van het lachen

Onze Belgische vrienden kunnen er ook wat van; een soort Keuringsdienst van Waarde, maar dan over Helpdesks:
AddThis Feed Button

The 5 Dumbest Management Concepts

BNET heeft een mooi lijstje samengesteld van de 5 slechtste management-concepten:

Downsizing
Leadership
Human Resources
Empowerment
Business Warfare

Met name het domme idee dat mensen ‘resources’ zijn spreekt mij zeer aan.


AddThis Feed Button


Bonussen en zelfbelang

Goede bekende Kilian Wawoe schreef een interessant boek over bonussen en deed promotie-onderzoek aan de VU naar banken. Zijn conclusie: bonussen leiden tot het najagen van eigenbelang en afschaffen is de enige oplossing! In South Park zagen we al waartoe bankiers in staat zijn:


South Park Bank


AddThis Feed Button

Over pensioen-knollen en citroenen

Pas met pensioen op je 76e!

In de afgelopen maanden is er in de politiek en de media veel gezegd en geschreven over pensioenen en de verhoging van de pensioenleeftijd, maar slechts zelden is er rationeel en wetenschappelijk gekeken naar het onderwerp. Want, ja u leest het goed, het is geen typo in de titel. Er had geen 67 moeten staan, zoals de politiek u wil doen geloven, maar echt 76! Dit is de leeftijd waarop we eigenlijk pas met pensioen kunnen gaan als we de laatste jaren van ons leven in (ongeveer) dezelfde welvaart willen leven als de jaren daarvoor. Dit is het gevolg van twee risico´s die cumuleren, namelijk het ´lang-leven risico´ en het ´beleggingsrisico´.

Laten we beginnen met dat laatste. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar toch schetst elke financiële instelling nog steeds een rooskleurig plaatje als u maar lang genoeg zou investeren in aandelen of andere ondoorzichtige producten van hen.

Op de lange termijn schetsen ze u allemaal een rendement van minimaal 5% en soms wel bijna 10%, en dat is absolute onzin. Als we kijken naar de verwachte rendementen van aandelen en dat afzetten tegen de kosten om de risico´s van ´shortfall´ af te dekken met opties, vallen deze twee over een langere periode geheel tegen elkaar weg, zoals meermaals door Professor Zvi Bodie van Boston University is aangetoond:Kort en goed komt het erop neer dat de realistische nettorendementen van aandelen over een langere periode nagenoeg nul zijn. Al het meerdere is geluk en niets meer dan dat. Dus is rekenen met 0% nettorendement (na inflatie) het enige zekere scenario voor uw pensioen!

Dan het tweede risico van ´lang leven´. Nu is dat geen echt risico, want het is zeker dat de gemiddelde levensverwachting nog verder gaat stijgen, maar het risico bestaat erin dat u niet weet of u bij de gelukkigen (of ongelukkigen?) hoort!

We weten dat de gemiddelde levensverwachting in Nederland 85 jaar zal zijn binnenkort en dus moeten we in een periode vanaf ons 25e jaar een vermogen opbouwen om het tot ons 85e vol te houden. En dat met 0% nettorendement!

Dat laat zich eenvoudig berekenen in een wiskundige formule:

Spaar% x aantal jaren dat men spaart = Pensioen% x aantal jaren pensioen

Als ik 40 jaar lang elke maand 20% van mijn inkomen opzij zet, kan ik daarna 20 jaar lang 40% pensioen ontvangen (of variaties hierop). In een wiskundige formule ziet dat er als volgt uit:

s(R – B) = r(L – R)

waarbij R de pensioenleeftijd is, L de levensverwachting, B de leeftijd waarop we beginnen met sparen, s het spaar% is en r het pensioen% is.

Via een kleine wiskundige omweg is zo te bepalen dat R (pensioenleeftijd ) een gewogen gemiddelde is van de levensverwachting en de leeftijd waarop we beginnen met sparen. Als we eens uitgaan van een spaarpercentage van 10% en een pensioenpercentage van 60% bij een start-spaarleeftijd van 25 en een levensverwachting van 85 is de leeftijd waarop we met pensioen kunnen gaan 76,4 jaar.

Geen dag eerder!

Laat u zich geen knollen voor citroenen verkopen met uw pensioen; u moet of uw verwachtingen drastisch bijstellen, of substantieel meer en niet-risicodragend gaan sparen of dramatisch veel langer doorwerken.

Wanneer worden pensioenfondsen en verzekeraars hierover eens eerlijk?

AddThis Feed Button

T-Mobile gaat los

Op deze viral valt qua kwaliteit en originaliteit niet veel af te dingen. Maar wat heeft het met mobiele telefonie te maken en wat hebben klanten hieraan qua service? T-Mobile pakt in de UK groots uit met deze film:Wat de prestaties van het bedrijf meer zou helpen als klantenservice weer echte KLANTENservice zou worden. De column van Youp uit NRC nee ik hier nog één keer helemaal op omdat ie zo leuk is:


zaterdag 23 oktober 2010 door Youp

Klantenservice
De details zal ik u besparen, maar het gaat om een maandenlang probleem dat onze zoon, een aardige student, met T-Mobile had. Een zaak waarin hij overigens volkomen gelijk had. Dat vond ik niet alleen, maar dat vond ook T-Mobile. Ze konden het probleem alleen niet zomaar oplossen. Waarom niet?
Omdat ze het niet konden oplossen. Maar het was toch hun fout? Klopt, maar de helpdeskmevrouw kon hem niet oplossen. Terwijl dat in een handomdraai kon. Inderdaad, maar daarvoor had zij niet de bevoegdheid. Dat moest schriftelijk. Binnen zes weken kreeg onze zoon dan antwoord. Of hij dan iemand anders van T-Mobile kon spreken? Nee! Waarom niet? Omdat dat niet ging! En kon de mevrouw het door T-Mobile veroorzaakte probleem niet aan iemand voorleggen en dat die dan terug zou bellen? Nee, T-Mobile belt nooit terug. Kafka in de polder.
Mijn vrouw heeft er nog een ochtend aan besteed en werd met dezelfde kluiten hetzelfde riet in gestuurd. Drie mobieltjes heb ik zelf geduldig hangend in de wachtrij leeg gebeld, kreeg hetzelfde begrip van de mevrouw, ook weer het grootste gelijk overigens en de mededeling dat het helaas schriftelijk moest worden afgehandeld. Uiteindelijk gedaan, mijn zoon heeft nog een week in een winkel op zijn beurt mogen wachten om de laatste details te regelen en afgelopen woensdag zou na zes weken zijn nieuwe toestel komen. Hij naar de winkel, uurtje op zijn beurt wachten en toen… toen klopte het weer niet!
Weer een fout van T-Mobile. Sorry overigens. Maar de man kon zijn fout niet herstellen. Binnen dit Sovjetsysteem was hij niet bij machte om… Ik besloot om een hoog iemand bij T-Mobile te bellen, maar dat was dom gedacht. Die krijg je gewoon niet aan de lijn. De receptioniste van het hoofdkantoor heeft op straffe dat ze met een gesaboteerde parachute uit een Belgisch vliegtuig moet springen beloofd dat ze geen ontevreden klanten doorverbindt. Ik moest weer een brief schrijven en zou binnen zes weken… Genoeg, dacht ik en uitte mijn ongenoegen boos op Twitter. Nou is mijn account aldaar geen zeikerig onderonsje met vrienden, maar ik word gevolgd door meer dan veertigduizend mensen, die mijn probleem onmiddellijk herkenden omdat ze zelf ook allemaal in een zo’n soort conflict zijn verwikkeld met Ziggo, Eneco, UPC of een andere onbereikbare T-Mobile. Mijn berichtjes werden een vrolijke olievlek en binnen een half uur kreeg ik een aardige meneer van T-Mobile aan de lijn. Wat het probleem was? Maar problemen waren er toch om opgelost te worden? Daarbij had ik volledig gelijk. Alle fouten waren inderdaad gemaakt door T-Mobile. Sorry, sorry, sorry! Had u maar eerder gebeld!
Onze zoon kon onmiddellijk naar de winkel gaan om zijn nieuwe toestel op te halen, zijn oude contract werd daar ter plekke verscheurd en hij mocht met kerst twee weken skiën met de familie van de hoogste baas van T-Mobile Nederland. Onze zoon blij, mijn vrouw verbijsterd en ik vooral vrolijk verbolgen. Twee maanden bonkte onze zoon op de machteloze T-Mobile-vesting, werd van kastjes naar muren en terug het woud in gestuurd, sloeg wanhoopskreten uit tegen medewerkers die hem telkens gelijk gaven, maar helaas niks voor hem konden doen en op het moment dat zijn kwade, beetje bekende vader tegen 40.000 landgenoten twittert dat het geduld op is en hij T-Mobile vrolijk doch beschaafd gaat slopen op het internet, belt het bedrijf in een geur van angstdiarree stotterend dat alles geregeld is.
Ondertussen ben ik een soort nationaal meldpunt van de helpdeskterreur geworden en ik proef ook dat het geduld op is. Men is het spuugzat. Klantenservice betekent klantenservice ofwel: service aan klanten! En dat begint niet met een uurtje hangen terwijl je naar zaaddodende muzak moet luisteren. Om over het machteloze vervolg maar te zwijgen. Revolutie? Wat mij betreft wel. Hoe? Nog even geen idee, maar voorlopig raad ik iedereen aan om te beginnen met de nuchtere mededeling dat je eigenlijk Youp heet.
En nogmaals: niet alleen tegen T-Mobile, maar echt tegen allemaal! We zijn begonnen!
Mail uw klantervaring naar youp@nrc.nl. Lees hier meer over deze actie.

Verrijking?

De laatste dagen is onze taal verrijkt met een tweetal mooie woorden:

- decontextualiseren (door Rutte geintroduceerd; betekent uit zijn verband gerukt)
- balkonliberaal (de salonsocialist hadden we al)


AddThis Feed Button

Regeringsverklaring RutteU zult weer hard aan het werk,
waarna u weer mag roken in de kroeg,
waarop u met 130km per uur naar huis kunt scheuren,
om aldaar een inbreker zelf verrot te slaan.


AddThis Feed Button

Nederland anno 2010

Nothing goes well in a political system in which
words are in contradiction to facts.


(Napoleon)

Moest hieraan denken toen ik de krant opensloeg en las over Nederland anno 2010 en het ‘allochtonenverbod’ van de PVV in het Haagsche voetbal.


AddThis Feed Button

Gekke Geert en het grote Ongelijk

Het zal wel worden afgedaan als de ‘linkse kerk’ (de VU in Amsterdam in dit geval dus), maar uit wetenschappelijk onderzoek van het Institute for Migration and Ethnic Studies blijkt dat de radicale moslims net zo veel (of weinig) dreiging vormen voor de democratie als de orthodoxe christenen van Urk. Ook nog blijken er maar een handvol van te zijn (iets meer dan 50.000 salafisten of moslims die daar gevoelig voor zijn) en willen ze niet eens politiek actief zijn.

De studie concludeert overtuigend (en wetenschappelijk valide) dat er geen sprake is van radicalisering binnen de salafistische gemeenschap in Nederland en dat zij geen bedreiging vormt voor de Nederlandse democratie. Salafistische organisaties vormen eerder nog een buffer doordat zij geweldscomponenten afkeuren. Radicalisering in de zin van de actieve bereidheid om geweld te gebruiken vindt dan ook plaats buiten de salafistische organisaties.

Van de verschillende stromingen in het salafisme, blijken politieke salafi's in Nederland het meest zichtbaar. Zij zijn politiek en maatschappelijk geëngageerd en voorstander van vernieuwingen die ten goede kunnen komen aan de geloofsgemeenschap. Predikers wijzen geweld af en streven niet naar invoering van de Sharia (strenge moslimwetten) in Nederland. Uit het veldwerk onder de salafistische gemeenschap doemt een beeld op van een ‘gewone' orthodoxe beweging en is er geen indicatie te vinden voor radicalisering.

Uit de survey blijkt dat 8 procent van de Nederlandse Moslims als streng orthodox kan worden gezien en gevoelig is voor salafisme, wat gelijk staat aan zo'n 53.000 mensen. Streng orthodoxen blijken niet gevoelig voor extremisme en neigen niet tot politiek activisme. Ze hebben niet de neiging om te handelen, maar om passief te ondersteunen. Wel gaat een hogere mate van orthodoxie samen met een grotere geweldslegitimatie en een theocratisch ideaal.

Dus Geert zeg nou zelf, toch een groep met een angstpsychose? Is Geert toch de ‘fearmonger’ van Frans Timmermans:
AddThis Feed Button


Will chicken blend?

Natuurlijk kun je (restanten van) kip in een blender gooien! Maar eet je dan wat eruit komt ook op? Jamie Oliver ging het experiment aan en voerde ‘restvlees’ (gemalen botten, kraakbeen en huid) aan kinderen in de vorm van kipnuggets. En wat deden ze? Ze aten het op. Natuurlijk, zul je denken, hoe konden zij dat weten?

Nou?

Ze stonden erbij toen het in de blender ging!Daarom is het zo noodzakelijk het initiatief van Jamie vanuit TED te steunen.AddThis Feed Button

Inside Job

De winnaar van diverse filmprijzen en in de theaters deze winter is ‘Inside Job’, de film die 20 trillion dollars kostte om te maken! De film geeft een ‘insiders blik’ over de ineenstorting van Wall Street. Gaat dat zien:

AddThis Feed Button

Geert, de Grote Gedoger

Vrij naar Freek de Jonge: het motto van de nieuwe regering is: vrijheid en verantwoordelijkheid.

Inderdaad, de gedoger krijgt meer vrijheid en neemt minder verantwoordelijkheid.
AddThis Feed ButtonGreed still good?

Een dezer dagen gaat de nieuwe film van Oliver Stone ‘Wall Street: money never sleeps’ in premiere, het vervolg op de film uit de jaren 80 over Wall Street met Michael Douglas in de hoofdrol.

Wat toch wel opvallend is te noemen zijn de parallellen uit de film over ‘Greed (is Good)’ uit de jaren 80 en dat wat ons recent is overkomen met de Huizen-/Banken-/Monetaire-/Budgettaire crisis in de wereld. Zou Oliver Stone ons ook deze keer weer de weg wijzen? Kijk hier naar een interview met hem van CNN:
AddThis Feed Button

Apple not amused

Nu ben ik een groot Apple fan en de trotse bezitter van een iPad van het 1e uur, maar ze kunnen niet echt tegen een grapje daar in Cupertino. Deze advertentie schoot de Apple boys in het verkeerde keelgat en ze dreigden de app offline te halen.
Flauwekul! HIj is gewoon echt grappig.

Ga gewoon door met de ultieme gadgets maken en blijf daarbij.


AddThis Feed Button

Takashi Murakami in Versailles

Vanochtend een mooi item op Radio 1 over Takashi Murakami, waarvan een tentoonstelling op Versailles is geopend. Op de radio spraken Franse actievoerders schande over deze ‘pornografische belediging van het koninklijke Versailles’. Maar zeg nou zelf, dat valt toch wel mee?


Zijn ze in Frankrijk geloof ik vergeten dat ze de ‘founding fathers’ van de Verlichting zijn? Gaan ze nu de tentoonstellingscatalogus verbranden?

Boek-verbranden schijnt in te zijn, al is het nog niet zo makkelijk, ze smeulen meer dan dat ze branden, zei Nico D.
nog vandaag.


AddThis Feed Button


Schokkend is het wel

Deze film is van een experiment waarbij in een wijk eerst een aantal avonden achtereen zeer luid werd gedrumd op een drumstel; al snel stonden de buren op de stoep te klagen over geluidsoverlast.

Vervolgens werd het geluid van een (geensceneerde) ruzie met huiselijk geweld gedraaid en wat er toen gebeurde .....
Juist!

Helemaal niks. We kijken liever weg!


AddThis Feed Button

Wat is die Telegraaf en k..krant!Wat een kolerekrant die Telegraaf!

Op zaterdag weer vette koppen over ‘Marokkaans straattuig’.

Geen wonder dat 1/3e van Nederland PVV stemt als je je laat leiden door de koppen in deze krant.

Zogenaamd Marokkaans straattuig gooide eieren naar Joodse voorbijgangers en de Politie deed (weer) niks (aldus de Telegraaf op zaterdag jl.).

Wat blijkt nu?

Het gaat om baldadigheid van Joodse jongens naar Joodse jongens:Maar ja dat bericht staat op bladzijde 45 van diezelfde krant en zover komt de gemiddelde PVV-stemmer niet!

We zijn allemaal bang voor bijna niks en de media (althans de Telegraaf) wakkeren lekker de angst aan.

We leiden aan gevoelsonveiligheid!


AddThis Feed ButtonRaar woord: kettingrukker

Hoor net op Radio 1 dat de politie in Den Haag een speciaal team inzet om ‘kettingrukkers’ aan te pakken, wat een trend in onze hoofdstad lijkt te zijn en die de stad ‘teisteren’.

Nu associeer ik kettingrukkers met kettingrokers en dat zijn mensen die veel roken, dus zijn kettingrukkers mensen die veel ‘rukken’. Ze teisteren de stad, dus je kunt er bijna niet omheen. Waar is dat dan denk ik nog?

Ik zie nooit in het openbaar kettingrukkers; naar de Jellinek ermee en van die rukverslaving afkomen. Misschien heb ik het verkeerd begrepen?

Mijn Oma zei altijd: ‘A dirty mind is joy forever!


AddThis Feed Button

We're fuc**d
AddThis Feed Button

De dag na de slag van Nederland

De afgelopen weken ging het vooral over Hans & Ingrid en ‘onze’ economie. Waar het niet over ging is dat onze economie onderdeel is van een wereldeconomie, hoe wij onze positie daarin kunnen versterken en gegeven de afhankelijheid met ons buitenland, welke rol Nederland daarin wilde spelen. Niets daarover.

Schande van de journalisten die niet doorvroegen en jammer van de politici die zich keer-op-keer lieten verleiden tot kwebbel-debatten over details die er amper toe doen.

Persoonlijk hoogtepunt vond ik Freek zijn verkiezingsconference waarin hij een VVD-stemmer vroeg, wat volgens hem de oorzaak van de crisis was; ‘hebzucht’ zei de man. Maar wat lost de VVD daarin dan op vroeg Freek zich hardop af?
Waar het over had moeten gaan is dit schrikbarende beeld van een buitenland dat op het punt van instorten staat; als je hiernaar kijkt was Griekenland slechts de amuse (klik op figuur voor vergroting):Maar dat begrijpen Hans en Ingrid weer niet!


AddThis Feed Button

Hoeveel rente is 'fair'?

Even doorspoelen naar 1:00


The Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
Make It Rain - Bank of America
www.thedailyshow.com
Daily Show Full EpisodesPolitical HumorTea PartyAddThis Feed Button

Een bord voor je hoofd en andere politieke postersMet dank aan de VPRO!


AddThis Feed Button

Vooruitziende blik

BP-slogan uit de vorige Eeuw:
AddThis Feed Button

Wat een drama.....
En dan nog blijven we geloven in olie, gas en steenkool? Slaan we de CO2 toch gewoon op? Zie hier een krachtig en overtuigend pleidooi voor zonne-energie!


AddThis Feed Button

De Ayatollah en Boob-quake

Het moet niet gekker worden; de Ayatollah’s (Hojatoleslam Kazem Sedighi) in Teheran halen alles uit de kast om hun zin te krijgen. Nu dreigen ze met een aardbeving, als vrouwen niet doen wat ze willen:

"Many women who do not dress modestly ... lead young men astray, corrupt their chastity and spread adultery in society, which increases earthquakes”

Wat dan weer wel leuk is, is dat een Amerikaanse blogster (met haar blog BlagHag) gisteren had uitgeroepen tot Boob-Quake dag, wat haar op Facebook al snel meer dan 70.000 volgers opleverde en er zelfs officiële T-shirts te koop zijn:Dus naast de rokjesdag van Bril is er nu Boob-dag; ik vind het winst.AddThis Feed Button


Investeer niet in aandelen!

Ik heb jarenlang gewerkt voor een mooi Nederlands beursgenoteerd bedrijf en doordat ik zojuist een berichtje kreeg dat een goede bekende daar weggaat, besloot ik nog eens op de site te gaan neuzen of daarover een persbericht(je) te vinden was.

Daardoor stuitte ik onbedoeld op wat historische informatie van het beursfonds en ‘ontdekte’ dat het in 1987 naar de beurs was gegaan tegen een uitgiftekoers van fl.29,- (dat is zo’n €13,15); vandaag sloot datzelfde bedrijf op €4,43!

Als je in 1987 je €13,15 in een staatslening had gestoken, had je nu zo’n €32 gehad. Had je je geld in dat bedrijf gestoken, was je zo’n 75% slechter uitgekomen en dat terwijl de omzet in die tijd ver-DRIEHONDERD-voudigde en de winst ook spectaculair steeg.

Dit bewijst mijns inziens de lariekoek van beurskoerzen, maar ook de oliedommerigheid van aandeelhouders.

Wat ik dan zuur vind is dat in zo’n bedrijf de aandeelhouders altijd bovenaan het rijtje staan en werknemers steevast op de laatste plaats (met de klant daartussen). Ik blijf dromen van een Nederlandse Herb Kelleher:Zou mijn vriend ook hierom (net als ikzelf) zijn weggegaan? Well done Tom!


AddThis Feed Button


Stijgt uw salaris ook met 27% dit jaar?

Een kleine bank in het Zuiden van ons land maakte in 2009 een flink verlies en dus ........... steeg het salaris van deze CEO. En niet zo’n lullige 2% waar schoonmakers mee worden afgescheept maar met 28%. En wat wordt als rechtvaardiging gebruikt?

De Code Banken!

Want zijn bonus daalt tegelijkertijd naar maximaal 100% van het vaste salaris is de redenering. De bonus van Floris Deckers van Van Lanschot wordt tot maximaal 100% van het basissalaris teruggebracht; zijn vaste beloning gaat ondertussen wel van €550.000 naar €700.000.

Ik vind het te veel voor een CEO die €40 Mio. afboekte op een mislukt IT-project en daarnaast nog wat meer kleerscheuren opliep en de koers (geen graadmeter, maar ach) sinds eind 2007 zag verdampen!Ik geloof niet meer zo in zelfregulering.AddThis Feed Button

En toch een bonusje?

Toen Wouter Bos, tijdens zijn aftreed-persconferentie, werd gevraagd of hij nu bij ABN ging werken, zei hij gevat: ‘Alleen als ik geen bonus hoef’.

En wat blijkt elders in de wereld tegelijkertijd aan de gang te zijn? De UBS bank (Zwitserland) heeft over 2009 meer dan 3 miljard frank (zo’n 2 miljard euro) aan bonussen uitgekeerd. Dit bedrag is ongeveer even hoog als het verlies dat de bank in dat jaar leed, terwijl UBS met financiële steun van de Staat van de ondergang is gered. De grootste bank van Zwitserland maakte vandaag bekend dat de topmanagers in 2009 hun inkomen met meer dan een factor zeven zagen toenemen (incl. bonus).

Een Kok-iaanse uitspraak was ooit ‘schaamteloze zelfverrijking’. Kennen ze bij UBS geen schaamte? Zoals wij bij SlowConsult altijd stellen, denken managers in termen van schuld en leiders in termen van schaamte. Conclusie: het zijn geen leiders bij UBS!


AddThis Feed Button

Op hol geslagen

Waarom slaan er alleen in de USA Prius-sen van Toyota op hol? Ik hoor er althans vanuit andere delen van de wereld niks over.

Is dat (meerdere antwoorden mogelijk):
a. omdat Amerikanen gewoon niet goed auto kunnen rijden?
b. omdat Toyota een geheim plan heeft om alsnog WOII te winnen door de Amerikanen één voor één uit te schakelen?
c. omdat de USA het niet kan verkroppen dat Detroit alleen maar derde-rangs auto’s maakt en zo probeert Toyota kapot te maken (door verhalen op te blazen, uit te spinnen en uit te melken)?

Ik denk een combinatie van (a) en (c). Als ik dit lees en vermoed dat het alleen zal gelden voor hybride auto’s, klinkt (c) best aannemelijk. Kop op Toyota!


AddThis Feed ButtonOpblazen en Uitmelken!

Nu wil ik niet suggereren dat dit altijd gebeurt, maar ik zie nogal eens een item op TV dat op deze manier wordt opgeblazen, uitgesponnen en uitgemolken (Twan Huys kan daar ook zo wat van). Verklaart wellicht onze gevoels-angst:
AddThis Feed Button

Ook zo bang?

Vroeger kon je, als kind, zo bang zijn in het donker dat je dacht dat achter elke boom een ‘boef’ stond; erger nog elke boom en elke schaduw werd in het donker een boef.

In Nederland is er iets vergelijkbaars aan de hand; we schreeuwen dat het onveilig is we roepen om (nog) meer blauw op straat.

En natuurlijk worden er juweliers in Almere overvallen (maar waar niet?) en is dat niet te vergoeilijken, maar objectief gezien daalt de door burgers ondervonden criminliteit in Nederland al jaren (uit CBS blz 55):
En toch vinden we het steeds onveiliger. Kennelijk is er dus zoiets als ‘gevoels-veiligheid’ en ‘echte veiligheid’.

Ik heb het vermoeden dat we onszelf die angst (laten) aanpraten door de op TV voorbijtrekkende schreeuwerds en politieke partijen die wel-varen bij dit gevoel van de burger. Als je maar vaak genoeg iemand op TV ziet roepen dat het zo onveilig is, ga je het wellicht nog geloven ook. Nooit heb ik een journalist horen vragen waarom die persoon dat vindt en waar dat op gebaseerd is; waarschijnlijk papagaait die geïnterviewde weer een andere papagaai na!

Ik moest even denken aan een slaap-feestje van mijn dochtertje laatst: er begon één meisje te roepen dat ze bang was en voordat je het wist waren ze allemaal bang. Waarvoor wist niemand, maar het was eng.

Als we nou allemaal eens ophouden met te roepen dat het onveilig is en de media stoppen met van elk incident een heel item te maken, zijn we over 5 jaar over onze angst heen. Kijk naar dit prachtige verhaal van Frans Timmermans ‘Be like Jack Sparrow’ en nooit meer bang zijn!


AddThis Feed Button


Nationale Aftreed-Dag

Gisteren trad Agnes Kant af, en hoewel ik het politiek niet met haar eens was en haar stijl niet erg effectief vond, had ik wel respect voor haar passie en werklust. Aftreden omdat je begint in te zien dat iets niet gaat lukken en beter ‘ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald’.

Maar waneer doen Gerrit Zalm (DSB- ABN) en JP Balkenende (Kabinet 1 t/m 5) dat ook? Wellicht is het een idee om de dag van het aftreden van Beatrix (uit betrouwbare bron gehoord dat het binnenkort is) voortaan de Nationale Aftreed-Dag te maken?

As we deze Nationale Aftreed-Dag instellen, dan vallen ze niet zo op tussen allerlei andere twijfelaars, aangeschoten wild, stoelwarmhouders en mislukkelingen?


AddThis Feed Button

Balkenende langs de leiderschaps-lat

Nu Balkenende 4 (‘time flies, when you’re having fun’) naar huis is, de Koningin waarschijnlijk geïrriteerd op het Paleis zit, omdat ze haar ski-vakantie moest afzeggen, is het tijd om onze JP eens langs de leiderschaps-lat te leggen.

Maar eerst even de feiten; zie hier het aantal dagen dat zijn kabinetten bleven zitten:Voorlopige conclusie: een vechter, een bijter, een doorzetter, of is het machtswellust met mager leiderschap dat deze reeks veroorzaakt?

In HBR een mooi rijtje met eigenschappen van leiders, maar de mooiste in dat lijstje vind ik: ‘Remember that when criticism is difficult to accept, there is probably some truth to it.’

Vaak hoorden we dat er geen regie was van JP en dat werd door hem dan weer in alle toonaarden ontkend; maar zou er toch wat inzitten? Maar ik zie toch meer een zwak leider die ook geen leervermogen lijkt te hebben. Lees ook de mooie column van Martin Hoorn over JP!


AddThis Feed Button

Bonussen en het Kok-effect

Gisteravond zat Wouter Bos bij P&W en noemde daar het optereden van Wim Kok voor de Commissie de Wit ‘pijnlijk’ (kijk hier nog maar even mee naar de eerdere aflevering van P&W over WK).

Even pijnlijk is het feit dat de bonusdiscussie helemaal VERKEERD wordt gevoerd; ze werken immers AVERECHTS. Gelukkig valt mij nu de Rotterdamse hoogleraar gedragsethiek David de Cremer bij. Zijn stelling is: ‘Er verandert helemaal niets in de cultuur van de bankensector zolang de branche de gevangene blijft van zijn eigen geloofsovertuigingen. Een ervan is de idee dat bonussen nodig zijn om talent te motiveren of te binden. Met deze zelf gecreëerde mythe houden de bankiers zichzelf en elkaar voor de gek.’

Hij hield een aantal workshops voor topbankiers over de ambivalentie rond beloningen: ‘Ze reageerden net als Wim Kok bij de commissie De Wit. De handen ten hemel heffen en zeggen dat het de internationale druk is die hen dwingt hieraan vast te houden. Puur vluchtgedrag. Test eens hoeveel mensen écht weg gaan als ze geen bonus krijgen. Iedereen weet dat financiële motivatie niet stimuleert, enkel het kostenbewustzijn motiveert.’

Mijn conclusie is dat bonussen zo’n verkeerde moraal stimuleren dat een man als Kok, die iedereen hoog had zitten vanwege zijn morele principes, eenmaal geinfecteerd, ze alsnog gaat verdedigen.

Sic!

AddThis Feed Button

Mierenneukers en Homofoben

Mijn eigen partij riep mij vandaag op te marcheren naar het Binnenhof om mee te protesteren voor het recht van homo’s om als docent actief te zijn op een Christelijke school. Het kabinet stelt (nog steeds Anno 2010!) dat scholen homoleraren en -leerlingen in bepaalde gevallen mogen blijven weigeren. Het wetsartikel dat scholen op religieuze grondslag het recht geeft om openlijk homoseksuele leerlingen en docenten weg te sturen, staat al enige tijd ter discussie, maar deze regering van conservatieve Christelijken wil tot achter de voor- en schooldeur blijven controleren en sturen.

Zo ook met betrekking tot het mierenneuken; zoals in veel media breed is uitgemeten is sex met dieren strafbaar gesteld en terecht (al kun je je afvragen of de koe, als zij zou mogen kiezen, liever geslacht of genomen wordt, maar ik dwaal af).

Wat niet in de media verschijnt is dat ‘schijnbare dierenseks’ ook strafbaar is gesteld. Dus als je handig met Photoshop bent en je maakt een meesterwerk (in de kunstzinnige zin) dan ben je even strafbaar als in het echt; dus doen en doen alsof is even strafbaar. Oftewel de gevisualiseerde gedachte is strafbaar. We waren ooit het baken in de wereld van vrijzinnigheid, maar glijden af naar een christelijke politiestaat en dus zien we dit nooit meer op het Lange Voorhout!


(Leda en de Zwaan)


AddThis Feed Button

Met de kennis van nu ...

Vandaag getuigde de heer Rijkman Groenink voor de commissie De Wit en had ik zo’n ‘met de kennis van nu’ momentje waar Balkenende soms ook last van heeft.

RG zei vandaag: ''In het voorjaar van 2007 had ik moeten aftreden. Ik had moeten zeggen: ik neem er geen verantwoordelijkheid voor dat de bank wordt overgenomen door het trio.''

Stort hij dan ook zijn vertrekpremie terug? Met de kennis van nu lijkt mij die namelijk ernstig overtrokken. Wat een gotspe (nummer 2 van 2010)!

AddThis Feed Button


Pas op .... (2)


{klik op foto}


Moslims deporteren? (zie Geert Wilders tijdens zijn recente trip naar de USA)


AddThis Feed Button

Hoe durven ze? Zakkenvullers!

Een goed doorwrocht artikel sierde de 1e omslag van 2010 van het New York Times Magazine, namelijk "What’s a Bailed-Out Banker Really Worth?" door Steven Brill.

In plaats van zich te beroepen op hun zwijgrecht praten bankiers honderduit over de oorzaken en gevolgen (voor hun beloning) van de kredietcrisis. Ik zat met verbazing en soms lichte walging te lezen hoe ze (nog steeds) verdedigen waarom ze zoveel moeten verdienen; één bankier zei het zelfs zo recht voor zijn raap:

"A lot of our folks have second and third homes and alimony payments and other obligations that require substantial current cash."


Je verzint het niet!

Het jaar is pas een weekje oud, maar dit is nu al de nummer 1
Gotspe van 2010. Ben bang dat het op andere plekken in de wereld niet anders is: zie ook hier.
AddThis Feed Button

Achterhoede-gevecht

De regering wil onder influistering van de Commissie-Gerkens een download-verbod instellen tegen het (gratis) downloaden van auteursrechtelijk materiaal. Waar men aan voorbij gaat is dat het enerzijds niet te handhaven is, maar anderzijds men hiermee een industrie beschermt (vooral de muziekindustrie) die al decennia niet wil aan het vernieuwen van haar businessmodel. Hoe lang weet men al niet dat geld verdienen aan een muziektrack (uit de tijd van de LP zo ongeveer) erg achterhaald is? Bescherming van oude modellen staat innovatie in de weg! En die is er wel overigens, want toen ik vrijdag-avond in de bioscoop zat te kijken naar de 3D-versie van Avatar, was het duidelijk dat de film-/bioscoop-industrie aan de vooravond staat van een grootse nieuwe tijd; hiervoor moet je naar de bioscoop, daar tel je graag je €8 pp voor neer. Dat is niet te downloaden, dat is innovatie en inspireert ook Mattel tot mooi nieuw 3D-speelgoed:
AddThis Feed Button

Eufemisme voor Eufemisme

Steeds vaker wordt er niet ‘gereorganiseerd’, maar ge-‘downsized’. Als je dat te horen krijgt, is dat een eufemisme ‘dat je ontslagen’ wordt. Het probleem met eufemismen is, dat als je ze vaak gebruikt ze geen eufemisme meer zijn; dus krijg je een eufemisme voor een eufemisme, namelijk: ‘rightsizing’.
Eufemismen voor eufemismen zijn het taal-equivalent van ‘financiële derivaten’ (afgeleiden van afgeleiden die daarmee niet meer erg zijn). Gelukkig hebben de bedenkers van dit financiële eufemisme weer veel te maken met ‘rightsizing’.

Ironisch?


AddThis Feed Button

SNS en Delta Lloyd vallen door de mand

Dacht ik vorige week nog ‘Joepie’ toen SNS bekend maakte dat ze haar beloningsbeleid voor de top aanpaste omdat dat ‘beter paste bij de tijdsgeest’.

Maar wat gebeurt gisteren?

Tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering bracht Rob Zwartendijk, voorzitter van de raad van commissarissen, daarop gisteren een belangrijke nuancering aan. Hij zei dat het besluit om geen bonussen meer in aandelen te betalen 'in de eerste plaats is ingegeven door de volatiliteit op de aandelenmarkten op dit moment.' Zwartendijk: 'Als de volatiliteit weer uit de markt loopt of als de concurrentiepositie daartoe aanleiding geeft, komt de bonus in aandelen terug.'

Anders gezegd als het (beurskoers) tegenzit dan bonussen in cash en als het meezit in aandelen. Dit zijn precies de dingen die bij consumenten het vertrouwen in deze sector aantast! Ik hoor ze al gillen: ‘graaicultuur’ en ik weet niet of ik ze dan ongelijk moet geven.

En het wordt nog erger; verzekeraar Delta Lloyd, die tegen het voorstel (om de bonussen los te koppelen van de beurskoers) stemde, zei een bonus in aandelen te prefereren omdat de belangen van bestuurders en aandeelhouders dan zijn gelijkgeschakeld. Alsof de enige taak van de bestuurder het dienen van de aandeelhouder is; waar zijn klanten en medewerkers?

De oproep van Al Gore in het FT is terecht, maar bij Delta Lloyd aan dovemansoren; de crisis lijkt bijna voorbij en nu al vergeten!


AddThis Feed Button

Mixed Feelings

Vandaag is een dag die gemengde gevoelens oproept rond het thema leiderschap; de Franse captain leidt zijn team naar het WK door overduidelijk de spelregels te schenden en de grijste muis van Europa wordt ‘President’.

In mijn recente lezing over leiderschap (zie hier) had ik het over de vier aspecten van Leiderschap:

 • Purpose (een doel hebben; wat wil je bereiken?)
 • Values (je innerlijke waarden: hoe wil je je doel bereiken?)
 • Energy (kun je energie mobiliseren; willen mensen je volgen?)
 • Conscience (geweten: streef je het moreel goede na?)

Hoewel ik het dossier van beiden niet helmaal ken lijkt het mij dat Thierry Henry in ieder geval op Values en Conscience ‘nat’ gaat (al heeft hij wel toegegeven dat het hands was, maar hij heeft ‘geen spijt’) en lijkt Herman van Rompuy vooral gekozen te zijn omdat hij niet echt een doel (als in Purpose; Nikos Mourkogiannis) lijkt te hebben en al helemaal niet weet te ‘energizen’. Vandaag was een Belgisch journalist op Radio 1 die vertelde dat Herman vooral de man is die de boot op zijn plek weet te houden en juist alle energie (die er in België genoeg was om het land te laten splijten) in de kiem weet te smoren. Dat is waarschijnlijk wat Angela Merkel en Nicholas Sarkozy willen; Tony Blair was te veel een rivaal.

Wellicht hebben Thierry en Herman beiden de hand van God?AddThis Feed Button

Even opfluffen

In hoog tempo stampen de Nederlands banken zogeheten bankshops uit de grond; sommigen schieten daar erg ver in door. Gaat dat helpen het Vertrouwen te herstellen?

Achter ons kantoor ligt een winkelstraat waar ING in hoog tempo het Postkantoor/Postbank aan het ombouwen is tot een ING Bankshop, compleet met een wand met flesjes water, behang met vogeltjes (zou dat het nieuwe logo worden?), zitzakken en hangende oranje eieren met terminals erin.

 


 
Dit alles om het gaan naar de bank 'een belevenis' te maken. Maar wie zit daar nou op te wachten? In deze tijd waar het draait om het herstellen van Vertrouwen en het werken aan Eenvoud en Echtheid, is het maar de vraag of een bank er als een grand-cafe of lounge-tent moet uitzien. Het komt allemaal zo trendy en vluchtig over en is dat nu juist wat je niet wil van je bank: vluchtigheid? Waarom mag een bank er niet gewoon als een bank uitzien? Ook ABN en anderen zijn driftig hun filialen aan het pimpen en opfluffen.
 
Het lijkt erop dat dit bedacht is door mensen die van Unilever of Procter & Gamble zijn gekomen naar de banken en het boek de Beleveniseconomie waarschijnlijk onder hun hoofdkussen hebben liggen. Geef mij maar een Bankier met een Bank-kantoor en de 'belevenis van een Bank', dus wat solide, saai, degelijk, tijdloos, kleurloos, van alle tijden en zo voort. Opvallend is overigens dat de meest pimpende banken, allemaal staatssteun hebben moeten ontvangen om te overleven. Kennelijk is Marketing een vak, maar Bankieren dus ook!
 
Waarschijnlijk gaat er over twee jaar een 'ontpimp programma' lopen. 


AddThis Feed Button

Nout W. in Shakespeariaans drama

Een paar dagen gelden blogde ik op SlowConsult's Blog over de amateuristische gang van zaken bij DSB en stelde mij de vraag hoe het kan dat de DNB dit al zo lang tolereerde.


Gelukkig valt Sweder van Wijbergen mij bij en ook collega-blogger Martin Hoorn gaat al enige tijd terecht tekeer tegen Dirk/Boukje, Nout, Gerrit en alle andere hoofdrol-spelers in dit Shakespeariaanse drama.AddThis Feed Button

Is dat nou 'VOC'-mentaliteit?

Die mentaliteit leverde aan het einde van de WO-I 100.000-en coke-verslaafden op en dat kwam allemaal uit Nederland en dan niet als illegale doorvoerhaven maar als producent, met fabrieken in Nederland en plantages op Java. En dat allemaal omdat soldaten roekelozer, willozer 'over the edge' gingen met een slok rum, vermengd met coke, in hun kraag. En omdat we niet wilden gokken wie er zou winnen of verliezen (we waren neutraal nietwaar), leverden we beide kanten in enorme hoeveelheden.

Gisteren was Connie Braam bij Kunststof op Radio1 en haar nieuwe boek legt deze geschiedenis bloot:Is dat nou die VOC-mentaliteit van JP?


AddThis Feed Button

G20 en de BBB

Een klein berichtje over een belangrijk onderwerp: de G20 heeft een akkoord bereikt over bonussen. Ze mogen nog wel (en er is geen maximum), maar ze worden wel wat meer aan banden gelegd en ze mogen niet meer gegarandeerd zijn (nog al wiedes denk ik dan, dan heet het salaris!).

Ook in 'De economist' van juni 2009 stond een artikeltje van Gerrit Zalm (zie hier; zware kost) over bonussen met een oproep aan Risk Managers, dat zij in hun modellen rekening moeten houden met de risico-verhogende effecten van 'financial incentives'. Zalm doet een oproep om:
1. bonussen alleen aan lange termijn resulaten te koppelen
2. risk-managers bonussen te laten 'doormeten'

Waar iedereen echter aan voorbij gaat is dat bonussen NIET werken. Vandaar in de titel BBB oftewel: Bonus Bullshit Bingo!

In 1945 bewees Karl Duncker dat het zelfs AVERECHTS werkt bij niet standaard-taken; het verschijnsel is al lang bekend in de psychologie en heet daar 'functionele fixatie'. Ook in recente andere onderzoeken (MIT) komt hetzelfde naar boven (hier link naar origineel):

We found that as long as the task involved only mechanical skill, bonuses worked as would be expected: the higher the pay, the better the performance. But when we included a task that required even rudimentary cognitive skill, the outcome was always the same ...: the offer of a higher bonus led to poorer performance.

Dus stoppen met moraal-ridderij, gewoon een goed onderzoek lezen en werken aan Duurzame Betere Resultaten!

Tijdens een congres waar ik donderdag was, sprak de CFO van TNT Post, Henk van Dalen, over bonussen en gaf als mening dat het beter zou zijn als iedereen een goed vast salaris verdiende (desnoods wat meer dan nu) en dat alle variabele elementen (bonus, opties etc.) naar de prullenbak gingen, vanwege de onvoorspelbare effecten! Ik sluit me daar graag bij aan.


AddThis Feed Button


Bent u al bevlogen?

Een paginagrote advertentie in NRC.Next ('Toets je bevlogenheid') van NRC en S&N deed mij besluiten te surfen naar www.bevlogenheidsonderzoek.nl . Als zelfbenoemde 'bevliegeraar' bij SlowConsult heb ik wat met 'bevlogenheid' en passie.

Wat een teleurstelling; het zogenaamde onderzoek naar de Nationale Bevlogenheid is een ordinair onderzoekje dat de jongens en meisjes van S&N weer aan leads moet helpen. Vooral bij dit soort vragen, ging bij mij de 'bevlogenheid uit':
AddThis Feed Button

Fotografitus of Mexicaanse Griep?

Soms vraag ik me af wat een grotere bedreiging is voor de mensheid: de Mexicaanse Griep of de onlangs (door mij) vastgestelde psychische aandoening Fotografitus (jezelf fotograferen met je digitale camera, PDA, iPhone of vergelijkbare tool). Nu kan ik als ’licht-narcist’ me er iets bij voorstellen dat je graag jezelf ziet, maar toen ik onlangs in Azië rondliep bekroop mij het gevoel dat menigeen de wereld alleen nog maar ziet door zijn/haar telefoon en/of camera. Bijna elke Aizaat onder de 25 maakt eerst een filmpje met de telefoon, dan een foto met de camera en dan nog even een foto met de telefoon (voor Facebook, Twitter of wat dan ook). Zelf even rustig kijken doen ze al lang niet meer. Zou het besmettelijk zijn?

Daarom introduceert InspiratieBlog dit bord dat wij voortaan overal ter wereld gaan aanplakken; doe mee!
AddThis Feed Button

Weinig geleerd?

Van onze razende reporter Gijs van Wijk:

Zat net eventjes een rapport te lezen van de Rabobank met de titel “Heeft financiële innovatie nog toekomst?” Viel nog net niet van mijn stoel na het lezen er van.
 
Bij de Rabobank denkt men dat bij een juist beleid het financiële wonder “securitisatie” toch wel weer een mooi middel is om de welvaart te stimuleren (want het heeft ons wel welvaartgroei gebracht!). Eerst eventjes schoon schip maken, en daarna nieuwe eenvoudige kredietproducten bedenken, meer transparantie en een beter liquiditeitsrisicobeheer. Dan zou het wel weer moeten werken.
 
In mijn ogen zorgt securitisatie er alleen maar voor dat een bank constant geld kan blijven uitlenen zonder daar eigen vermogen tegenover te hoeven stellen (risico’s staan immers niet meer op de balans). Alleen heeft deze ongebreidelde kredietverlening nu immers voor de kredietcrisis gezorgd (je moet de centjes nl wel een keertje terugbetalen, want iedereen weet: “geld lenen kost geld”!
 
Ik vraag me serieus af of de auteur van dit stuk bij het innemen van de Red Pill (“You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.”) niet stiekem een toverbal in haar mond heeft genomen. Ik zou zeggen, blijf er maar lekker lang er op zuigen, je ziet vanzelf alle kleuren van de regenboog (de kern is alleen hard en kleurloos):
 
Hoewel securitistatie heeft bijgedragen aan de
huidige crisis, mogen we niet vergeten dat het
ook een belangrijk ingrediënt was voor de
welvaartsgroei in de afgelopen jaren. Via
securitisatie kunnen banken beter hun financiële
risico’s spreiden, waardoor meer krediet
beschikbaar is. Hiervan profiteert het bedrijfsleven,
dat rendabele investeringen makkelijker
kan financieren, die innovatie en daarmee
economische groei kunnen stimuleren. Daarom
moeten we er voor waken niet het kind met
het badwater weg te gooien, maar we moeten
wel de lessen leren die het verleden nu aanreikt.
Om ook in de toekomst te profiteren van
securitisatie zijn eenvoudigere kredietproducten,
meer transparantie en beter liquiditeitsrisicobeheer
noodzakelijk. Maar allereerst
moet het financiële systeem schoon schip
maken. Inmiddels zijn forse verliezen genomen
en wordt de problematiek van de zogenaamde
besmette activa op de bankbalans aangepakt.
Zo hebben autoriteiten in verschillende landen
naast het verlenen van kapitaalsteun ook garanties
afgegeven voor de risico’s van besmette
kredietportefeuilles en leningen opgekocht.
De steunacties van de ECB zijn niet opgenomen
omdat die ingrepen niet aan afzonderlijke
lidstaten kunnen worden toebedeeld
Om het vertrouwen van marktpartijen terug te
winnen moet meer aandacht komen voor de
transparantie en eenvoud van kredietproducten.
Omdat verstrekte kredieten werden verpakt
in ingewikkelde en ondoorzichtige producten
was het voor beleggers lastig om kredietrisico’s
goed te begrijpen. Zij leunden voor
al op het oordeel van kredietbeoordelaars, die
achteraf bezien kredietrisico’s flink onderschat
hadden. Ratings beperkten zich veelal tot een
oordeel over de kredietwaardigheid van de onderliggende
activa en lieten het markt- en liquiditeitsrisico
buiten beschouwing. Ze zijn dan
ook geen adequaat substituut voor een eigen
risicobeoordeling. Een duidelijke communicatie
over de betekenis en beperkingen van ratings,
maar ook gestandaardiseerde en betrouwbare
informatie over de risico’s van kredietproducten
kan beleggers meer hulp bieden bij het
maken van hun beleggingsbeslissingen.
Inmiddels is duidelijk geworden dat beleggers
hogere risicopremies eisen voor minder
transparante en complexe financiële producten.


AddThis Feed Button

 

Dolfijn als sushi?

Nu ik voor een Japans bedrijf werkt, denk je soms dat alles dat uit dat land komt goed is (muv de troostmeisjes dan); helaas is niets minder waar. De beelden zijn schokkend, maar eens per jaar drijven de Japanners scholen dolfijnen bijeen om ze af te slachten voor sushi! Gaat deze film zien, zegt het voort en vermijdt de sushi maar even:

AddThis Feed Button

Soms hoop je dat de Hel bestaat!

Aartsbisschop Rembert Weakland publiceert binnenkort zijn memoires, maar geeft zo hier en daar al wat voorproefjes. Wie is die man? Rembert Weakland is een homosexuele priester (niks mis mee), die het tot Aartsbisschop schopte (mag ook wat mij betreft), maar tevens pedofiel bleek te zijn en dat ook nog eens probeerde af te kopen door bijna een half miljoen zwijggeld te bieden.

Maar nu zegt hij het volgende: We all considered sexual abuse of minors as a moral evil, but had no understanding of its criminal nature.

En dat soort lui mag in de katholieke kerk rond blijven lopen! Wat ik overigens niet begrijp is dat je het probeert af te kopen als je dacht dat het ‘ok’ was? Had je toch met je vrome hoofd gewoon kunnen zeggen dat je dacht dat het geen kwaad kon?

Het wordt nog erger want Weakland zegt vervolgens dat hij: Accepted naively the common view that it was not necessary to worry about the effects on the youngsters: either they would not remember or they would ‘grow out of it’.

Nu hebben de katholieken zelf het concept van de Hel bedacht, maar ik hoop voor even dat hij bestaat en dat Rembert daar voor de eeuwigheid mag blijven.


AddThis Feed Button

Wanted: Dead or Alive!

Ik heb de laatste tijd steeds vaker dat ik wat lees en denk dat ik het niet goed gelezen heb. Eerst al een keer naar Pearl geweest en mezelf een kek leesbrilletje laten aanmeten, maar nog steeds lees ik dingen waarvan ik denk dat het er niet kan staan. Ook nu weer in de WSJ: Banks Use Life Insurance to Fund Bonuses.

Banken (alleen in Amerika?) hebben in de afgelopen jaren massaal levensverzekeringen afgesloten op hun personeel, met de bank als begunstigde, om met deze opbrengsten (let op: uitkeringen voor gestorven (ex-)medewerkers) de bonussen van hun (nog) levende personeel te kunnen betalen.Dat geeft een heel andere wending aan de term ‘life-time employment’. Ben je zelfs nog een ‘asset’ als je sterft voor de bank. Dan ben ik misschien een zieke geest, maar dat betekent dat de bank er belang bij heeft dat er veel personeel sterft. Zou iemand een keer een verband leggen tussen de omvang van deze portefeuilles en het boven-gemiddelde sterftecijfer bij een bank. Zou er een Banking-Death-Squad zijn?

Krijg je dan als weduwe/weduwnaar een bedank-briefje van de CEO: ‘uw partner heeft tot op het laatste moment de bank geholpen; wij denken met veel plezier terug aan zijn/haar bijdrage’. Waar houdt dit op? Nu is het allemaal niet illegaal, maar ik begin toch een erg ongemakkelijk gevoel te krijgen.


AddThis Feed Button

Slavernij bestaat ook hier!

Schrijf ik twee dagen gelden over slavernij in India en dan lees je vanmorgen in de krant dat dat gewoon ‘bij ons’ in de Peel kan:

Ongeveer vijftig mensen, vooral Roemenen, werkten op de boerderij. Zij mochten het terrein niet verlaten, verdienden veel minder dan beloofd en sliepen in een vieze brandonveilige ruimte zonder ramen. Mogelijk werden de aspergestekers ook mishandeld. De arbeidsinspectie had de aspergestekerij al een tijd in het vizier, werd maandag bekend. De inspectiedienst heeft de werkgeefster sinds 2005 vijf keer boetes opgelegd voor in totaal 566.000 euro wegens illegale arbeid en onderbetaling.

Het enige dat ik niet begrijp is dat je als aspergekweker in 4 jaar tijd al meer dan een half mijoen aan boetes kan betalen (mij lukt dat in een gemiddelde week niet). Dat is mijn eerste vraag. Daarna snap ik ook niet dat je dan toch nog 50 man in een hok kan laten leven als slaven, zonder dat dat alweer direct was opgevallen. En dan denk ik altijd dat het niet het enige bedrijf in Nederland is waar dit gebeurt. Zoals Bush geloof ik ooit zei: ‘I may not be a farmer, but I can smell manure’.

Kunnen we dan GVD ook al geen asperges meer eten? Geen vlees (biokippen en zo), geen vis (overbevissing, plastic soup), geen asperges.


AddThis Feed Button

Slavernij bestaat!

Nu is India een land dat mijn hart ooit gestolen heeft en waarvan ik denk dat het in de nabije toekomst een zeer belangrijke rol zal spelen in de wereldeconomie en het is ook nog eens de grootste democratie ter wereld, maar ook een land, waar nog erg veel mis is. Pete Pattisson reist de wereld rond om dit soort misstanden in beeld te brengen, oa de (economische) uitbuiting en slavernij in India. Vooral in de steenbakkerijen in Rajahstan worden mensen met leningen (voor onderwijs en/of medische hulp) voor de rest van hun leven gebonden aan deze uitbuiters; omdat de rente hoger is dan hun ‘loon’, komen ze nooit meer weg. Degenen die proberen te vluchten worden (soms met de hulp van de politie) vastgezet. Als ze dat in India nog oplossen is het echt mijn ‘droomland’.
Zie ook Slumdog Millionaire, dan krijg je een goed beeld (los van de geweldige film!):
AddThis Feed Button

Hoogmoed en de Val

Martin Hoorn heeft een mooie blog geschreven over het gebabbel van Nout Wellink in P&W:Kennelijk (met dank aan Martin en het NRC) doen ze dat in Canada veel slimmer. De regering hield de banken bewust klein en binnen de grenzen en nu is Canada het enige land zonder Kredietcrisis:{klik grafiek voor link}


De Wall Street Journal maakte naar aanleiding van de recente stress-tests een prachtige interctieve graph van de (on-) gezondheid van het financiele systeem in de USA. Geloof jij dat het licht aan het einde van de tunnel gloort, zoals Nout ons voor-babbelt? Kijk maar eens als je op BoA klikt (nog USD 34 Mrd. extra nodig!):{klik grafiek voor link}


AddThis Feed Button

'Pervers' beloningsbeleid weer op de agenda


AFM en DNB stellen regels voor beloning op

De toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben regels opgesteld om te voorkomen dat financiële instellingen onverantwoorde risico's nemen bij hun beloningsbeleid' ......

Het FD bericht gaat -wat mij betreft tot vervelens toe- weer eens over het bonusbeleid. De Wet Financieel Toezicht wordt aangepast zodat de Autoriteit Financiele Markten toezicht kan gaan houden op het beloningsbeleid bij Financiele Instellingen. Je kunt je natuurlijk in de eerste plaats afvragen waarom die regelgeving en dat toezicht alleen voor de financiele markt moet gelden, maar daar gaat het nu niet om, maar toch!. Het artikel heeft als uitgangspunt dat 'perverse prikkels' de oorzaak zijn van de crisis. Bedoelen ze daar dan mee, dat 'de gelegenheid de dief maakt'? Is het de structuur en zijn het de prikkels die pervers zijn? Of, moeten we spreken van pervers gedrag van bestuurders die -nadat ze eerder de beloningsregels naar hun hand hebben gezet- ten koste van de samenleving zichzelf op een perverse manier verrijken?

Ik meen dat het het laatste is. We zaten en zitten dus kennelijk met bestuurders opgescheept die vroeger de gevonden portomonnee voor zichzelf hielden, zelfs als deze net uit Oma's tas viel. Het ware beter geweest als ze zich wat meer van Oma's geboden (die blauwe tegeltjes in de keuken - weet u nog?)hadden aangetrokken. Dan hadden ze het onderscheid tussen 'mein und dein' beter begrepen.Ik pleit dus van harte voor terugkeer van de 'gevonden portomonnee' test in de aanstellingsprocedure voor bestuurders. Wedden dat de ware aard naar boven komt? Aan de AFM nog een tip: voeg een eenvoudige regel toe: 'Art. 1: Gij zult niet stelen'. Dat is dan voor wie het nog niet begrijpt.

Door: Rob van Kerpel


AddThis Feed Button

Plastic Soep

De 22e was het AardeDag en wat een puinhoop maken we van onze planeet!
Het meest schokkende verhaal dat ik hoorde is de ‘Ocean Soup’; er drijft een soep van plastic in de Stille Oceaan en dat loopt van net buiten Californie door to Japan! De oppervlakte is twee keer zo groot als Noord Amerika en we doen er niks aan; het meest cynische is, dat we het zelf opeten door vis te eten. Misschien roeien we ons zo zelf uit en lost het probleem zich toch nog op, want zoals Einstein ooit zei: ‘zonder insecten sterft de mens in 50 jaar uit, zonder de mensheid leeft de planeet tot in eeuwigheid door’.

Jesse Goossens schreef er een boek over en op TED sprak Charles Moore erover en zijn beelden en verhaal zijn schokkend:
AddThis Feed ButtonHet Einde van de Beschaving

Toen de Romeinen van ranzigheid en verveling niet meer wisten wat ze moesten doen en iedereen het met alles-en-iedereen deed, was het snel gedaan met deze eeuwenoude beschaving.

Ik begin werkelijk te geloven dat wij daar nu ook midden in zitten. Met Talpa en RTL voorop, gaan we gillend van het lachen de afgrond in. Hun nieuwste creatie heet ‘Lekker Slim’ en bestaat uit een paar teams die moeten gokken of een paar (hele) domme meiden het antwoord weten op eenvoudige vragen als ‘noem een land dat aan de Verenigde Staten grenst’ of ‘hoe lang duurt een kabinetsperiode officieel’. Natuurlijk weten deze meiden de eenvoudigste dingen niet (volgens mij en Talpa zijn ze ‘echt’; het lijken geen actrices) en dat werkt op de lachspieren, al lijkt het dat de meiden in kwestie niet weten waarvoor ze er zitten en denken ze, lijkt het, dat ze echt serieus in een quiz meedoen. Het zit een beetje in de hoek van de ‘vrouw met de baard’ op de kermis van vroeger.

Hoe droevig is het als we niets beters kunnen verzinnen, dan lachen om de ellende van een ander (in mijn wereld is zo dom zijn redelijk ellendig); al lijkt het erop dat deze meiden er niet zo veel last van hebben, wat dan weer een voordeel van ‘dom zijn’ is. Kijk even mee hoe erg het is en zet dan je TV aan de straat en emigreer naar een land zonder electriciteit zodat de Talpa-horde je niet kan vinden!
AddThis Feed Button

Ieder zijn SOA

In een Computable artikel over SOA, wordt publiekelijk erkend dat dit concept 'dood' is. En, wat doet de SOA-specialist en Accenture-partner Michael Widjaja in datzelfde artikel? Hij breekt een lans voor de volgende generatie architecturen die als een 'schil' om -het eerder 'dood'-verklaarde- SOA heengelegd moet worden, namelijk de zgn. EDA (Event Driven Architecture). Over een paar jaar kan Computable hetzelfde artikel publiceren, wel even zoek-en-vervang SOA door EDA.

Let ook op het onbegrijpelijke vakjargon en hoe hij zichzelf in 1 zin tegenspreekt:
'Op een vraag uit het publiek legde Widjaja uit wat volgens hem het verschil is tussen soa en eda: "Een soa helpt je om een eda te bouwen, omdat het de manier standaardiseert waarop je processen kunt integreren. Daardoor kun je vervolgens gebeurtenissen definiëren. Een eda is een extra laag bovenop een soa, wat overigens niet betekent dat je een soa nodig hebt voordat je een eda kunt bouwen. Maar het helpt wel."

Hoezo de kloof tussen Business en IT verkleinen? Om nog maar te zwijgen van alignment.

Gastcolumn door: Rob van Kerpel, management-consultant.


AddThis Feed ButtonZweet en Gij zult Gelukkig worden

Tussen alle drukke momenten voor mijn nieuwe werkgever door, persen we er toch nog 1 uit voor het weekeinde. Er is een nieuw hilarisch (wellicht niet eens zo bedoeld) TV-programma en dat heet ‘Niet gelukkig, geld terug’ en gaat over de gekte die er is in Nederland met cursussen voor zelfverwezenlijking, zelfontplooiing, zelf-realisatie, zelf-idealisatie en ga zo maar door. 6 Journalisten zoeken de Geluksmarkt op en doen verslag over, bijvoorbeeld, de ‘Tipi - Zweetcursus: De tent is de baarmoeder van moeder aarde, de stenen zijn het zaad van vader zon en de mensen in de zweethut zijn de kinderen.

In Pauw & Witteman een vermakelijk item over deze nieuwe serie:
AddThis Feed Button

Tweet Tweet 2

Nu ben ik zelf aan het Twitteren en maak me dan ook schuldig aan soms zinloze Tweets, maar desalniettemin is het een nuttig medium om snel nieuws naar grote groepen te pushen (eigenlijk een soort groeps-SMS-en is het). Deze parodie raakt wel een gevoelige snaar bij veel Twitteraars denk ik:

AddThis Feed Button

Incompetent en Rijk

In de Volkskrant een mooi interview met Richard Sennet, socioloog over het morele failliessement van Wall Street. Hier een mooie quote van hem over incompetentie en economisch succes:

AddThis Feed Button

De 7 Gewoonten van de Ineffectieve CEO

In de huidige malaise is het aardig eens op een rijtje te zetten wat de overeenkomsten zijn tussen de meest ineffectieve CEO’s; die CEO’s die hun bedrijf in de huidige malaise onnodig verder in de gevarenzone hebben gebracht. Die CEO’s die (ondanks mijn minachting voor beurskoezen) de beurswaarde van hun onderneming hebben zien decimeren, ook in goede tijden (zeg van 2005-2008). Ik denk dat ze (vrij naar Covey) de volgende 7 eigenschappen gemeen hebben:

1.
Ze zijn zo geobsedeerd met winnen dat alles een wedstrijd is die gewonnen moet worden om te bewijzen dat zij ‘beter’ zijn: Als de concurrent een overname deed, moest die van hem/haar ‘groter’ zijn. In zijn/haar speeches gaat het ook altijd over hoe goed we het gedaan hebben in vergelijking met de concurrenten en keer op keer hoor je hoe ze de concurrent ‘de hakken hebben laten zien’.
2.
In hun omgeving werken ze het liefst met ‘ja-knikkers’ die zich ook nog eens afhankelijk opstellen. De mensen in hun omgeving die proberen de zaak kritisch te volgen en soms proberen de strategie en organisatie aan de kaak te stellen, sneuvelen. Niet veel later worden deze ‘dissidenten’ als ‘niet goed genoeg’ weg- en neergezet.
3.
Ze kennen maar twee alternatieven; die van henzelf of de verkeerde. Kritische vragen worden vaak afgedaan als ‘dis-loyaal’. We zijn hier van ‘one-company’ hoor je dan en iedereen is mond-dood.
4.
Ze zitten emotioneel en fysiek in een isolement. Ze brengen hun dagen door op hun eigen verdieping, afgescheiden door grote deuren en nors-kijkende secretariaten. Tijdens de lunch spreken ze uitsluitend hun inner-circle.
5.
Ze leven met ‘wantrouwen’ als uitgangspunt. Niemand kan het beter dan zijzelf, dus kun je ook niemand vertrouwen dat hij het goed zal doen. Deze CEO’s bemoeien zich met details van offerten, willen alles zien en zijn het centrale en enige punt van besluitvorming. ‘Don’t trust and Verify’ is hun motto.
6.
Ze haalden de top vooral op hun politieke gave, niet op bewezen kwaliteit en inhoud. Nu is er overal politiek, maar er is verschil of het er is of dat het, het enige is, dat er is. Besluiten die niet passen of politiek niet haalbaar zijn, worden niet genomen. Alles blijft binnen de bandbreedte van de CEO zijn denkraam.
7.
Ze zijn de ‘bullies’ in de Raad van Bestuur. Ze roepen regelmatig: ‘Als je niet tegen hitte kunt, moet je niet in de keuken werken’. Het gevolg is een RvB en vaak ook een RvC die slaafs volgen, wat het alfa-mannetje roept.

(Her)Ken je iemand die hieraan voldoet, laat het me eens weten.AddThis Feed Button

Het ontslag-seizoen gaat beginnen

Vanochtend in de krant dat CAP gaat reduceren, nadat eerder Ordina dat ook al had aangekondigd. Gaat dat daar dan zo?Hier wat tips hoe je niet moet reageren van Dumblittleman: • Don't fall apart
  Keep your chin up and take the news like an adult. Sure you'd like to cry on the spot, beg the boss for your job, or slide him a blank check to reconsider the whole situation but it just makes you look like a liability and it confirms that firing you is the right move. Plus, that approach didn't work when you got passed up for promotion, why would it work now? No crying, sobbing, begging or bribing. Keep your composure and emotions in check.
 • Don't go down swinging
  This isn't a personal attack; it's just business. Don't turn the situation into a confrontation and don't ever make it physical or bring in other uninvolved parties like coworkers or security. It's bad enough you are unemployed you don't need to be involved in a police investigation. Plus, your boss could probably take you in one punch. You don't want to be fired AND embarrassed.
 • Don't sink the entire ship
  Don't rat on your friends and coworkers and don't start pointing fingers. Remember that former coworkers are also potential contacts for future employment. John from accounting isn't going to hook you up with a name at his brother's company if you tell the boss he is busy updating his Twitter page all day.
 • Don't turn to sabotage
  Once you are out the door, don't start bad mouthing the company to their clients and competition. Don't burn bridges if you want to work in this field in the future. It could come back to bite you on the can. If anything, be as nice about the situation as possible. Kill them with kindness.
 • Don't wreck the place
  If they are nice enough to let you clean out your desk and grab some documents off the computer, don't damage company property. Just grab your personal items, email all important contacts to your personal account (you really should have done that weekly) and leave the place like you are just going away for the weekend. Stay calm and quietly say goodbye to friends and coworkers.
 • Don't seek vengeance
  Waiting for your boss outside his home, threatening ex-coworkers or their family or just returning to the workplace with the intent to harm are all bad ideas. It's just a job. It's not worth losing your life or taking the life of another. Things are never as bad as they seem.AddThis Feed Button

Last van kaalheid of muggen?

Terwijl de wereld naar z’n mallemoer gaat, maken we als Westerse mannen ons vooral druk over haaruitval; althans als ik de aandacht van de media en de reclame’s van H&S mag geloven.

Nu dacht ik dat het wel meeviel, maar toen ik recent naar Bill Gates zat te luisteren in de USA (TED), kwam ik tot de conclusie dat we in de wereld meer uitgeven aan R&D om het ultieme anti-haaruitval-middel te vinden, dan dat we besteden aan het vinden van een malaria-vaccin. Zou dat komen, denkt de cynicus in me, omdat Westerse mannen met haaruitval meer geld hebben dan Afrikaantjes met last van muggen? Gelukkig doet de Bill Gates Foundation hier veel goed werk. Als je je realiseert dat er per jaar (cijfers 2006) 247 miljoen nieuwe malaria-gevallen zijn en er per jaar 881.000 doden door malaria vallen, lijkt kaalheid onder (vaak dikbuikige) Westerse mannen een relatief klein probleem. Het doel van Bill Gates is om een vaccin te vinden tegen deze vreselijke ziekte; zie hier zijn speech (mn de 1e tien minuten zijn goed):
AddThis Feed Button


Jesus Camp

Nu moet iedereen doen wat hij niet laten kan, maar kinderen zo indoctrineren dat ze willen vechten voor Jezus, gaat mij wat ver. Toen ik deze week deze documentaire op het Holland Doc zag, deed het mij denken aan de film The Wave over een uit de hand gelopen experiment van een geschiedenis-leraar: hoe snel kunnen jonge kinderen in Hitler geloven? Nu waren ze in The Wave (overigens gebaseerd op een echt verhaal) 16 jaar, maar bij Jesus Camp gaat het om kinderen van 6 tot 10 jaar! Vervang Hitler door iets anders en je hebt Jesus Camp (1e deel van de doc. hieronder; alle andere delen ook op YouTube):

AddThis Feed Button

Terug naar je Schepper!

Ik laat me niet graag meeslepen in het geschreeuw van sites als ReteCool, GeenStijl en ga zo maar door, maar als vandaag de folder van de EO-ers der Lage Landen op mijn deurmat valt, wordt ik toch licht geïrriteerd. In een oplage van meer dan 6 miljoen stuks gaan de Christen-fundamentalisten van Nederland, met steun van Rouvoet cs, een huis-aan-huis folder verspreiden dat Evolutie of Schepping ‘even waar’ zijn en dat beiden keuzen zijn van wat je wilt geloven. Kan Minister Plasterk hier svp ingrijpen? En dat in het Darwin-jaar (150 jaar na ‘The Origin of Species’)! Dus voor deze ene keer doe ik graag mee in de oproep om de folder terug te sturen naar zijn/haar Schepper, en laat dat weten op deze site. Hier een mooie geannoteerde versie van de folder:
AddThis Feed Button
Aandelencrisis?

Nu heb ik hier altijd al gestreden tegen de obsessie met beurskoerzen als indicator van bedrijfsprestaties; zie ook eerder mijn boek IT zonder Hoofdpijn, waarin we stellen dat beurskoerzen meer de wereld van lemmingen en speculanten is, dan serieuze bedrijfseconomie. Maar als je pensioen straks afhangt van die koers wordt het toch iets om naar te blijven kijken. En dan wordt je hier toch licht nerveus van (de paarse lijn is de huidige crisis):

AddThis Feed Button

Bonus Cultuur

Ik zocht het woord bonus eens op in het engelse woordenboek: Dit staat er:

“Something given or paid in addition to what is usual or expected.”

Nou lijkt dat in de afgelopen jaren niet helmaal meer te kloppen, toch? In recente jaren was een bonus veelal ‘gewoon’ en werd ‘verwacht’. Maar gelukkig hebben de woordenboekmannen en -vrouwtjes twee extra definities gegeven om mee te gaan in dit fenomeen:

“A sum of money or an equivalent given to an employee in addition to the employee’s usual compensation” of, in sport, “A sum of money in addition to salary that is given to a professional athlete for signing up with a team.”

Dus dan is het geen bonus meer (iets dat alleen komt als er onverwacht en ongewoon wordt gepresteerd), maar gewoon een extra salaris-element. Zou het de CEO’s van diverse beursfondsen niet sieren als ze het voorbeeld van Jeff Immlet (GE) volgen en hun gehele bonus over 2008 teruggeven? Zelfs als deze rechtmatig wordt toegekend. Zeker als je jarenlang je personeel hebt opgezweept met maar één doel, het maximaliseren van de beurskoers (in het kader van je optieregeling).


AddThis Feed Button

Maria vol van genade

Eindelijk begrijp ik hoe je Minister van Economische Zaken kunt worden; je moet gewoon 15 minuten kunnen lullen zonder iets te zeggen. Dat is pas knap! Geniet mee hoe ‘ons Maria’ deze test makkelijk haalt (terwijl de Economie ineenstort):


AddThis Feed Button

Deja Vu!

Dilbert wist het dus al op 19 Maart 2005, terwijl de ontslagen bij diverse ondernemingen nu als een verrassing worden ervaren:Dank aan Bas vd P. voor de tip.

AddThis Feed Button

En wat als de wereld het anders ziet?

Je doet je best om een aanwezig, maar dienbaar leider te zijn en je personeel vindt je de 2-na beste CEO (zie hier). Hoe goed je ook je best doet om je bedrijf op de voorgrond te stellen en jezelf niet te nadrukkelijk te positioneren (echt Level 5 dus), op het gerucht dat je ziek bent duikelt de koers van je bedrijf (zie hier), en als er een gerucht is dat je een hartaanval hebt gehad, daalt de koers weer met 10% en als je een brief publiceert dat het wel goed met je komt


stijgt de koers weer:Dit alles bewijst mi twee dingen:

 1. als je zelf je best doet om een dienend leider te zijn, maar je omgeving ‘hangt toch alles aan jou op’, kun je nog zo je best doen, maar gaat het nooit 100% lukken met dat Level 5;
 2. mensen die beurskoerzen serieus nemen moeten zelf een keer langs de dokter.


AddThis Feed Button

Bloggers 'hell'

Tegenwoordig heeft iedereen zijn coach of als je Amerikaan bent een ‘shrink’. Als fervent blogger heb ik soms last van mensen die lastige commentaren achterlaten op mijn blog, wat dan weer een aardig onderwerp is voor een gesprek met mijn ‘shrink’:
AddThis Feed Button

Vaagtaal en Klaartaal

In veel adviesrapporten staat vaagtaal; je begrijpt ongeveer wat er bedoeld wordt, je kunt het er niet mee oneens zijn, maar wat het nou precies is? Een dezer dagen zag ik de presentatie van een gerenommeerd Amerikaans adviesbureau dat ‘inverdienmogelijkheden’ zag en vooral vond dat een ‘rechte lijn-organisatie’ veel soelas zou brengen (waarbij de lijnen in het organogram overigens niet recht waren). Dit deed mij denken aan deze site waar ik graag van quote:

De uitdrukking ‘een plekje geven’ heeft de vaagtaal-verkiezing 2008 gewonnen. Op enige afstand volgen ‘proactief' en ‘het kan toch niet zo zijn dat’.

Het resultaat van de vaagtaal-verkiezing 2008 maakt pijnlijk duidelijk dat het toch niet zo kan zijn dat het taalgebruik van de gemiddelde Nederlandse schrijver toe is aan een herconceptualisatie op meerdere punten. Dat blijkt uit deze 360 gradenfeedback van uitgebrachte stemmen van proactieve schrijvers die hun mening via hun stem hebben doorgecommuniceerd aan de Account Manager Vaagtaal. Deze uitkomst zullen we met z’n allen een plekje moeten geven.

De resultaten
In totaal brachten 364 mensen hun stem uit. Hiervan stemden 22 op ‘een plekje geven’, waarmee deze zorgzemel-uitdrukking de titel vaagste vaagtaal van 2008 heeft gewonnen. Ook het veelgebruikte ‘proactief’ trok veel stemmers. Er is bijna geen personeelsadvertentie te vinden waarin niet om een proactieve medewerker wordt gevraagd. Een uitdrukking die vooral irritatie veroorzaakt bij lezers en luisteraars is ‘het kan toch niet zo zijn dat’, waarbij de schrijver of spreker vervolgens meldt dat het toch echt wél zo is. ‘Herconceptualiseren’ heeft 14 stemmen gekregen, vermoedelijk omdat niemand de precieze betekenis van dit woord kon achterhalen, terwijl het - zeker in beleidstaal - geregeld opduikt. De ‘account manager’ scoort ook goed, vooral omdat het een overbodige spatie bevat en hijgerig Engels is. Als de vaagtaal-verkiezing iets duidelijk maakt, dan is het wel dat we gewoon weer eens met elkaar moeten praten, en niet van alles en nog wat moeten ‘doorcommuniceren’. Tenslotte, er mag dan grote behoefte aan terugkoppeling en evaluatie bestaan, ‘360 gradenfeedback’ is ongewenst.

Dus voortaan gewoon klare taal!


AddThis Feed Button

Bankenende-norm?

Nu Fortis NL volledig in handen is van de Nederlandse staat is (en dus de medewerkers ambtenaren zijn!), rijst bij mij de vraag of we vanaf maandag de Balkenende-norm ook mogen lezen als Bankenende-norm?
AddThis Feed Button

Kun je nog tellen, tel dan even mee!

Het Amerikaanse Ministerie van Financiën heeft zojuist een wetsvoorstel ingediend om $700 miljard extra te mogen gebruiken om hypotheek-stukken op te kopen. Tel dat op bij de $200 miljard voor Fannie Mae en Freddie Mac, de $85 miljard voor AIG, en de $29 miljard voor Bear Stearns junk-aandelen en je komt totaal op $1.014 triljard. Tel daar nog eens wat kruimelwerk uit de zomer bij op en je komt op $1.314 triljard; bijna de helft van het BNP van de USA!


$ 1.314.000.000.000


Dit boek uit voorjaar 2008 zat er nog niet zo ver naast: The Trillion Dollar Meltdown. Waar ik nu zo kwaad over kan worden is dat Anglo-Saxische bonussen zijn betaald aan de lieden die dit veroorzaakt hebben en dat de Rijnlanders (de burgers in de USA) ervoor opdraaien. Bonussen gecasht, banken en verzekeraars genationaliseerd; dat ze in de USA eigenlijk toch een beetje Marxistisch zijn, willen ze denk ik niet horen!


AddThis Feed Button


De Nederlandse overheid doet te weinig te langzaam en staat te veel toe

De Nederlander eert zijn eigen verleden niet, en vernielt gebouwen en landschappen, betoogt Marita Mathijsen. En de overheid doet te weinig en staat te veel toe. Hier een samenvatting van het mooie pamflet van haar hand:

Met het historisch besef staat het er beroerd voor in Nederland. Zie de inrichting van huizen: eenvormigheid is troef. Alles van oma gaat de straat op: meubels, fotoalbums, porselein, oude boeken. In de opruimverslaving verdwijnen herinneringen alsof het stof is dat afgenomen moet worden. In een land waar het eigen verleden nauwelijks geëerd wordt, kun je niet verwachten dat het publieke verleden een betere behandeling krijgt. Het is om te janken wat er met de binnensteden gebeurt. Of je in Leeuwarden of Breda bent: overal hetzelfde, dezelfde winkelketens, dezelfde voetgangersgebieden, identieke etalages.

Utrecht is met Hoog Catharijne de grootste zonde die ooit tegen de historie van een stad gepleegd is. De naam alleen al duidt aan wat voor cynici het waren die hier met een staafmixer door het verleden gegaan zijn. Wat een hybris om een namaakhistorische naam te gebruiken voor dit product van wansmaak, grove commercie, botte economie, minachting voor esthetiek, walging van schoonheid en verheerlijking van consumptie van de goedkoopste soort! Patatbouw in een krokettencomplex.

Nog ingrijpender, want onherstelbaar, is wat er met landschappen gebeurt. Ik ben geboren in een gebied waar nog rivierduinen voorkwamen. Niet ver van de Maas lag een heuvelrij die de Kozakkenberg genoemd werd. De naam hield de herinnering aan de Franse tijd vast, toen de Kozakken West-Europa van Napoleon kwamen bevrijden. De Kozakse ruiters op kleine paarden stonden bekend om hun vechtjasmentaliteit. Mijn grootvader placht te zeggen als wij stout waren: ‘Ik geef je mee aan de Kozakken.’ Honderdvijftig jaar na dato waren de Kozakken dus nog een begrip in het collectieve geheugen van Limburg. Kort daarna kwam er een industrieterrein op de Kozakkenberg. De duinen werden geëgaliseerd, niets herinnerde meer aan de mooie zachte welvingen van weleer.

Wat in een Limburgs dorp gebeurt, gebeurt op grote schaal. Overal waar ruilverkaveling heeft plaatsgevonden, waar grote industrieterreinen aangelegd zijn en nieuwe woonwijken, is geen rekening gehouden met de oorspronkelijke waterlopen, met de natuurlijke heuvels en dalen in het gebied. Platmaken, is het enige woord dat de ontwikkelaars lijken te kennen. Maar waarom zou de ene woonstraat niet hoger liggen dan de andere, waarom zou de voorkant van een huis exact hetzelfde niveau moeten hebben als de achterkant, waarom zouden er geen oude beekjes door de wijken kunnen slingeren? Gevaarlijk voor kinderen? Die verzuipen wel in de plastic vijvers die de bewoners onbeschermd in hun tuinen aanleggen.

Het lijkt er steeds meer op dat geschiedenis uit het dagelijks leven verbannen wordt. Geschiedenis gedoog je in een museum. Dat je de historie niet uit je leven kunt wegwerken, besef je niet. Alles wat we zijn, is voortzetting van iets wat was. Elke stap die je zet, zet je op grond die door anderen betreden is. Maar dat wil je meestal niet weten. Behalve als het om folklore of nostalgie gaat. Als verleden kitsch is, loopt het publiek te hoop. Een musical naar Victor Hugo trekt avond aan avond tranend publiek. In Deventer lopen in de kersttijd als Dickens-figuren verklede weeskinderen, oude vrekken en mollige tantes rond. Het is er afgeladen druk dan. Zo druk dat de werkelijke schoonheid van het oude Deventer niet meer zichtbaar is. Wat is het verleden toch fijn als het commercieel kan zijn.

Bij de publieke tv-omroepen is het niets dan treurnis, tentoonspreiding van gebrek aan historische kennis, schaamteloze minachting van het verleden. Slechts de sentimentele tranenrukkerij van adoptiefkindjes die hun bloedeigen achterbuurtmoeder opzoeken, is als zoektocht naar het verleden toegestaan. En een schamel half uurtje voor het recente verleden van Hans Goedkoop. Wie zijn eigen verleden minacht, gebouwen en landschappen vernielt, kan niet verwachten dat de overheid zich beter gedraagt. Natuurlijk, er is Staatsbosbeheer, er is de Rijksmonumentendienst, er zijn stichtingen voor het landschap en nog een heleboel instituten die half of helemaal van overheidsgeld leven. En natuurlijk heeft Staatsbosbeheer een paar centimeter natuurgebied op de kaart gered en heeft de Rijksmonumentendienst een paar kuub stenen op elkaar weten te houden. Dank, duizend maal dank.

Maar zo verschrikkelijk vaak gaat het wel mis. Zelfs de musea, die toch een voorbeeld zouden moeten geven als het om de waardering voor de geschiedenis gaat, gedragen zich soms als horken. Elk zichzelf respecterend museum is gevestigd in een mooi gebouw. Een mooi historisch gebouw, zoals het Mauritshuis, of een prachtig nieuw gebouw, zoals het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Zo niet het Letterkundig Museum. Dat is gehuisvest in een gebouw waar je nog geen onderbroekenmuseum in zou willen vestigen.

Helemaal ziedend kun je worden van wat er met het Catshuis is gebeurd. Het oude huis van Jacob Cats werd in het begin van deze eeuw gerestaureerd, onder auspiciën van de Monumentendienst. Antieke schouwen en plafonds werden verwijderd, de luiken werden gesloopt en er brak ook nog eens door nonchalance een brand uit. In 2006 liet de minister-president trots het resultaat zien. En wat zagen we? Inderdaad, Jan des Bouvrie-vertrekken voor het gezin, met de bekende stoelen met rokjes, naast protserige bling-bling-zalen voor de gasten.

Er is geen cultuur van behoud, er is geen kennis van het verleden, er is geen trots op de geschiedenis. Kan ik schuldigen aanwijzen? Wie aan de schandpaal te nagelen? Dat is nu net het allertreurigste. Het is geen kwestie van individuen. Er zijn juist overal in Nederland wel enkele idealisten die een orgel behouden, een dassenburcht beschermen, nog met de hand ketels lappen, een historisch krantje volschrijven, een graf opknappen, het dialect vastleggen. Het gaat juist om de collectieve marginalisering. En het zijn abstracte collectieven die dat veroorzaakt hebben.

Allereerst het onderwijs, dat de vaderlandse geschiedenis teruggebracht heeft tot enkele aandachtspunten zonder de historische opeenvolging vast te houden. Dat de verplichte literatuurlijsten geridiculiseerd heeft. Vervolgens zijn er de massamedia. Sinds ook de publieke omroepen commercieel denken en elk idealisme uit het programma geschrapt hebben, behalve als het bruikbaar is om de kijkcijfers omhoog te brengen, zoals nationale inzamelingsacties bij rampen, is er slechts incidenteel bij een hardnekkige omroep nog wat aandacht voor het verleden.

En dan is er nog de overheid, die bij elke restauratie eerst in de portemonnee kijkt. Die toestaat dat musea delen van hun collectie verpatsen. Die onbekwame directeuren jarenlang laat aanmodderen met prachtcollecties, tot er commissies van toezicht moeten komen die alles met een heel kostbare bontmantel der vergetelheid bedekken. Die zich niet wenst te realiseren dat het stuk land waar een nieuwe woonwijk op neergezet wordt, niet een vlakke rechthoek is. Die zich door het bedrijfsleven zo laat opfokken dat er tenslotte toch wegen en spoorlijnen door de laatste meters onbedorven landschap aangelegd worden. Die toestaat dat er jaren gekibbeld wordt, eerst of er wel een nationaal museum nodig is, daarna over de plaats waar dat moet komen te staan. En maar uitstellen in plaats van daadkrachtig dat ding in een van de prachtige overbodige grote kerken van het land te zetten. Waarna we er dan weer voor moeten oppassen dat de overheid niet tevreden in de handen wrijft en denkt dat het respect voor het verleden nu klaar is. Heel Nederland is een nationaal museum als je er op de juiste manier naar kijkt.

De Nederlandse overheid doet te weinig te langzaam en staat te veel toe. Daarover kun je niet verbaasd zijn als je ziet wat de mensen zelf doen met hun eigen verleden. Zo krijgt elk land het verleden dat het verdient.


Marita Mathijsen is hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Deze tekst is een korte samenvatting van haar pamflet De afwezigheid van het verleden dat enige tijd terug verscheen in de Pamflettenreeks van Querido.

AddThis Feed Button

De CEO als Stakeholder


Zoals de vaste lezers weten, heb ik het niet zo op het kortzichtig Angelsaksisch shareholder-value denken; maar het kan kennelijk nog 'bonter'. DE VEB publiceert jaarlijks een lijstje met namen van CEO's die vooral zichzelf (laten) verrijken, zelfs als de aandeelhouder 'verarmt'. Op basis van gedegen onderzoek van de jaarverslagen over 2007 komt de VEB tot deze lijst:

1)  Jean Paul Votron (Fortis). Jean Paul Votron kreeg een bonus van 2,5 miljoen euro over 2007, terwijl aandeelhouders in hetzelfde jaar 15 miljard euro aan beurswaarde in rook opzagen gaan. De bonus was zelfs het dubbele van wat Fortis met haar aandeelhouders had afgesproken als maximum. Als klap op de vuurpijl verhoogde Fortis de beloning van Votron nog eens met 73 procent, zonder dit aan de aandeelhouders ter goedkeuring te leggen. De reactie van zijn baas Maurice Lippens was wellicht nog schokkender. Votron kreeg de bonus niet alleen vanwege de overname van ABN Amro, maar ook omdat de aandelen- en optiepakketten waardeloos waren geworden door de forse daling van de beurskoers. Nu Fortis serieuze financieringsproblemen lijkt te ondervinden door overname en de kredietcrisis komt de bonus in een wel heel vreemd daglicht te staan.
2) Anders Moberg (Ahold). Moberg kreeg het afgelopen jaar niet alleen 3,4 miljoen mee als afkoopsom, maar ook nog een ‘gewone bonus’ van 2,6 miljoen euro en een basissalaris van 750.000 euro. Inclusief andere beloningen was dit 7,2 miljoen euro voor een half jaartje werken. Een dag later was Moberg al weer begonnen bij zijn nieuwe baan in het ongetwijfeld nog lucratievere Dubai. Bovenop de 7,2 miljoen euro had Ahold hem ook nog eens nog 1,5 miljoen opties ter waarde van 5 miljoen euro meegegeven, terwijl die opties bij vertrek automatisch waardeloos zouden moeten worden. Vier jaar geleden begon Moberg met een beloningsschandaal en hij vertrekt  dus met een nieuw schandaal.
3) Frans Koffrie (Corporate Express)
4) Harry de Smedt (Unit 4)
5) Maarten Fontein/Martin van Geel (Ajax)
6) Zack Miles/Tex Gunning (Vedior)
7) Frans Eelkman Rooda (OPG)
8) Jeroen van der Veer (Shell)
9) Rijkman Groenink (ABN Amro)
10) Ab Pasman (Grolsch)

Naast de shareholder als overgewaardeerde stakeholder, dus nu de CEO als primaire stakeholder?

AddThis Feed Button

Losse Gedachte 4

Vandaag in het FD geeft Wellink aan dat er een verband lijkt te zijn tussen bonussen van topmannen (-vrouwen) en de kredietcrisis. Zou er tegenover een topman-bonus ook niet een topman-malus moeten bestaan? En dan is de malus niet een gouden handdruk (vaak zo hoog dat het een bonus lijkt), maar bijv. 'je pandje in Wassenaar' inleveren?

Een nieuwe paspoort-affaire?

Donderdag jl. zat ik in Nieuwspoort bij mijn 'favoriete' minister, Maria van der Hoeven. De aanleiding was het uitreiken van het ROA-paspoort (Raad van Organisatie-Adviesbureaus); het paspoort is bedoeld als een soort kwaliteits-keurmerk voor de leden van de ROA, waarmee ze zich zouden kunnen onderscheiden van de overige bureaus en als symbool voor de professionals van de aangesloten bureau's. Want wat weten zij eigenlijk van de ROA? In het paspoort staat de gedragscode en nog wat tips en trics ivm het ROA-tuchtrecht; als ik naar de jaarlijkse ROA Ernst Heijmans-lezing ga kom ik toch vooral bureau-leiding en 'ouwe hap' tegen. Dus een symbool is een goed idee!

Wat mij door het hoofd spookte is of dit tot een paspoort-affaire kan leiden? Want hoe weet je zeker dat iemand zijn eigen paspoort bij zich heeft? Kan iemand zijn paspoort houden als hij uit dienst gaat bij een ROA-bureau? En ga zo maar door. Ooit sneuvelde de staatssecretaris op minder!

Twee dingen vielen op:
 1. Maria van der Hoeven reikte het eerst paspoort uit aan Theo Camps (voorzitter Berenschot en ROA) en is daarmee medeplichtig aan de affaire die mogelijk kan onstaan en dat is goed nieuws, want mijn beeld van deze minister (zie hier en hier) werd geheel bevestigd; vriendelijk lachende, nietszeggende moeder uit Limburg. ROA-affaire en aftreden!
 2. Het tweede dat opviel was dat Theo Camps aandrong op een wettelijk erkenning van de management consultant, net als advocaten en accountants. Ik krijg daar een wat ongemakkelijk gevoel bij; enerzijds is het een zwaktebod (kwaliteit komt altijd boven drijven; heb je geen wettelijke erkenning nodig) en ten tweede vergeet Camps dat advocaten, accountants etc. ook een in de wet geregelde taak/functie hebben. Wij als adviseurs van diverse soort en kwaliteit niet! Dus een wettelijk beschermde titel is onzin en geeft geen blijk van goede juridische doorgronding van de achterliggende redenen.

AddThis Feed Button


Meester blijf bij je leest ...

In een eerdere blog stuitte ik al eens op Maria van der Hoeven (onze MULO-gediplomeerde onderwijzeres, die nu Minister speelt), die op het Ministerie van EZ de hoedster en aanjaagster van onze Welvaart voor de komende 50 jaar zou moeten zijn. Een belangrijke taak van haar en haar Ministerie (verder bevolkt door een junior econoom als staatssecretaris en een politicoloog als SG) is het verder ontwikkelen van Nederland als Kennis- en Innovatieland. Een van de 10 speerpunten van Balkenende IV is te zorgen dat Nederland aan het einde van B-IV op de 5e plaats staat op de Innovation Scoreboard. Dat is nog een lange weg:

'the Netherlands’ overall innovation performance ranks it among the group of “innovation followers” with a performance that is above EU average but behind the group of “innovation leaders”. Other EU countries in this grouping with a similar level of performance are Luxembourg, Ireland, Austria, France and Belgium. The trend in the Netherlands’ innovation performance has been about the same as the EU average over the last five years. Among the five dimensions of innovation performance, the Netherlands performs relatively strongly on Intellectual property where it is well above the EU average on the indicator of Triad patents. It performs relatively poorly on the dimensions of Innovation & entrepreneurship and Applications. The analysis indicates that the Netherlands is above average in its efficiency of transforming innovation inputs into outputs.


Maar overall: we zijn nu 11e van Europa en met USA en Japan erbij zelfs pas 13e:In een 16 pagina's tellend document (de helft overigens plaatjes en nog een kwart over wie is wie en wie doet wat) gaan we er echt werk van maken; verder dan wat vage plannen is het nog niet gekomen. En dat terwijl de wereld om ons heen in moordend tempo verandert, versnelt en verschuift (naar het Oosten).

Wordt het niet eens tijd dat echte visionaire leiders (dus die tegen populistische stromen in durven gaan!) en vakmensen het weer eens voor het zeggen krijgen? Waarom op ons belangrijkste beleidsministerie een onderwijzeres, een junior econoom en een politicoloog? Was Kwaliteit niet Enthousiasme * Vakmanschap? En dan niet als politicus/politicoloog, maar als econoom?

AddThis Feed Button

Heeft u vragen over ....., toets 12

U kent dat wel; u heeft een probleem en moet een 0900-nummer bellen. Zelf ben ik al maanden met Casema in de slag om BBC 1 en 2 weer op mijn tv te krijgen. Altijd krijg je een hulpvaardige maar niets oplossende mevrouw aan de telefoon. Uiteindelijk 'zal ze het doorgeven', maar gebeurt er niets. Callcenters zijn een verschijningsvorm van de zelfreferentiële organisatie; de organisatie die uitsluitend nog bezig is om haar eigen bedrijfsvoering te optimaliseren. Dat klanten en medewerkers daardoor naar de periferie verschuiven doet er niet toe. Buro Renkema maakte een prachtige pesiflage op de callcenter-ellende. Even meeklikken!


AddThis Feed Button

Losse Gedachte 2

In de krant stond:

NEW YORK - Citigroup, de grootste bank in de Verenigde Staten, is in het eerste kwartaal op een nettoverlies uitgekomen van 5,11 miljard dollar.

En dus steeg het aandeel? Ja, want het viel mee. Gelukkig bewees Bart de Graaf ooit dat cavia's echte beursanalisten outperformen; dus stoppen met die beurzen, en beurskoersonzin. Nooit meer een beursgenoteerd bedrijf! Zou dat niet mooi zijn?

Organisatie'deskundigen'

Denken wij als adviseurs soms dat de ROA onze beroepsgroep is, maar nu blijkt dat (ook) te staan voor Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt; dit is een onderzoeksinstituut van de Universiteit Maastricht. Zij brachten vandaag een onderzoek naar buiten over management (en adviseurs) in Nederland. Wat blijkt?

Het aantal leidinggevende functies in Nederland is de afgelopen jaren flink gekrompen. Het aantal managers nam tussen 2000 en 2005 af met 26.500, een daling van bijna 25 procent. Ook de beroepsgroepen leidinggevenden en bedrijfshoofden kenden een flinke werkgelegenheidskrimp van bijna 100.000 arbeidsplaatsen. Dat komt door het platter maken van de organisaties, waarbij managementlagen zijn geschrapt. Daardoor steeg het aantal organisatiedeskundigen overigens in vijf jaar tijd met 27.500 tot 89.000.

Let u even op bij het woordje 'daardoor' aan het begin van de laatste zin. Er verdwenen net zoveel managers als dat er organisatiedeskundigen bijkwamen. Anders gezegd: het lijkt erop dat alle managers deskundige adviseurs werden.

Er zijn twee mogelijk conclusies:
- alle overbodige managers zijn deskundig adviseur geworden, of ...
- om organisaties platter te maken hebben we steeds meer adviseurs nodig?

Beiden is zorgwekkend; is adviseur het vak waarin iedereen eindigt die niks anders meer kan? Ik dacht dat dit gold voor verzekeren? Wenn nichts ist gelungen, geht mann in Versicherungen!AddThis Feed Button

Kredietcrisis voor Dummies

Na een korte afwezigheid ivm een ski-trip (ja er lag genoeg sneeuw) hier een vervolg op een eerdere blog over de oorzaak van de huidige Kredietcrisis. Hebzucht en dommigheid zijn het Leitmotiv.

Old Boys Network never dies ....

Aanstaande woensdag zal de commissie Frijns (zie hier), die voor de Nederlands regering de werking en verbetering van de Code Tabaksblat bewaakt, haar aanbevelingen doen. Ingewijden (vandaag voorpagina FD) voorspellen dat men, mijns inziens voor de bühne, aanbevelingen zal doen om beloning van topbestuurders meer te relateren aan de prestaties. De conclusie lijkt te worden dat:

'de commissie vindt dat commissarissen bij uitstek de poortwachters kunnen en moeten zijn in het beloningsdebat'

Dat lijkt mij niet, want wie zijn de commissarissen van Nederland? Juist ja, (bijna) allemaal oude (gemiddeld (!) allemaal 60-plus) mannen (94%), (ex-)leden van RvB's. Wie zijn deze machtigste mannen van Nederland? Hier een mooi jaarlijks rapport van Elite Research (klik hier). De conclusie van het rapport is:

'Het is over het algemeen echter alsof de commissarissen als tuinders de sprinkhanen wijzen op veldjes die kunnen worden kaalgevreten.'

De top 100 machtigsten van Nederland wordt aangevoerd door:Dit zijn de poortwachters van Nederland! Nu nog een commissie die de samenstelling en werkwijze van de commissie Frijns gaat onderzoeken; als hij dan kandidaten zoekt, weet ik een mooi lijstje van 94 mannen (en 6 vrouwen!). Wie zijn de poortwachters voor de poortwachters?

Grrrrraai je Rrrrrrrrot

Ooit riep Martin Brozius: 'Rrrren je ........ Rrrrot'!

Maar vandaag bleek uit onderzoek van de Erasmus Universiteit dat bestuurders van beursgenoteerde bedrijven dat zich nog herinneren, maar hebben onthouden als 'Graai je rot'. Het FD citeerde een onderzoek dat aan de Erasmus Universiteit is gehouden:

De relatie tussen de hoogte van de bonus en de prestaties van het bedrijf is zwak, stelt de onderzoeksleider, de Rotterdamse hoogleraar financiële analyse Gerard Mertens. ‘Dat rechtvaardigt een discussie over de snelgroeiende bonussen’, aldus Mertens. De cijfers laten volgens de onderzoekers niet zien dat prestaties gecorrigeerd worden voor algemene ontwikkelingen, zoals een goed draaiende economie of markt- en sectorinvloeden. Dat betekent dat bestuurders beloond worden voor niet aan managementprestaties te danken ontwikkelingen.


Ook bleek dat er meer bonus wordt uitgekeerd dan dat er naar de regeling rechten zijn of dat criteria worden aangepast naargelang het beter uitkomt:

Om de transparantie te vergroten, doen de onderzoekers verschillende aanbevelingen. Onder meer pleiten zij voor een duidelijker verband tussen bonus en prestatie. Laat de bonus niet van te veel criteria afhangen, maar kies er slechts een paar, zoals kasstroom en winst. In de praktijk zijn deze toch al bepalend. Maak duidelijk om welke winst het gaat en wijk daar de daaropvolgende jaren niet van af. Stel voorts de maximale bonus vast en keer niet meer uit.


Eens te meer blijkt dat beloning en prestatie (of het nu aandelenkoersen, opties of bonussen zijn) lastig te objectiveren zijn; keer-op-keer sterkt dat de overtuiging dat een CEO een (vorstelijk) vast inkomen moet hebben (zie ook hier) en geen opties/aandelen/vage bonussen en zo het belang van de onderneming en de belangen van medewerkers, maatschappij, de aandeelhouders en zichzelf, op een zo objectief mogelijke manier, kunnen afwegen.

Uit de Rode Hoed ...

Gisteren vond in de Rode Hoed te Amsterdam de 6e Ernst Hijmanslezing plaats, met in het voorprogramma een ‘Kort Geding’ over de ondernemende adviseur; wat in deze casus moet worden gelezen als de adviseur die bereid is risicodragend beloond te worden op de uitkomst/werking van zijn advies.

De ‘voor’ positie werd ingenomen door Theo Camps, voorzitter ROA (Raad van Organisatie-Adviesbureaus) en Berenschot, en de ‘tegen’ positie door Leon de Caluwe, Twynstra Gudde-man en hooglaar aan de VU. In het midden van het debat bevond zich Miel Otto, ex-GITP-er en emeritus-hoogleraar aan de VU, met de praktische opstelling dat een adviseur altijd een ‘onafhankelijk denker moet zijn, maar altijd opereert in een afhankelijke relatie’.

De ‘voor’-positie werd met name gevoed uit de praktische realiteit (‘zo werkt het gewoon in de huidige reciprociteits-maatschappij’) en vooral gedreven vanuit de vraag van klanten. De tegen-argumenten van Leon de Caluwe zitten met name in de ethische/moralistische hoek, namelijk dat ondernemen (met deze connotatie) iets van managers is en adviseurs er zijn om onafhankelijk te denken en geen managers zijn; ‘zo is het altijd geweest en zo moet het altijd blijven’.

Het debat roept een aardige vraag op, maar kwam niet verder dan wat uitwisseling van standpunten en moraliteiten (‘zo hoort het’), terwijl de vraag interessant en belangrijk genoeg is (zie ook mijn rede aan de VU in dit licht). Mijn vraag aan het ‘tegen-kamp’ zou zijn: Waarom mag je wel je intellectuele kapitaal inzetten als adviseur, maar niet je financiële kapitaal? Waarom is het een van een andere orde? Waarom zou je als professional niet afgerekend willen worden op het resultaat? Is dat omdat we als beroepsgroep te vaak te weinig ‘bewijs’ kunnen leveren dat iets gaat werken? Implemtatie-validiteit heet dat! Onder dwang van moralisten als Leon de Caluwe wordt er te weinig gezocht naar deze validiteit en worden valideringsmechanismen via de beloning buiten de deur gehouden. Het feit dat in de beroepscode van de ROA veel aandacht is voor de zorgvuldigheid van het adviesproces (zie artikel 5.2 van de Gedragscode ROA: er is sprake van een inspanningsverplichting, tenzij….), en er maar weinig aandacht is voor de ‘validiteit’ van het advies, geeft te denken. Ik hoor graag een reactie!

Evolutie en de EO

O mijn God zou je bijna zeggen, maar dan heb je waarschijnlijk binnenkort een dagvaarding door de EO op je mat liggen. Wat een eng volkje loopt er rond in Nederland! Nou was ik al eens eerder tekeer gegaan tegen de EO en het Christen-fundamentalisme in Nederland (zie deze blog), maar deze keer maken ze het wel erg bont.

De EO verknipt een BBC documentaire omdat er in die BBC-doc (van de beroemde David Attenborough) te duidelijk wordt verwezen naar de evolutieleer. Daar kan een EO-brein niet tegen (het schijnt dat 99% van de EO-ers oprecht gelooft dat God de wereld geschapen heeft) en dus kwam de EO-directie hen te hulp. Hun fraude is gelukkig door Gerdien de Jong, universitair hoofddocent evolutiebiologie aan de Universiteit Utrecht, ontdekt. Nu is mij altijd geleerd dat je beter het dossier van de Duivel kunt kennen als je met hem de strijd wil aangaan, maar EO-ers moeten dom gehouden worden. Hier volgt het bewijs:Dit is de originele tekst van David Attenborough:

'A 100 million years ago forests like these were just developing and were dominated by Dinosaurs.But as the giant reptiles slept, tiny creatures were stirring.They were the early mammals.Despite this humble beginning, their descendants would ultimately take over the whole world.Yet the rise of this great dynasty was founded on the most surprising diet.'


In de EO-versie blijft daar dit van over; een vrouwenstem (herken ik daar mevrouw Rouvoet?) zegt in het Nederlands:

'Veel zoogdieren zijn echte overlevers, zoals spitsmuizen, die 's nachts op jacht gaan.'


Ik hoop dat die spitsmuis binnenkort de verkiezingen in Nederland wint!

De niet-lerende organisatie

Een collega-adviseur klaagde vandaag dat hij bij een klant-organisatie terecht was tegengekomen die eigenlijk het tegengestelde van de lerende-organisatie is (Peter Senge; zie ook Arie de Geus met zijn 'Levende Organisatie' ); in de organisatie waar hij was, wordt keer-op-keer dezelfde fout gemaakt en wordt er ook geen enkele consequentie aan verbonden. Het is dus waarschijnlijk zo dat men zich niet eens bewust is dat men weer dezelfde fout maakt. Wij kwamen dan ook tot de conclusie dat zo'n organisatie een Alzheimer-organisatie is. En aangezien dit een niet te genezen kwaal is, lijken er slechts twee opties open te staan: een complete transplantatie van het management of de zaak voorgoed sluiten, voordat erger geschiedt. Alles wat Peter Senge schreef over leer-handicaps was waar in deze organisatie:

Zeg tegen jezelf: "Ik ben belangrijk"
Cultiveer een vijand-beeld
Creëer de illusie dat je de leiding neemt
Blijf zitten waar je zit
Denk vooral dat leren door ervaring belangrijk is

Door tot je 67e?

Als het aan JP cs ligt mogen we binnenkort allemaal tot ons 67e doorwerken; als u dat niet doet moet u extra belasting betalen! En ik verdenk ze er ook van dat ze binnenkort gaan voorkomen dat uw pensioenuitvoerder voor uw 67e überhaupt mag gaan uitkeren. En dat allemaal vanwege de vergrijzing en de toegenomen gemiddelde leeftijd (zeggen ze). Maar indachtig mijn vorige blog en met gebruik van zijn data, laten we nog eens naar de feiten kijken. Van 1960 naar 2004 steeg de gemiddelde leeftijd in Nederland van 73 naar 79 (in de laatste 15 jaar overigens 'maar' van 77 naar 79). Tegelijkertijd daalde de zuigelingensterfte van 25/1000 naar slechts 5,6/1000:De stijging van de gemiddelde leeftijd in Nederland is dus nauwelijks omdat we zo veel ouder worden, maar vooral omdat we zo veel beter kinderen in het 1e jaar in leven houden! Daar helpt dus een senioren-tax niets aan. Als we dan ook weten dat de arbeidsparticipatie van 55+-ers (mannen en vrouwen) zo rond de 50% (bron: CBS) ligt (en menigeen hiervan graag nog werkt) is het dus onzin van dit kabinet om de betaalbaarheid van ons Sociale Stelsel ('omdat er te weinig/te kort gewerkt wordt') op te hangen aan een senioren-tax. Als we dan ook weten dat een groot deel van de werkeloosheid onder 55+-ers komt vanuit de publieke- en semi-publieke sector, probeert de overheid dus eigenlijk haar falen als werkgever op u en mij af te wentelen. Dat u het maar weet als u de volgende keer gaat stemmen! Maar ja, dat zal wel weer niet over feiten gaan.

Is Microsoft de weg kwijt?

Leiderschap is soms tegen de stroom ingaan (zie vorige blog), maar dat dat ook niet altijd goed is blijkt volgens mij uit de volgende reclame. Dit is een echte reclame van Microsoft voor hun Zune (een MP3-speler). Soms weet je zeker dat de jongens en meisjes van het reclamebureau, als ze weer buiten staan na de presentatie van hun meest recente idee, het in hun broek doen van het lachen. Iemand hoog in de boom bij Microsoft heeft hier grof geld voor betaald! Wat is het? Kijk zelf:Onder de meest gevatte reacties wordt een fles drank verloot (diezelfde die het reclamebureau gebruikte bij hun brainstorm voor dit filmpje).

Tegen de stroom in ...

... durven gaan, maakt soms het verschil tussen een echte leider en een meeloper. Onze minister-president lijkt in de categorie meelopers te vallen; was hij twee jaar geleden (met de PvdA/Wouter Bos en de VVD) nog voor Europa en een Europese Grondwet, nu is hij een harde tegenstander (in de Top 4 geloof ik, met het wat dubieuze Polen), omdat 'het volk dat wil'. Hij is dus geen leider, maar gewoon 'woorvoerder'! Een leider is tegendraads, durft te leiden in het debat, en durft het om niet klakkeloos de mening van het volk te volgen.

Wat wel weer knap is van JP is het volgende; onze JP heeft de afwezigheid van symbolen (GEEn vlag van Europa, GEEN volkslied van Europa, GEEN Minister van Buitenland Europa) verheven tot het symbool van 'onze' strijd tegen Europa. Dus eigenlijk is daarmee de strijd tegen symbolen het symbool van de strijd geworden. (Bent u er nog?).

Nog even wat teksten van de meester zelf:

'We hebben nu een gewoon verdrag, zonder pretenties, maar met ambities. ...Nederland kan verder, omdat er echt iets heel anders ligt dan twee jaar geleden. Er is recht gedaan aan de opvattingen die bij een groot deel van de bevolking leven over Europa.'


De vlag en het lied zijn eruit (de pretentie, denk ik dan) en de ambitie zit er weer in? Nou laten we hopen dat we binnenkort over het met Powerpoint-opgeleukte beleidsplan van zijn regering hetzelfde kunnen zeggen.

When Tony B. speaks, we listen!

Ik geef graag gehoor aan de oproep van collega-blogger Tony Bosma (de Tony B. uit de titel; u dacht toch niet die Tony B. uit de UK?) om deze video zo breed mogelijk uit te dragen! Er leven namelijk 2 miljard mensen in pure armoede; dat houdt in dat men minder dan 1 dollar per dag te besteden heeft. In 2015 moet dat minder dan 1 miljard mensen zijn (volgens de G8)!
En ondertussen besteden we elk jaar:
 • binnen Europa USD 50 miljard aan sigaretten;
 • wereldwijd 11 miljard dollar aan ijsjes;
 • USD 105 miljard aan alcohol (wereldwijd);
 • binnen de USA 8 miljard dollar aan cosmetica;
 • meer dan USD 1000 miljard aan oorlog.
En dat terwijl er maar 50 miljard dollar per jaar nodig is om de G8-doelstelling te halen. Lijkt veel, maar dat moet, mede in het licht van bovenstaande uitgaven, toch heel eenvoudig op te hoesten zijn. De belangrijkste barrière is de politieke wil en het bewustzijn onder de wereldbevolking. Kijk mee:U spaart, wij graaien

Niet alleen een slecht bestuur, ook nog een slecht verliezer.

Nu ABN-AMRO wordt overgenomen, kunnen ze ook niet meer tegen een beetje humor; op de site van Buro Renkema staat een prachtige satirische persiflage over hoe je de komende maanden bij ABN-AMRO kunt Internet-bankieren. Ik kan daar smakelijk om lachen. Bij ABN-AMRO is men kennelijk nu zo verzuurd dat een beetje humor al snel in het verkeerde keelgat schiet; Buro Renkema wordt voor de rechter gesleept door Rijkman cs. Om te voorkomen dat ik de volgende ben, heb ik het logo van AA maar even weg-gephotoshopt. Je moet snel naar Buro Renkema (probeer eens te sparen!), want ik ben bang dat het AA menens is.

Nu is mijn, ietwat ongenuanceerde stelling, dat een goed bedrijf niet over te nemen is; dat neemt namelijk anderen over. Daar valt vast veel op af-te-plussen en bij-te-minnen, maar in essentie klopt het wel. Dat de Raad van Bestuur van ABN geen van haar strategische doelstellingen in de afgelopen 10 jaar heeft gehaald (zo ongeveer) moeten ze zich vooral zelf aanrekenen. Dat ze dan ook nog eens niet tegen een geintje kunnen zet ze wel te kijk.

Disclaimer: deze mening is prive en heeft niets te maken met mijn werk/werkgever of anderen in mijn directe omgeving!

Bent u niet hopeloos nostalgisch en romantisch?

was de vraag van de Radio 1 interviewer vanmorgen in de Ochtenden. Het antwoord van Marita Mathijsen was: 'wel nostalgisch en romantisch, maar niet hopeloos'. Marita Mathijssen, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde, maakt zich kwaad over het gebrek aan historisch besef en historische interesse in Nederland.

Wie het verleden niet kent,
begrijpt niet waar hij heengaat.


Nederland is fantasieloos en daarom slopen we oude keukens uit historische panden en vervangen ze door Ikea-massawerk. Ze maakt zich, wat mij betreft nooit genoeg, kwaad over de grote etalages in de mooie oude gebouwen in onze steden. Mensen koesteren hun verleden, hun oude spulletjes en dus ook hun afkomst niet meer. Aanstaande zaterdag verschijnt haar pamflet: 'De afwezigheid van het verleden'. Terechte woede over een Nederland, waar eenvormigheid en lelijkheid de norm is. Gaat u maar eens naar een willekeurig centrum van de 10 grote steden in Nederland en overal is het hetzelfde; waarom zou je überhaupt de deur nog uitgaan? Kopen en lezen dat pamflet!

Innovatie na Balkenende 2 (of 3?)

Het Innovatieplatform is met het nieuwste kabinet Balkenende (IV?) gestopt. Missie volbracht denk ik dan; de kennis-economie draait op overtoeren dus innovatie is voorlopig niet meer nodig? Maar wat is nu eigenlijk een kennis-economie? En zijn wij (de BV Nederland) dat wel? Of zijn de 100.000-en ingenieurs (die daar elke maand afstuderen) uit India en China ons straks als kenniswerkers te slim af? Een prachtig stuk goed onderbouwde kritiek vind je op de site van hoogleraar Bart Nooteboom (hoogleraar innovatiebeleid UvT). De belangrijkste conclusie van Prof. Nooteboom is dat er op het gebied van innovatie in Nederland een schrijnend gebrek is aan samenhang en continuïteit. Net zoals de ANWB-topman Nouwen ooit zei: 'Als de zon schijnt moet je het dak verbouwen'. Helaas is Balkenende cs dat alweer vergeten; de zon schijnt en, met JP voorop, gaan we buiten spelen. Sic!

Bent u toekomstlos?

Vaak hoor ik collega's (meestal architecten van divers pluimage) praten over toekomstvaste architecturen. Nu kent Van Dale het woord niet, maar ze bedoelen dan vaak dat een architectuur wordt gecreëerd (van een systeem/construct) die de toekomst 'aankan'. Of zouden ze bedoelen die de toekomst 'vast' en zeker aankan?

Maar zou nou niet de bedoeling van een nieuwe architectuur moeten zijn dat die toekomstlos is; oftewel dat het slagen en in stand houden van de architectuur 'los staat' van wat de toekomst brengen moge. Immers, is niet het kenmerkende van de toekomst dat we niet weten hoe hij er uit gaat zien? En is het dan niet te verkiezen dat we zeker weten dat 'los van welke toekomst ook' onze architectuur staande blijft? Daarom vanaf vandaag hier een lijst met 'in/uit' woorden (zie ook eerdere blog over globalisering):

Onze Nationale trots

Soms vraag je je af van welke planeet mensen komen; in BNR sprak gisteren Jacques Teuwen, de voorzitter van FNV-bond de Unie. Hij riep Minister Bos op om in te grijpen om onze Nationale trots (u weet wel, de ABN-AMRO), die al 200 jaar in de Nederlandse maatschappij een belangrijke rol speelt, voor Nederland te behouden. Een soort Fokker-revisited? Het argument was (zie ook de link naar NU.nl hiervoor) dat de aandeelhouders die op de loer liggen van een ander soort zijn:

De werknemers zijn nu speelbal geworden van de aandeelhouders. Dit heeft meer weg van moderne slavernij, dan van verantwoord ondernemen

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de huidige aandeelhouders (oa TCI die een katalysator in dit alles was) toch van dezelfde soort zijn.

En-passant vertelde onze heer Teuwen nog dat dit dus de uitwassen (?) van de ' globalisering' zijn waartegen we ons moeten verzetten. Wat mij nou zo irriteert is dat hij (en miljoenen Nederlanders) het engelse 'globalization' blijven vertalen met 'globalisering', wat 'vervlakking' (van globaal) betekent, in plaats van de goede vertaling 'mondialisering'. Maar misschien bedoelde hij echt vervlakking (van het debat)!

EO-leden kijken ook naar Gouden Bikini

Een artikel in het Nederlands Dagblad levert een mooi nieuw gezichtspunt op de discussie rondom de Gouden Bikini Poster; een in mijn ogen onschuldig, maar aantrekkelijk plaatje. Het artikel in het ND gaat over een onderzoek onder EO leden in het kader van het dertigjarig bestaan van de EO.

Zo gelooft 42 procent dat de Bijbel van kaft tot kaft Gods onfeilbaar Woord is; ook het percentage EO-leden dat gelooft dat God de aarde in zes dagen van 24 uur heeft geschapen, is volgens het onderzoek toegenomen, van 53 procent naar 61 procent.

Ongeveer een derde gelooft dat God de aarde wel heeft geschapen, maar niet in zes dagen van 24 uur.

Ok, denk je dan, wat geloven ze dan? Dat hij nog een extra weekje nam? Of dat het toch een project was dat een paar jaar duurde? Maar als je God bent heb je toch geen last van uitloop van je project? Of van vermoeidheid? Dat doe je of in 6 dagen of je doet het niet, denk ik dan.

Maar het mooiste komt nog! Van alle EO-ers gaven de mannen toe dat ze van de tien geboden het meeste moeite hebben met 'wellust' en de EO-vrouwen hebben de meeste moeite met 'afgunst'. Ik kan dan alleen maar bedenken dat ze dan toch gewoon de hele dag staan te likkebaarden bij de poster met de Gouden Bikini!

Women on Top?

Gisteren op BNR een item over de klacht-brief aan de NMA van een nieuwe feministische groep over het ‘mannen-kartel’ (zo’n 3% van de bestuurders van de Top 100 bedrijven zijn namelijk maar vrouw). Een terechte klacht en zorgwekkende constatering; al was het maar omdat bijna de helft van Nederlandse managers het idee van gelijkwaardige (50/50) verdeling van functies tussen mannen en vrouwen (en het nut daarvan) niet ziet zitten.

Daarmee is Nederland femofoob nummer 1, althans in de Westerse Wereld (bron PWC onderzoek). Dus een strijd van ‘Women on Top’ (zo heet de feministengroep) voor een goede en terechte zaak, maar wat mateloos irritant is dat zij zichzelf ‘Women on Top’ noemen (letterlijk: vrouwen bovenop). Waarschijnlijk nooit een engels woordenboek geraadpleegd, maar dit heeft een nogal sexuele connotatie. Ze bedoelen waarschijnlijk ‘at the Top’ en met dit misverstand doen ze hun zaak geen goed, ondanks het feit dat in Nederland de gemiddelde vrouw hoger/beter opgeleid is dan een man. Of zouden het gefrustreerde mannen zijn die achter Women on Top schuilgaan?