Hij liegt de krokusjes uit het beton ...

... althans volgens Dominee Gremdaat:

AddThis Feed Button