Mozes of Steve?

Refererend aan de 10 Geboden op de ‘tablets’ van Mozes, schreef de WSJ over de iPad: ‘Last time there was this much excitement about a tablet, it had some commandments written on it.

Let vooral op het woordje ‘some’ dat mijns inziens verraadt dat de schrijver weinig opheeft met de 10 Geboden. Nu is er overigens wat voor te zeggen dat er 9 teveel zijn (zie ook Eddy Izzard hierover), want met ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’, dek je de overige 9 al af; maar ik dwaal af.

Hoe doet Apple dat toch? Is innovatie (vaak ook door
mijn blogvriend Tony Bosma gepropageerd) een kwestie van Open Innovation, Wisdom of Clout, CrowdClout of iets dat daarop lijkt? Het antwoord bij Apple is NEE.

Apple negeert ons als Crowd en bedenkt voor ons wat we moeten willen en dat past helemaal in het ‘waardebod’ van Apple als Product Leader (zie
Treacy & Wiersema).

Roberto Verganti schrijft een mooie column op Harvard Business Blog over Design Driven Innovation wat langs dezelfde gedachtelijn loopt:

User-centered innovation is perfect to drive incremental innovation, but hardly generates breakthroughs. In fact, it does not question existing needs, but rather reinforces them, thanks to its powerful methods. With the iPad Apple has not provided an answer to market needs. It has made a proposal about what could fit us and what we could love.AddThis Feed Button