RijnlandInstituut een feitHet is zover; na veel voorbereiding zijn we met Prof. Dr. Ir. Mathieu Weggeman het RijnlandInstituut begonnen! Het RijnlandInstituut is een onafhankelijke instelling die onderzoek doet naar en publiceert over de voordelen van het Rijnlandse managementmodel ten opzichte van het Angelsaksische model. Dit doen we door onderzoek binnen grote bedrijven, not-for-profit organisaties en overheden; enerzijds door het organiseren van 'Bestuurstafels' en anderzijds door uitgebreid kwantitatief 'onderzoek op de werkvloer'.

Het RijnlandInstituut stelt zich tevens ten doel het debat tussen wetenschap, bedrijven en organisaties te stimuleren door het organiseren van een jaarlijks RijnlandCongres. Op dit moment werken we hard aan de uitnodigingen voor de 1e ronde Bestuurstafels; de genodigde voorzitters van Raden van Bestuur zullen met ons een scherp debat aangaan over ‘wat ze zeggen’ en ‘wat ze doen’. Het thema voor de Bestuurstafels 2010 is: ‘Rijnlands bestuur als hoeder van de vrije markt’.


AddThis Feed Button