Religie kan ook leuk zijn ..Deze beelden van het Holi-Festival (hier ook) deden me realiseren dat we morgen vooral moeten stemmen en kiezen voor pluriformitiet, duurzaamheid en onderling vertrouwen.


AddThis Feed Button