Een mooie kijk op de geschiedenis

Benjamin Goldman maakte de animaties en de excentrieke Timothy Dickinson verzorgt de teksten en het resultaat is een bijzondere kijk op historische gebeurtenissen:
AddThis Feed Button