Als de wereld een dorp met 100 inwoners was?

Is een leuk gedachten-experiment. Dan zouden we als volgt onze religie beleven:


En dan zou de meerderheid Chinees spreken:


Meer van deze statistiek op deze site.



AddThis Feed Button