Hoeveel risico zoek jij?

David Spiegelhalter (wat een mooie naam) is professor op Cambridge University; hij bestudeert de keuzen die we maken, welke risico’s we daarin nemen en hoe dit ons leven later beïnvloedt. Zoals hij in deze video uitlegt hebben we allemaal een risicomijdende en een risicozoekende kant:
AddThis Feed Button