'Pervers' beloningsbeleid weer op de agenda


AFM en DNB stellen regels voor beloning op

De toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben regels opgesteld om te voorkomen dat financiële instellingen onverantwoorde risico's nemen bij hun beloningsbeleid' ......

Het FD bericht gaat -wat mij betreft tot vervelens toe- weer eens over het bonusbeleid. De Wet Financieel Toezicht wordt aangepast zodat de Autoriteit Financiele Markten toezicht kan gaan houden op het beloningsbeleid bij Financiele Instellingen. Je kunt je natuurlijk in de eerste plaats afvragen waarom die regelgeving en dat toezicht alleen voor de financiele markt moet gelden, maar daar gaat het nu niet om, maar toch!. Het artikel heeft als uitgangspunt dat 'perverse prikkels' de oorzaak zijn van de crisis. Bedoelen ze daar dan mee, dat 'de gelegenheid de dief maakt'? Is het de structuur en zijn het de prikkels die pervers zijn? Of, moeten we spreken van pervers gedrag van bestuurders die -nadat ze eerder de beloningsregels naar hun hand hebben gezet- ten koste van de samenleving zichzelf op een perverse manier verrijken?

Ik meen dat het het laatste is. We zaten en zitten dus kennelijk met bestuurders opgescheept die vroeger de gevonden portomonnee voor zichzelf hielden, zelfs als deze net uit Oma's tas viel. Het ware beter geweest als ze zich wat meer van Oma's geboden (die blauwe tegeltjes in de keuken - weet u nog?)hadden aangetrokken. Dan hadden ze het onderscheid tussen 'mein und dein' beter begrepen.Ik pleit dus van harte voor terugkeer van de 'gevonden portomonnee' test in de aanstellingsprocedure voor bestuurders. Wedden dat de ware aard naar boven komt? Aan de AFM nog een tip: voeg een eenvoudige regel toe: 'Art. 1: Gij zult niet stelen'. Dat is dan voor wie het nog niet begrijpt.

Door: Rob van Kerpel


AddThis Feed Button