Van straat-artiest naar Miljairdair

Vandaag in het FD een interview met Lyn Heward, de scheidende top-vrouw van Cirque Du Soleil; een bedrijf dat wereldwijd furore maakt:Het bedrijf is opvallend omdat:
1. het als typisch schoolvoorbeeld van een Blue Ocean fungeert in de best-seller van Kim/Mauborgne;
2. uit het interview blijkt dat het een bedrijf is dat is opgebouwd uit (redelijk) autonome kleinere cellen met 17 parallelle shows wereldwijd, waarbij elke show een eigen ' micro-onderneming' is;
3. de oprichter in 1984 een straat-artiest was (accordeonspeler op stelten) en nu 95% van de aandelen bezit en het bedrijf bijna €1 Mrd. waard is (zijn naam is Guy Laliberte; wat zoiets als ' Jan de Vrijheid' betekent);
4. in het interview blijkt dat Cirque Du Soleil als belangrijkste waarden heeft:

  • creativiteit
  • verantwoordelijkheid
  • teamwerk
  • verbondenheid
  • passie
Weer een bedrijf (zie ook hier) dat uiterst succesvol, niet beursgenoteerd is, de menselijke maat (cellenconcept) ver heeft doorgevoerd en mensen/talent voor winst plaatst!

AddThis Feed Button