Giving is all we have!

Vandaag een uiterst plezierig 2 uur durend gesprek gehad met Jeroen Timmers over geven, zingeving, inspiratie en het vinden van je ‘ware ik’. Wie weet gaan we in Nederland ooit nog eens een maatschappij(tje) bouwen op basis van geven, evenwicht en compassie.

Kijk hier zijn inspirerende animatie over een paar van deze ideeën:

Geluk is een 'ballonnetje'

Sinds 1972 meten ze in Bhutan hun welvaart niet door uit te rekenen wat hun Bruto Nationaal Product is, maar door hun Bruto Nationaal Geluk uit te rekenen. Om daar meer aandacht voor te vragen trok Jonathan Harris naar Bhutan en vroeg daar 117 mensen naar hun ‘geluksgevoel’ op een schaal van 1 tot 10.

Hij gaf ze evenveel ballonnen als hun score en vroeg ze daarna een wens te schrijven op een ballon. Met al die ballonnen trok hij naar de heilige berg Duchala en maakte ze daar, als een moderne variant op de ‘gebedsvlaggen’, vast.

Dit alles legde hij vast in vele prachtige fotos’ en op een geweldige site:

balloonsforbhutan8Even een momentje voor jezelf

blogEntryTopper
Kijk even deze video voor een momentje rust:

Guru worden?

Als zelfbenoemd CEO van de Sabatical Corporation ben ik de afgelopen weken druk in de weer wat we in die tijd gaan doen; naar Puna of toch Wat Suan Mok? De luxe of de echte meditatie en volharding? Eén van mijn helden is Louis Theroux, een BBC documentaire-maker die een beetje in de stijl van Frans Bromet zijn interviews doet. Deze gaf mij wat relativering voor mijn plannen voor de komende maanden:Louis zijn vraag waarom je niet in één keer‚ Guru’ kon worden spreekt mij wel aan, maar getuigt waarschijnlijk niet van de juiste mentaliteit.


AddThis Feed Button

Bezieling in je bedrijf

In een uiterst lezenswaardig boek (Business Spiritualiteit), schrijft onze oudste hoogleraar van Nederland (Paul de Blot is 83 jaar!), over bezieling in bedrijven. Dat 'ontstaat' volgens hem als leiders zorgen voor drie dingen:

'Het geheim zit hem in drie dingen: deskundigheid, samenwerking en zelfkennis. Het zijn de processen die respectievelijk plaatsvinden op het niveau van het doen, het niveau van de waarden en het niveau van het zijn. Je vak, de ander en jezelf. Die trits vormt de kern van business spiritualiteit'

Hij geeft het mooie voorbeeld van Google dat mensen liever 4 dagen per week meet op 'harde' business-output en 1 dag per week (betaald) aan zichzelf laat werken (dat kan zijn lummelen, sporten, lezen, schrijven of wat dan ook), want een bezielde collega is een betere collega. het lijkt wel het Rijnlandse-model in de harde Angelsaksische wereld. Een mooie uitdaging voor veel Rijnlandse bedrijven die steeds meer proberen te lijken op harde Angelsaksische 'werkfabrieken'. Niet doen, dus!

Education permanente

Slechts zelden dat ik het met de PvdA eens ben en ook deze keer is het maar ten dele; maar het plan van de PvdA dat 1 week per jaar bijscholing verplicht moet zijn (leren is geen recht, maar een plicht), spreekt mij wel aan. Zoals het in een goed Jiddische traditie past dat ' lernen' een proces is dat nooit ophoudt; het leven is 'lernen'. Ook in de Boedhistische traditie past het begrip van permanent leren ook goed om het wiel van Samsara (het permanent lijden en herboren worden) te doorbreken of beter nog te beeindigen. Dat heeft de PvdA waarschijnlijk niet vooraf bedacht, maar het is wel een unicum dat Socialisme, Judaisme en Boedhisme de handen ineen slaan. Ach soms kan het geen kwaad ouderwets leentjebuur te spelen.