Nog een tsunami?

Er zijn veel misverstanden over de migratie uit niet-westerse moslim landen.

Volgens sommige bestaat die niet meer, volgens anderen is het een massa (weet u nog de ‘moslim tsunami’ van Gekke Geert?) en weer anderen denken dat de totale immigratie van ons land uit moslims bestaat met een enkele verdwaalde Pool daartussen.

En wat blijkt? Het ligt allemaal heel anders.

In de periode 2002-2009 gaan er bijna meer moslims weg uit Nederland (geef ze soms maar eens ongelijk) dan dat erbij komen en als er al meer mensen naar Nederland komen, zijn dat vooral kenniswerkers uit China en India (waarschijnljk van IBM, Infosys en Tata).

Hier een mooi artikel met de harde feiten, met oa deze data van het CBS:
AddThis Feed Button

Ook zo bang?

Vroeger kon je, als kind, zo bang zijn in het donker dat je dacht dat achter elke boom een ‘boef’ stond; erger nog elke boom en elke schaduw werd in het donker een boef.

In Nederland is er iets vergelijkbaars aan de hand; we schreeuwen dat het onveilig is we roepen om (nog) meer blauw op straat.

En natuurlijk worden er juweliers in Almere overvallen (maar waar niet?) en is dat niet te vergoeilijken, maar objectief gezien daalt de door burgers ondervonden criminliteit in Nederland al jaren (uit CBS blz 55):
En toch vinden we het steeds onveiliger. Kennelijk is er dus zoiets als ‘gevoels-veiligheid’ en ‘echte veiligheid’.

Ik heb het vermoeden dat we onszelf die angst (laten) aanpraten door de op TV voorbijtrekkende schreeuwerds en politieke partijen die wel-varen bij dit gevoel van de burger. Als je maar vaak genoeg iemand op TV ziet roepen dat het zo onveilig is, ga je het wellicht nog geloven ook. Nooit heb ik een journalist horen vragen waarom die persoon dat vindt en waar dat op gebaseerd is; waarschijnlijk papagaait die geïnterviewde weer een andere papagaai na!

Ik moest even denken aan een slaap-feestje van mijn dochtertje laatst: er begon één meisje te roepen dat ze bang was en voordat je het wist waren ze allemaal bang. Waarvoor wist niemand, maar het was eng.

Als we nou allemaal eens ophouden met te roepen dat het onveilig is en de media stoppen met van elk incident een heel item te maken, zijn we over 5 jaar over onze angst heen. Kijk naar dit prachtige verhaal van Frans Timmermans ‘Be like Jack Sparrow’ en nooit meer bang zijn!


AddThis Feed Button


Business Cycle Tracer

Recent blogde ik al eens over de mooie interactieve presentaties van economische data op diverse Amerikaanse sites en nu blijkt het CBS ook zo’n juweeltje verstopt te hebben, maar dat moet je dan vinden via een Amerikaanse blogger! Het principe van de CBS is gebaseerd op onderstaand modelletje en dan met zo’n 10 indicatoren:Ik heb er even een filmpje van gemaakt en dat op YouTube gezet, zodat je kunt zien hoe snel de economie van 2004 tot nu aan het verslechteren is op diverse indicatoren:AddThis Feed Button

Wat is nu ZZP-en?

Op 31 december 2008 telt Nederland volgens CBS 750.000 mensen die als zzp-er bij de Kvk ingeschreven staan; ook in de afgelopen maanden gingen een aantal van mijn (ex-)collega’s zzp-en.

Nu staat dat voor ‘zelfstandigen zonder personeel’, maar gisteren (op een spreekbeurt bij het EDE van Fujitsu) noemde Hans de Boer (taskforce Jeugdwerkloosheid/Innovatieplatform/MKB-Nederland etc.) hen onder de huidige omstandigheden echter: ‘zwakzinnigen zonder pensioen’.

Het is maar een mening.

AddThis Feed Button

ZZP-en?

Het is populair om te gaan ZZP-en (althans als ik afga op het aantal collega’s dat dat nu gaat doen, vrijwillig of noodgedwongen); als je naar deze cijfers kijkt is dat niet noodzakelijkerwijs een wijs besluit. Sinds 1990 zijn ZZP-ers en DGA’s minder gaan verdienen, met een kleine opleving sinds 2003, maar naar ik verwacht een rappe verslechtering in 2008/2009.Als je dan al overweegt te gaan ZZP-en, kom dan naar Den Haag, de leukste stad van Nederland. Of zou het komen omdat het Rijk er veel inhuurt en (te) veel betaalt voor hun diensten?Dank aan Pieter Monkelbaan voor tip!


AddThis Feed Button

Door tot je 67e?

Als het aan JP cs ligt mogen we binnenkort allemaal tot ons 67e doorwerken; als u dat niet doet moet u extra belasting betalen! En ik verdenk ze er ook van dat ze binnenkort gaan voorkomen dat uw pensioenuitvoerder voor uw 67e überhaupt mag gaan uitkeren. En dat allemaal vanwege de vergrijzing en de toegenomen gemiddelde leeftijd (zeggen ze). Maar indachtig mijn vorige blog en met gebruik van zijn data, laten we nog eens naar de feiten kijken. Van 1960 naar 2004 steeg de gemiddelde leeftijd in Nederland van 73 naar 79 (in de laatste 15 jaar overigens 'maar' van 77 naar 79). Tegelijkertijd daalde de zuigelingensterfte van 25/1000 naar slechts 5,6/1000:De stijging van de gemiddelde leeftijd in Nederland is dus nauwelijks omdat we zo veel ouder worden, maar vooral omdat we zo veel beter kinderen in het 1e jaar in leven houden! Daar helpt dus een senioren-tax niets aan. Als we dan ook weten dat de arbeidsparticipatie van 55+-ers (mannen en vrouwen) zo rond de 50% (bron: CBS) ligt (en menigeen hiervan graag nog werkt) is het dus onzin van dit kabinet om de betaalbaarheid van ons Sociale Stelsel ('omdat er te weinig/te kort gewerkt wordt') op te hangen aan een senioren-tax. Als we dan ook weten dat een groot deel van de werkeloosheid onder 55+-ers komt vanuit de publieke- en semi-publieke sector, probeert de overheid dus eigenlijk haar falen als werkgever op u en mij af te wentelen. Dat u het maar weet als u de volgende keer gaat stemmen! Maar ja, dat zal wel weer niet over feiten gaan.

Nederlandse bedrijven te weinig vernieuwend ....

... is de conclusie van het CBS, in een rapport dat vandaag werd gepresenteerd aan Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken). Nederland scoort vooral goed in de randvoorwaarden voor economische groei; er is sprake van een stabiel economisch klimaat, de inflatie en de langetermijnrente zijn laag, net als het overheidstekort en de staatsschuld. Maar als het gaat om innovatie doet Nederland het minder goed dan de meeste andere landen. Kansen die markten en nieuw ontwikkelde kennis bieden, worden onvoldoende benut; Nederlandse ondernemers geven relatief weinig uit aan onderzoek en ontwikkeling.

De minister vind dit alles '
zorgelijk', zo liet zij ons weten. Ja maar luister eens even, hoor ik u denken; hoe kun je dit nu zorgelijk vinden als je tegelijkertijd 200.000 langdurig werklozen met subsidie aan een (Melkert-revisited)-baan gaat helpen? U weet toch ook Minister, zeker als je eerst Onderwijs hebt gedaan, dat economische groei (en winstgroei van een bedrijf) een resultaat is van Arbeidsparticipatie * Arbeidsproductiviteit? Als u dan arbeid goedkoop maakt, is toch elke prikkel om te innoveren verdwenen? Waarom zou ik als ondernemer investeren in innovatie als mijn groei eenvoudig te realiseren is met goedkope arbeid. Wanneer leren we in Nederland nu eens dat dit een heilloze weg is; alsof we de concurrentie met India en China op deze manier volhouden? Maar ja dat zal onze Maria op de Mulo en Kweekschool wel niet meegekregen hebben.