Giving is all we have!

Vandaag een uiterst plezierig 2 uur durend gesprek gehad met Jeroen Timmers over geven, zingeving, inspiratie en het vinden van je ‘ware ik’. Wie weet gaan we in Nederland ooit nog eens een maatschappij(tje) bouwen op basis van geven, evenwicht en compassie.

Kijk hier zijn inspirerende animatie over een paar van deze ideeën:

TEDxAdamWas gisteren met zo’n 400 anderen de gelukkige deelnemer aan TEDxAdam het event dat ‘in lijn’ met TED in de USA de wereld wil helpen verbeteren door ‘het verspreiden van ideeën die het waard zijn’. En dat waren ze; de verhalen waren bijzonder met oa Mabel van Oranje over ‘leiderschap’ (we often over-estimate what we can do in the short term, but we often under-estimate what we can achieve in the long run) en een prachtig verhaal van minister Frans Timmermans tegen de ‘makelaars van angst’ (keek u mee heer Wilders?) in onze maatschappij.

Voor mij was het verhaal van Rabbijn Soetendorp het emotionele hoogtepunt van de dag; het Charter voor Compassie kwam hier al eerder voorbij! Soms was het zwaar kraken in de bovenkamer: vooral bij Wubbo Ockels over ‘tijd als menselijk antwoord op zwaartekracht’ en Robbert Dijkgraaf over ‘zwarte energie en de oorsprong van het heelal’: hij wees op de ontnuchterende conclusie dat ons sterren- en planetenstelsel maar vier procent van het heelal vormen. De resterende 96% procent is ‘lege ruimte.’ Maar die lege ruimte is eigenlijk levend met protonen en andere deeltjes die spontaan ontstaan en weer verdwijnen. De lege ruimte breidt zich uit, steeds sneller. The future of the universe is literally dark. Gelukkig hebben we daarvoor nog wel even (een paar miljard jaar of zo).

Een geweldig slot was daar voor Bjarke Ingels, een jonge Deense architect, die de wereld bestormt met zijn talent, humor en energie:
De vraag die steeds nadrukkelijker blijft hangen: wat doe je zelf eigenlijk?
AddThis Feed Button

Compassie

Vandaag is het wereldwijde Handvest voor Compassie (van Ted-winnares Karen Armstrong) in zijn definitieve tekst uitgebracht:
Hier de integrale tekst:

Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities; steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan alle anderen te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden. Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen, om terug te treden uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor het voetlicht te plaatsen, en om recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en een ieder, zonder enige uitzondering, te behandelen met volstrekte waardigheid, gelijkheid en respect.

Daarbij hoort tevens de opdracht om er zowel in het openbare als in het privé-leven voor te waken geen enkele vorm van leed te veroorzaken. Door gewelddadig te handelen, door de kwaliteit van het leven van een ander te verslechteren, door de grondrechten van die ander te misbruiken of te ontkennen, en door haat te zaaien met laatdunkende uitingen over anderen - zelfs over onze vijanden - doen wij de menselijkheid die wij allen met elkaar delen geweld aan. Wij erkennen dat wij er niet in zijn geslaagd een leven te leiden vervuld van compassie en dat sommigen uit naam van hun religieuze overtuiging het totale menselijke leed zelfs groter hebben gemaakt.

Daarom roepen wij iedere man en vrouw op om ~ compassie opnieuw te maken tot de kern van moreel handelen en van religie ~ terug te keren naar het oude principe dat iedere interpretatie van geschriften die aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele legitimiteit heeft ~ garant te staan voor de verstrekking van correcte en respectvolle informatie over andere tradities, godsdiensten en culturen aan jongeren ~ positieve waardering van culturele en religieuze verscheidenheid te stimuleren ~ bij te dragen aan medeleven, gebaseerd op kennis, voor het leed van alle mensen, ook van hen die wij als onze vijanden zien.

Het is van wezenlijk belang dat wij compassie in onze gepolariseerde wereld maken tot een duidelijke, lichtende en dynamische kracht. Indien compassie is geworteld in principiële vastbeslotenheid om uit te stijgen boven egoïsme, kan zij politieke, dogmatische en religieuze grenzen slechten. Als product van onze wezenlijke afhankelijkheid van elkaar, speelt compassie een fundamentele rol binnen menselijke relaties en bij een volwaardig mensdom. Compassie voert naar verlichting en is onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede leeft met elkaar.

Hier de PDF.


AddThis Feed Button

Charter for Compassion

Een bijzonder initiatief, dat ons aller aandacht vraagt:

AddThis Feed Button