Powerful-lessness

Demos is een van mijn favoriete UK-adviesbureau’s (voor de UK-overheid); hun recente video over ‘Power’ is een krachtige boodschap waar wel wat op te reflecteren valt in het licht van de recente EU-verkiezingen:
AddThis Feed Button